enda
Person

Carlo Wieth

(1885 – 1943)

Skuespiller. Født 11/12 1885, død 30/6 1943 - 57 år gammel. Gift 1° i 1906 med skuespillerinde Clara Wieth (født Rasmussen) - ægteskabet opløst, og 2° i 1916 med skuespillerinde Agnes Thorberg Wieth (født Sommer). Far til skuespiller Mogens Wieth (1919-1962).

Uddannet på Det kgl. Teaters elevskole 1903-05 med debut på teatret i 1905. Efter nogle år kom han til privatscenerne i hovedstaden - især blev årene ved Folketeatret betydelige for hans karriere. I 1923 vendte han tilbage til Det kgl. Teater.


Debuterede på film i 1910 hos Kinografen, men derefter udspillede resten af hans stumfilmkarriere sig - bortset fra et par undtagelser - hos Nordisk Film. Han blev snart med sin lidt drengede fremtoning og sit friske men samtidig blide spil en populær filmskuespiller. Han stod som én af Nordisk Films mandlige stjerne måske nok i skyggen af Valdemar Psilander, men samtidig var de to på alle måder så forskellige, at de ikke var hinandens konkurrenter. Carlo Wieth spillede sjældent de adelige roller. Han var op gennem 1910'erne styrmand, studerende, løjtnant eller kunstner, men oftest 'nogens' søn. I perioden 1912-14 indspillede han 9 film i Sverige. I de film han medvirkede i omkring 1920 fik han tildelt de store roller: Peter Lykke i "En Lykke-Per", Philip Vanderdecken i Marryats "Den flyvende Hollander" og Jafet Newland i "Jafet, der søger sig en Fader". I 1919 anvendte Dreyer ham i "Blade af Satans Bog" (premiere 1921), hvor han i det finske afsnit huskes for nogle gribende scener i samspil med sin ex-kone Clara Wieth. Han indspillede sine sidste stumfilm i 1921 og vendte først tilbage på lærredet midt i 30'erne, hvor det blev til 9 tonefilm.

Uddrag fra Morten Piils "Danske filmskuespillere" (Gyldendal, 2003):


Agtet teaterskuespiller, hvis filmindsats især ligger i stumfilmstiden. Han er med i ca. 40 stumfilm, deriblandt centrale værker som Holger-Madsens "Pax æterna" (1916) og Carl Th. Dreyers "Blade af Satans Bog" (1919), og som sin søn Mogens Wieth overskrider han landegrænserne: også hos store svenske instruktører som Stiller og Sjöström optræder han.


I sine tonefilm viser han - modsat sin søn - ikke megen karisma, virker stiv og teatralsk. Han er heller ikke så heldig med sit filmvalg - jammerligt melodrama i Bodil Ipsen-filmen "Det gyldne Smil" (1935), tung historie-fremstilling i stavnsbåndsfilmen "Kongen bød -" (1938) og en fejlkalkuleret patetisk New York-prolog i Benjamin Christensens "Skilsmissens Børn" (1939).


Han spiller derefter kedelige sideroller temmelig kedeligt, inden han fik en hovedrolle i sin sidste film: den vamle komedie "Vi kunde ha' det saa rart" (1943), hvor han som en grånende læge med stumfilmsminkning skal gøre det ud for den 32 år yngre Bodil Kjers romantiske kavalér - en præstation, der virker lige så forloren som filmen. [Uddrag fra "Danske filmskuespillere" slut]

Filmografi
Titel År Funktion Kategori
Vi kunde ha' det saa rart ! 1942 Dr. Poul Ryding DK/Spillefilm
Tyrannens Fald 1942 Axel Høegh, Skovrider DK/Spillefilm
Nat-Ekspressen (P. 903) 1942 Aagesen, politmester DK/Spillefilm
Elverhøj 1939 Erik Walkendorff, herremand på Højstrup DK/Spillefilm
Nordhavets Mænd 1939 Kaptajn Ek DK/Spillefilm
Skilsmissens Børn 1939 Medvirkende DK/Spillefilm
Kongen bød 1938 Chr. Ditlev Reventlow DK/Spillefilm
Livet paa Hegnsgaard 1938 Nørholm, proprietær DK/Spillefilm
Det gyldne Smil 1935 Peter Clark DK/Spillefilm
Jafet, der søger sig en Fader I-IV 1922 Jafet Newland DK/Spillefilm
Jafet, der søger sig en Fader II. Værtshuset ved Mount Castle 1922 Jafet Newland DK/Spillefilm
Jafet, der søger sig en Fader IV. Maalet naaet 1922 Jafet Newland DK/Spillefilm
Jafet, der søger sig en Fader I. Vaisenhusdrengen 1922 Jafet Newland DK/Spillefilm
Jafet, der søger sig en Fader III. Kapergasten 1922 Jafet, Newland DK/Spillefilm
Den sidste af Slægten 1922 Niels, Ole og Ingers søn DK/Spillefilm
Blade af Satans Bog 1921 Paavo (IV) DK/Spillefilm
Den flyvende Hollænder, I-IV 1920 Filip Vanderdecken DK/Spillefilm
Lykkens Blændværk 1919 Poul Bang, direktør DK/Spillefilm
Kærlighedens Almagt 1919 Victor, dr. med., Carls søn DK/Spillefilm
En Lykkeper 1918 Peter Lykke DK/Spillefilm
Hans Kæreste 1918 Grev Paul, grevindens søn DK/Spillefilm
Pax æterna 1917 Kronprins Alexis DK/Spillefilm
Studenterkammeraterne 1917 Kai Frank DK/Spillefilm
Handelen med Menneskeliv 1917 Emile Bernhard DK/Spillefilm
Maharadjahens Yndlingshustru I 1917 Løjtnant Kuno von Falkenberg DK/Spillefilm
Truet Lykke 1916 Robert Malcolm, ingeniør DK/Spillefilm
Danserindens Hævn 1916 Edvin Sparre, kunstmaler DK/Spillefilm
Guldets Gift 1916 Karl Breide, bankbogholder DK/Spillefilm
Den hvide Djævel 1916 C. Herveau, advokat og L. de Rupembré DK/Spillefilm
Danserindens Kærlighedsdrøm 1916 John Bach DK/Spillefilm
Det unge Blod 1916 Grev Preben, lensgrevens nevø DK/Spillefilm
Børsens Offer 1916 Gio von Theill DK/Spillefilm
I Livets Brænding 1916 Ernst, godsejerens søn DK/Spillefilm
Sarrasani A 375 1915 Medvirkende Dokumentariske optagelser
Doktor X 1915 Doktor Felix DK/Spillefilm
Skildpadden 1915 John O'Brien, Sir James' privatsekretær DK/Spillefilm
Giftslangen 1913 Pjerrot DK/Spillefilm
Vennerne fra Officersskolen 1913 Emile, ung løjtnant DK/Spillefilm
Mens Pesten raser 1913 Kaptajn Alston DK/Spillefilm
Styrmandens sidste Fart 1913 Paul, styrmand DK/Spillefilm
Et Hjerte af Guld 1912 Fritz, studerende DK/Spillefilm
Shanghai'et 1912 Willy, styrmand, Lillys forlovede DK/Spillefilm
Historien om en Moder 1912 Sønnen DK/Spillefilm
To Søstre 1912 Albert Grove, skuespiller DK/Kort fiktion
Folkets Vilje 1911 Prins Leopold af Kronborg DK/Spillefilm
Røveriet paa Væddeløbsbanen 1911 En ung fordærvet mand DK/Kort fiktion
Kærlighedens Styrke 1911 Gunnar, Saxilds søn DK/Spillefilm
Anna fra Æbeltoft 1911 Løjtnant Peter DK/Kort fiktion
Ekspeditricen 1911 Edgar, geheimraadens søn DK/Spillefilm
Mormonens Offer 1911 Sven Berg, Ninas forlovede DK/Spillefilm
Det bødes der for 1911 Georg, von Bremers søn DK/Spillefilm
En Rekrut fra 64 1910 Rekrutten Felix DK/Spillefilm
Kommandørens Døtre Jan Børresen, kommandørens nevø DK/Spillefilm
Kærlighed og Selvmord Medvirkende DK/Kort fiktion