Rapport om Public Service Puljen 2015-2017

PUBLIC SERVICE. Filminstituttet udgiver rapport med resultater og anbefalinger til Public Service Puljen.

Ifølge bekendtgørelsen for Public Service Puljen skal Filminstituttet rapportere om midlernes anvendelse samt resultater for perioden 2015-2017. Rapporten, der nu godkendt af Radio- og TV-nævnet og tilgængelig på dfi.dk, rummer også anbefalinger til modernisering af Public Service Puljen.

Resultater

Public Service Puljen blev etableret som led i Medieaftalen 2007-2010 med et ønske om øget konkurrence på levering af public service-indhold. Puljen støtter produktion af tv-drama og tv-dokumentar til udsendelse på de kommercielle (ikke-licensfinansierede) tv-kanaler, der sender i Danmark. Blandt de væsentlige resultater i perioden 2015 -2017 kan nævnes:

  • Der er udbetalt 167 mio. kr. i støtte til fiktion og dokumentar.
  • Midlerne er fordelt på seks forskellige ansøgere og 50 projekter i alt.
  • Ansøgningsmængden er væsentligt højere end puljens størrelse og oplever et stigende ansøgningspres.
  • Indholdet er set af gennemsnitligt 2 mio. seere pr. programserie og med et gennemsnitlig seertal på 380.000 seere pr. afsnit.

Perspektiver og anbefalinger

Filminstituttet anbefaler, at Public Service Puljen styrkes og moderniseres. Baggrunden er blandt andet, at traditionelt tv i disse år mister publikum til internationale streamingtjenesterne. Ambitionen bør være at levere dansk kvalitetsindhold dér, hvor brugerne er. Det fordrer en modernisering og omfordeling af midlerne til dansk public service-indhold. Hertil kommer, at grænserne mellem fx spillefilm, serier og spil udviskes. Det kræver fleksibilitet og samtænkning med de ordninger, som Filminstituttet i øvrigt administrerer.

Om Public Service Puljen

Den årlige bevilling i 2015-2018 er 46,8 mio. kr., hvoraf i alt 6,75 mio. kr. anvendes til regional støtte.

Minimum 25 pct. af de samlede midler til tv-programmer skal anvendes til programmer for børn og unge.

Kriterierne for at opnå støtte er: Originalitet, betydning, kvalitet.

Filminstituttet foreslår fire centrale ændringer:

Stærkere samtænkning. Public Service Puljen videreføres som to selvstændige ordninger – én for fiktion og én for dokumentar. Der skabes dog mulighed for samordning med filmstøtte på spillefilm- og dokumentarområdet, i modsætning til adskillelsen i dag. Fremover bør det være muligt at støtte projekter med midler fra begge systemer, når et projekt er tiltænkt flere formater og platforme, eller hvis projektets ambitionsniveau kræver en ekstraordinær stor økonomi. 

Selvstændig pulje for børn og unge. Filminstituttet anbefaler, at der etableres ét samlet støttesystem på tværs af filmstøtten og public service-området for at sikre størst mulig fleksibilitet i forhold til at understøtte kvalitetsindhold i de medier og på de platforme, som børn og unge anvender.

Puljens størrelse øges. Puljen forslås øget til 200 mio. kr. årligt, heraf 100 mio. kr. til Børn & Unge.

Støtte til uafhængige producenter. Hermed modvirkes det, at en Tv-station gør programmerne eksklusive. Producenten kan sælge til flere distributionsplatforme og indholdet opnå øget udbredelse. Flere ansøgere giver samtidig større konkurrence om licensmidlerne til gavn for kvalitet og indhold. 

Kontakt

Claus Ladegaard
Gothersgade 55
1123 København K
Tlf. +45 4032 6212
clausl@dfi.dk