Publikum bakker op om dansk film

NY RAPPORT. Dansk film spiller en vigtig rolle for publikum, der både vil underholdes og engageres. Den nye rapport om publikums vurdering af danske spillefilm viser også et tydeligt ønske om et dansk alternativ til amerikanske film.

I 2020 udgav Det Danske Filminstitut en stor undersøgelse af danske spillefilms betydning og kvalitet. Nu viser en opdatering af rapporten for 2022, at danske film fortsat står stærkt i publikums bevidsthed, og at både forventningerne til og oplevelsen af, hvad de reelt bidrager med, fortsat ligger højt.

Hvor vigtigt er det, at der laves danske film? Og hvorfor er det vigtigt? Hvad er det, som dansk film kan og bidrager med? Det er nogle af de spørgsmål, Filminstituttets opdatering af rapporten 'Publikums vurdering af dansk spillefilms betydning og kvalitet' afdækker.

Skal underholde og sætte tanker i gang

I undersøgelsen tilkendegiver i alt 86 % af de adspurgte, at det er vigtigt, at der laves danske film. I alt oplever 74 %, at danske film appellerer til dem.

Der er flere faktorer, der driver publikums ønsker til de danske spillefilm. Lysten til at blive godt underholdt er det parameter, der scorer højst, men centralt står også ønsket om, at danske film skal sætte tanker i gang og give noget at samles og tale om.

Undersøgelsen benytter sig fortsat, som i 2020, af fire parametre til at måle dansk films betydning – nemlig den emotionelle, intellektuelle, kreative og sociale betydning.

Nye parametre supplerer rapporten

Den nye måling fra 2022 er desuden udvidet med tre nye betydningsparametre, som supplerer de oprindelige fire: individ, samfund og social brobygning. På de nye betydningsparametre springer særligt tre forhold i øjnene:

For det første tilkendegiver en stor del af de adspurgte, at de ønsker, at danske film skal engagere, afspejle en dansk virkelighed og repræsentere et alternativ til amerikanske film og serier.

Undersøgelsen spørger også ind til kulturel betydning i forhold til evnen til at bygge bro mellem kulturer. Her er det i særlig grad de yngre målgrupper, der vurderer det som vigtigt, at danske film evner at være inkluderende i forhold til minoriteter. Således vurderer 60 % af de unge voksne mellem 15 og 34 år det inkluderende aspekt som vigtigt.

For mere information

Anders Budtz-Jørgensen
Kommunikationsmedarbejder
Tlf. +45 3374 3528
andersbj@dfi.dk

Endelig peger undersøgelsen også ret entydigt på, at biografen stadig fungerer som forstærker for den gode filmoplevelse. Film set i biografen vurderes markant bedre på alle parametre, end hvis de bliver set hjemme. De opleves mere underholdende og rørende, men den største forskel ses i forhold til den sociale betydning.

Filminstituttets direktør Claus Ladegaard siger om undersøgelsen:

"Publikum ved billetlugen viser igen og igen, at danske film er eftertragtede. Med denne analyse får vi bekræftet, at filmene også står stærkt i danskernes bevidsthed. At betydningen af danske film ikke findes alene i deres evne til at fortælle fængende historier, der underholder, men også i deres evne til at reflektere en mangfoldig dansk virkelighed og inspirere til engagement og samtale."


Metode

Undersøgelsen bygger på en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse med mere end 2.500 respondenter i aldersgruppen 15-79 år.

Respondenterne har forholdt sig til en række generelle spørgsmål og er efterfølgende blevet præsenteret for 50 specifikke film med premiere i perioden 2018-2021.

Undersøgelsens parametre for betydning

De fire oprindelige parametre

 1. Emotionel betydning
 • Fortælle rørende historier/Røre mig
 • Være underholdende
 1. Intellektuel betydning
 • Sætter tanker i gang
 • Skabe interesse for et emne
 1. Kreativ betydning
 • Give inspiration
 • Motivere folk til at gøre noget nyt
 1. Social betydning
 • Give anledning til samtaler
 • Give noget at samles om

De tre nye parametre

 1. Individ
 • Engagere mig
 • Spejle dit eget liv, følelser og tanker
 • Lære mig noget nyt om mig selv
 1. National/Samfund   
 • Være et alternativ til amerikanske/udenlandske film
 • Afspejle en dansk virkelighed
 • Skabe (politisk eller samfundsmæssig) debat
 1. Social brobygning  
 • Give indblik i mennesker og miljøer jeg ikke kender i forvejen
 • Spejle et mangfoldigt samfund
 • Være inkluderende ift. minoriteter (fx etnicitet, køn, seksualitet)