Sådan ansøger du MEDIA-støtte

Inden du ansøger

Det er en rigtig god idé at kontakte os inden du begynder på en ansøgning, da vi hurtigt kan finde ud af om dit selskab over hovedet er ansøgningsberettiget, og om projektet er egnet til MEDIA-støtte.

Vi står til rådighed for alle interesserede ansøgere, og vi fungerer også gerne som sparringspartner ved at læse ansøgningen igennem og give feedback. Dette er en del af vores job og koster ikke noget. Dog vil vi gerne kontaktes tidligt i processen og modtage materiale til gennemlæsning i god tid, da vi ofte hjælper mange på samme tid med deres ansøgninger.

Vent derfor ikke til få dage før deadline med at kontakte os, da vi så ikke kan garantere at vi har nok tid til gennemlæsning og til at give den optimale feedback.


Sådan ansøger du

EU-login
Opret først et EU-login (til det skal du blot bruge din email-adresse).

Du opretter dit EU-login her.

Følg evt. denne guide.


Funding & Tenders Opportunities Portal (FTOP)
Alle EACEA's støttemuligheder, herunder Creative Europe, fremgår af FTOP.

Vi har samlet nogle guides til at komme i gang med FTOP

Al kommunikation med EACEA vedr. ansøgningen, støtte/afslag, ændringer etc. foregår via FTOP.


PIC kode (Participant Identification Code)
Alle ansøgende organisationer skal have en 9-cifret PIC kode.

Du kan tjekke, om din organisation allerede har en PIC kode eller registrere din organisation her.


LEAR
Hver organisation skal udpege en person til "LEAR" (Legal Entity Appointed Representative). Det er den eneste person, der har adgang til at gå ind og ændre virksomhedens data og oplysninger efter teamet i Bruxelles har valideret det.

Se vejledningen om udpegelse og oprettelse af LEAR i den grå menu.


eForm og bilag
Ansøgere skal udfylde ansøgningsskemaet online i portalen FTOP.

Det er muligt at vedhæfte bilag så som treatment, mood boards m.m.
Hvor der findes templates i FTOP, skal disse anvendes (fx til budget og finansieringsplan).

Du kan se eksempler på application forms her.

Ansøgningen skal være indsendt senest kl. 17.00 på datoen for deadline.

Find link til alle aktuelle MEDIA-deadlines i den blå menu.


Help Desk 

Hvis du oplever tekniske problemer i forbindelse med ansøgningsprocessen, skal du kontakte IT Helpdesken i Bruxelles - dette skal ske inden kl.17:00 på dagen for ansøgningsfristen! 

IT Helpdesk kontaktformular

Se også IT Helpdeskens FAQ.


Hvornår kan man forvente at få svar på ansøgningen?

Ansøgere modtager en bekræftelse i FTOP, når ansøgningen er registreret.

Svar på ansøgningen kommer ca. 4 måneder efter ansøgningsfristen. Typisk vil ansøger få svar før Creative Europe Desken, hvorfor vi altid gerne vil høre direkte fra ansøgere om invitation til Grant Agreement Preparation-phase (GAP-fase), såvel som afslag.

Når alle Grant Agreements for en støtterunde er underskrevet, offentliggøres resultaterne på EU Kommissionens resultat-hjemmeside, hvorefter vi publicerer de danske MEDIA-resultater på vores site.


Hvor stor er chancen for at få støtte?

Godkendte ansøgninger bliver evalueret baseret på et pointsystem og ansøgningerne bliver rangeret efter det samlede pointtal. Ansøgerne med de højest antal point modtager støtte inden for budgetrammerne.

Pointsystemet er beskrevet i de enkelte calls.

Selvom man har været i kontakt med MEDIA Desken, og vi har givet feedback på ansøgningen, er det selvfølgelig ikke ensbetydende med, at man er sikret støtte. Det hele afhænger af ansøgerfeltet. Vi vil dog gøre vores bedste for at hjælpe jer til at fremhæve de unique selling points, der kan give ansøgningen høje pointtal.


Hvad hvis jeg får afslag?

Man må aldrig lade sig slå ud af et afslag! Mange oplever at de først får støtte tredje eller fjerde gang, de ansøger.

Hvis ansøger og projekt er ansøgningsberettiget, men ikke opnår nok point til at få støtte, sender EU-Kommissionen en skriftlig evaluering, som man bør læse grundigt og tage med i sine overvejelser og strategier næste gang man ansøger.

Vi tager gerne et møde med jer og snakker om den evaluering, I har fået ved et eventuelt afslag.