Meta Film får støtte til færdiggørelse af Swinger

FILMSTØTTE. Det Danske Filminstituts direktion har besluttet at støtte færdiggørelsen af spillefilmen "Swinger" med 1,9 mio. kroner. ”Swinger” produceres af Meta Film og har manuskript af Mikkel Munch-Fals, der indtil august 2015 var filmens instruktør. Charlotte Sachs Bostrup bliver som færdiggørende instruktør ansvarlig for at få filmen i mål.

Ansøgningen fra Meta Film om støtte til "Swinger" har på grund af filmens forhistorie stillet særlige krav til sagsbehandlingen, oplyser Filminstituttets administrerende direktør Henrik Bo Nielsen, der her uddyber sagen:

"Da Meta Film i efteråret søgte støtte til færdiggørelse af "Swinger", gav det selvsagt anledning til grundige habilitetsovervejelser på Filminstituttet. Produktionsselskabets berettigede forventning om at kunne ansøge om støtte på lige fod med alle andre, og det forhold, at Mikkel Munch-Fals i dag er ansat som filmkonsulent på Filminstituttet, var udfordringer, der skulle takles med omhu. Vi vurderede, at samtlige medarbejdere, der til dagligt arbejder med filmstøtte, var inhabile i den konkrete sag, også selvom det ikke er Mikkel Munch-Fals, der skal færdiggøre filmen. Samtidig havde vi pligt til at behandle ansøgningen og sørge for, at det kunne foregå kvalificeret og korrekt.

Fakta

SWINGER
"Swinger" er en romantisk komedie om en mand, der gør det eneste, man ikke må i en swingerklub; han forelsker sig! Adam (Martin Buch) befinder sig midt i livet og den lette, forkælede tilværelse, han troede han ønskede sig. Han har en dejlig kone (Mille Dinesen), en selvstændig søn og et godt job. Men alligevel er det ikke rigtig nok. Hans ungdoms optimisme og appetit på livet er et fjernt minde blot. Selv de swinger-weekendture, som hans kone og han gennem årene er taget på for at give det hele lidt krydderi, er blevet en glædesløs rutine. Naboens græs er bare grønnere, lykken altid et andet sted.

En dag på en sådan weekendtur sker imidlertid det, som bare ikke må ske i en swingerklub - Adam forelsker sig. Hovedkulds og pladask falder han for den unge, smukke Patricia (Natalie Madueno), og således er banen kridtet op …

KONTAKT
Meta Louise Foldager
CEO & producer
+45 23 37 30 60
meta@metafilm.dk

På den baggrund valgte vi at lægge hele bedømmelsen, både den kunstneriske og den produktionsmæssige, hos konsulenter udenfor Filminstituttet for dermed at opnå kvalificeret substitution. Vi bad derfor Lena Hansson-Varhegyi, der blandt andet har været spillefilmkonsulent på Det Svenske Filminstitut og på Filminstituttet (2003-2008), om at foretage den kunstneriske vurdering. Opgaven med producervurdering er løst af producent Henrik Veileborg, der tidligere har virket som udviklingschef på Filminstituttet og været tilknyttet Den Danske Filmskole som udviklingsleder. Begge er fortrolige med Filminstituttets kriterier og bedømmelsesprocedurer. Det er vores vurdering, at vi dermed har sikret ansøger uvildig og kvalificeret behandling og løst habilitetsudfordringerne. Indstillingen fra den kunstneriske konsulent er herefter behandlet i direktionen, der træffer afgørelse i alle sager om filmstøtte, men alene med deltagelse af vicedirektør Jakob Buhl Vestergaard og undertegnede."

Charlotte Sachs-Bostrup, der nu overtager ansvaret for færdiggørelsen af "Swinger", har tidligere instrueret en række spillefilm og tv-serier.

"Swinger" produceres af Stine Meldgaard, Emilie Lebech Kaae og Meta Louise Foldager Sørensen. Filmen har modtaget produktionsstøtte på 1,9 mio. kr. fra Det Danske Filminstitut og støttes desuden af TV 2, FilmFyn og Creative Europe. SF Film er distributør på filmen, der forventes at få premiere senere i år.