Ny rapport: Danske dokumentarfilm skaber stor værdi for publikum

UNDERSØGELSE. Dokumentarfilm støttet af Filminstituttet scorer højt på både kvalitet og betydning, viser en ny undersøgelse, som Seismonaut har udført for Filminstituttet. Men udbredelsen er udfordret, og det skal der gøres noget ved, lyder det fra Filminstituttets direktør, Claus Ladegaard.

Som led i Filminstituttets strategiske arbejde med at styrke den kulturelle betydning af dansk film har Seismonaut taget temperaturen på dansk dokumentar. Undersøgelsen 'Danske dokumentarfilms udbredelse, betydning og kvalitet' afdækker publikums oplevelse af danske dokumentarer i bred forstand og rummer en specifik vurdering af 37 titler, som Filminstituttet har støttet. Målingen forholder sig til udbredelse, betydning og kvalitet.

Danske dokumentarer står generelt stærkt i befolkningens bevidsthed, viser rapporten. De opleves som troværdige, relevante og tankevækkende, og langt størstedelen af befolkningen mener, det er vigtigt, at de bliver produceret.

Den positive vurdering gælder i meget høj grad dokumentarfilm støttet af Filminstituttet, der opleves som væsentlige og af høj kvalitet. Publikum oplever i særlig grad, at disse titler sætter tanker i gang, berører dem emotionelt, giver anledning til samtaler og giver en unik mulighed for at leve sig ind i andre menneskers liv.

Ud over den generelt høje vurdering af kvalitet og betydning er der også andre indsigter i rapporten, der er positive. Fx afspejler publikum til de Filminstitut-støttede dokumentarfilm samlet set i høj grad hele befolkningen. De støttede film når danskere i hele landet. De ses af unge som ældre, kvinder som mænd, og de bliver set af både folk med lange og korte uddannelser i nærmest samme omfang. De støttede film når altså ikke kun ud til ét bestemt udsnit af befolkningen.

Fokus på større udbredelse

Næsten alle ser danske dokumentarer, og over halvdelen af befolkningen ser danske dokumentarer hver anden måned eller oftere. Ser man alene på titler støttet af Filminstituttet, er udbredelsen dog mindre. At styrke udbredelsen for disse film vil derfor være et fokusområde for Filminstituttet.

"Undersøgelsen har bekræftet, hvad interessen fra filmfestivaler verden over har fortalt i mange år: Kvaliteten af danske dokumentarfilm er tårnhøj. En af rapportens positive overraskelser er, at publikum til filmene spænder så vidt. Der er altså et stort uforløst potentiale for at nå et bredere publikum. For selvom film støttet på en kunststøtteordning ikke primært laves for at få høje seertal, er det afgørende, at udbredelsen styrkes, så filmene kan skabe værdi for flere," udtaler direktør for Filminstituttet Claus Ladegaard.

DR og TV 2 er fortsat de største distributionsplatforme for danske dokumentarfilm. Derfor er dialogen med tv-stationerne om potentialet og mulighederne i en styrket udbredelse noget, man fra Filminstituttets side vægter højt.

"Vejen til et større publikum på dokumentarfilmområdet går stadig gennem tv, så vi har en fælles opgave dér. Samtidig vil vi naturligvis undersøge nye måder at distribuere fremtidens dokumentarfilm på," lyder det fra Claus Ladegaard.

Lanceringskonsulent Louise Haugstrup Jensen deler hovedindsigter fra undersøgelsen

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen er udført af Seismonaut for Det Danske Filminstitut som led i det strategiske arbejde med at styrke den kulturelle betydning af danske dokumentarfilm.

En spørgeskemaundersøgelse er udført med 4.237 repræsentative respondenter. Undersøgelsens kvalitative del er udført med 12 personer i fokusgruppeinterviews.

Undersøgelsen skelner mellem dansk dokumentar generelt og 37 Filminstitut-støttede titler med premiere fra 1. januar 2020 og frem til 1. april 2022, hvor undersøgelsen blev påbegyndt.