Filmaftalen 2011-2014

Oktober 2010 indgik kulturministeren en ny filmaftale for perioden 2011-2014 med Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne. Der er i forlængelsen heraf udarbejdet en samlet handlingsplan for gennemførelse af filmaftalen.

Kontakt

Det Danske Filminstitut
Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
dfi@dfi.dk