Puljen 'PublikumsFokus' gøres permanent

BRANCHE. Støttepuljen PublikumsFokus, som blev sat i søen i 2020 for at styrke filmbranchens indsigt i publikum, bliver nu gjort permanent med et årligt budget på 2 mio. kroner.

Erfaringer fra de 35 film og serier, der har fået støtte via PublikumsFokus, er så positive, at støtteordningen nu gøres permanent. Med en samlet pulje på 2 mio. kroner årligt beholder filmbranchen dermed muligheden for med støtte at inddrage publikum i udviklingen af deres film eller serier.

Puljen har i sine to første år haft en stor spændvidde i de film, der har søgt støtte på ordningen.

For mere information

Sanne Juncker Pedersen
Redaktør for Publikumsudvikling
Tlf. +45 2244 0037
sannep@dfi.dk

"Det er enormt opløftende, at puljen har tiltrukket så forskellige film som fx 'Bamse', komedien 'Bytte bytte baby' og ungdomsfilmen 'Smuk', men også festivaldarlings som 'Flugt', 'Den store stilhed' og 'Ustyrlig'. Film, som har meget forskellige intentioner og publikumsmæssige succeskriterier, men som alle har kunnet se værdien af publikumsinddragelse som inspiration," siger Sanne Juncker Pedersen, der fortsætter som strategisk leder af PublikumsFokus.

I de kommende år vil puljen skærpe sit fokus på film i udvikling og på projekter, der arbejder med børn, unge og unge voksne som primært eller sekundært publikum. Der vil også være en særlig opmærksomhed på film rettet mod biografen som ét af dens visningssteder.  

Positive tilbagemeldinger

Om PublikumsFokus

PublikumsFokus blev etableret som en del af Filminstituttets strategiske indsats 'Publikum Tættere På' med intentionen om at skabe større publikumsbevidsthed og endnu dybere indsigt i publikum.

Puljen er udviklet i tæt samarbejde med branchen.

Inden for samme indsats har Filminstituttet i dialog med branchen også udviklet vidensrummet 'Viden om publikum' på dfi.dk, der stiller viden, data og erfaringer til rådighed for filmbranchen. 'Viden om publikum' åbnede i december 2021.

Evalueringen af PublikumsFokus blandt de støttede projekter peger på, at der ligger forskellige behov bag ønsket om at komme tættere på publikum allerede i udviklingsfasen. For mange handler det om at få et dybere indblik i publikums forventninger til et tema eller en genre eller få konkrete reaktioner på en films handling og karakterer. Mange er desuden interesserede i at undersøge, hvordan publikum oplever en films relevans og aktualitet.

Størstedelen tilkendegiver, at forløbene har skærpet den måde, som holdet taler om deres film på. Og tre ud af fire støttemodtagere tilkendegiver, at de gennemførte publikumsundersøgelser har haft indflydelse på efterfølgende beslutninger for deres film.

5 gode råd fra evalueringen

Som del af evalueringen, er branchen kommet med gode råd til arbejdet med puljen.

De kan opsummeres til fem gode råd:

  1. Lyt, vær åben og sænk paraderne
  2. Vær skarpe på, hvad I ønsker at undersøge og hvorfor
  3. Start tidligt, men hav et indholdsmæssigt og kreativt fundament at stå på
  4. Afsæt tid til forløbet
  5. Del indsigterne videre til relevante holdfunktioner og samarbejdspartnere