Peter Schepelern

Peter Schepelern (født 1945) er lektor emeritus, ph.d. i Film- og Medievidenskab ved Københavns Universitet. Han har bl.a. skrevet bøgerne Den fortællende film (1972), Film og genre (1981), Lars von Triers film (2000) og udgivet Tommen: Carl Th. Dreyers filmjournalistiske virksomhed (1982). Redaktør og medforfatter på Filmleksikon (1995, ny udgave 2010) og 100 års dansk film (2001) samt bidrag om filmhistoriske emner til bl.a. Amerikansk kultur efter 1945 (1992), Purity and Provocation: Dogma 95 (2003), European Cinema (2003), Nationale spejlinger (2003), Transnational Cinema in a Global North: Nordic Cinema in Transition (2005), On The Five Obstructions (2008), 100 Years of Nordisk Film (2006) samt Dansk filmhistorie 1896-2009 (2010) på DFIs hjemmeside. Desuden fagkonsulent på Den Store Danske Encyklopædi.

Peter Schepelern (b. 1945), PhD, Film and Media Studies, is an associate professor at Copenhagen University. He has written several books, including Den fortællende film ("Narrative Film," 1972), Film og genre (1981), Lars von Triers film (2000) and Tommen: Carl Th. Dreyers filmjournalistiske virksomhed ("Tommen – The Film Journalism of Carl Th. Dreyer," 1982). He is editor and co-writer of the Danish film encyclopaedia Filmleksikon (1995, new edition 2010) and 100 års dansk film ("A Century of Danish Film," 2001). He has contributed on film-historical subjects to publications including Amerikansk kultur efter 1945 (1992), Purity and Provocation: Dogma 95 (2003), European Cinema (2003), Nationale spejlinger (2003), Transnational Cinema in a Global North: Nordic Cinema in Transition (2005), On The Five Obstructions (2008), 100 Years of Nordisk Film (2006) and Dansk filmhistorie 1896-2009 (2010) for the DFI website. Moreover, he is an expert consultant on Den Store Danske Encyklopædi.

Artikler