Film fra Grønland og Arktis digitaliseres

DIGITALISERING. Inden Danmark og Grønland blev lukket ned, sendte Filminstituttet en samling af historiske film til et laboratorium i Holland. Filmene rummer bl.a. enestående optagelser af slædepatruljens arbejde i Grønland under Anden Verdenskrig.

I efteråret 2019 blev cirka 45 timers 8mm og 16mm historiske film fra Grønland udvalgt til at blive digitaliseret. Det drejer sig både om dokumentarfilm og optagelser af videnskabelig og privat karakter. Filminstituttets filmarkivar Katrine Madsbjerg og museumsinspektør Thomas Christensen assisterede Grønlands Nationalmuseum og Arkiv i Nuuk med at udvælge og prioritere filmene til digitaliseringen, som vil foregå i år og næste år.

Målet med projektet er at tilgængeliggøre de tre institutioners filmsamlinger som en ressource til forskere på institutionerne. De film, der har bredere offentlig interesse, vil blive publiceret på bl.a. streamingsitet 'Danmark på film', hvor alle kan se dem.

"Digitaliseringsprojekter som dette er helt centrale arbejdsområder for museer i dag."

- Christian Koch Madsen, souschef ved Grønlands Nationalmuseum og Arkiv

Filmene indgår sammen med filmsamlinger fra Filminstituttet og Arktisk Institut i et digitaliseringsprojekt, som vil bringe film fra Grønland og Arktis, der har været utilgængelige i mange år, frem i lyset.

En samling af særlige smalfilm fra Arktisk Institut er allerede blevet digitaliseret som en del af projektet. De rummer blandt andet nogle helt enestående optagelser af slædepatruljens arbejde i Grønland under Anden Verdenskrig.

Souschef ved Grønlands Nationalmuseum og Arkiv Christian Koch Madsen ser det som et vigtigt samarbejde og siger: 

Historiske film fra Grønland

Filminstituttet har allerede digitaliseret en lang række historiske dokumentarfilm fra Grønland. Filmene kan ses gratis på streamingsitet 'Danmark på film'.

"Museets største, samlede filmmateriale er produceret af zoologen Christian Vibe fra hans tid i Grønland, og vi så straks samarbejdet med Filminstituttet som en oplagt og kærkommen mulighed for at få digitaliseret samlingen, som vi ikke længere selv kan afspille.

Digitaliseringsprojekter som dette er helt centrale arbejdsområder for museer i dag - både fordi det sikrer samlingernes fremtidige overlevelse i et andet format, og fordi det giver os meget bedre mulighed for at dele samlingerne med den brede offentlighed.

Med dette projekt håber vi, at de bedste dele af Christian Vibes film vil blive gratis tilgængelige online for interesserede i både Grønland og i Danmark."

Det samme gør sig gældende for en samlingen af film fra Grønlands Nationalmuseum og Arkiv. Arkivleder Inge Seiding beskriver, hvordan samarbejdet kan sikre grønlandsk og dansk kulturarv:

”Arkivet ved Grønlands Nationalmuseum og Arkiv har udover store offentlige samlinger også en række privatarkiver fra enkeltpersoner, foreninger og virksomheder. Det er i de samlinger, der ofte ligger filmmateriale. Der er tale om meget forskellige typer filmformater, og mange af dem er ret sparsomt registreret.

Kontakt

Thomas Christensen
Museumsinspektør
Tlf. +45 3374 3576
thomasc@dfi.dk

Katrine Madsbjerg
Filmarkivar og historiker
Tlf. +45 3374 3631
katrinem@dfi.dk

I samarbejdet med Filminstituttet har vi nu fået en unik mulighed for at gennemse indholdet i et udvalg af filmene og sikre dem for eftertiden. I første omgang er der udvalgt film i umiddelbart kendte formater og med tilstrækkelige proveniensoplysninger til at vurdere indholdet. Vi håber, at noget af materialet også vil være af en sådan karakter og tilstand, at det kan tilgængeliggøres på nettet, når digitaliseringen er gennemført. Først og fremmest har projektet dog sikret bevaringen af filmene for eftertiden. Det er en opgave, vi ikke selv har mulighed for at løse fyldestgørende her i Nuuk.”