Kønsroller og magtbalance

'Kvindefestival 74' (Janne Giese, 1974). Foto: Henning Camre.
Gymnasiefaglig filmvejledning til dokumentarfilmene 'Daphne' (Sven Methling, ?), 'Kvindefestival '74' (Janne Giese, 1974) og 'Tornerose var et vakkert barn' (Jytte Rex og Kirsten Justesen, 1971).

Fag

AT/ mediefag, dansk, samfundsfag, historie.

Om filmene

'Daphne' (?), 'Kvindefestival '74' (1974) og 'Tornerose var et vakkert barn' (1971) kredser alle om temaet køn og magtbalance. Filmene er yderst interessante i undervisningssammenhænge, som har kønsroller, kønsidentitet og kønshistorie i fokus. Førstnævnte, 'Daphne', gør det gennem en eskapistisk sort/hvid reklamedrøm for kosmetik midt i 40’ernes krigstid. Kvinden fremstilles her, først som en yndig fe, der jages i en skov af en mand, hvorefter der brat klippes til samme kvindes overdådige bryllup. Kvindens drøm er hermed, dels at være passivt bytte for en jagende mand og endeligt at få bryllup, store kjoler og velduftende parfumer.

Imellem filmene 'Daphne' og 'Kvindefestival '74' samt 'Tornerose var et vakkert barn' er der gået cirka 30 år, hvilket også viser sig i de helt anderledes kønsbilleder, vi ser i de to sidstnævnte. Her springer vi ind i to farvefilm og lander i flowerpower-tidens provokerende bramfrihed. Der vises livet i kvindelejre, kvinder som giver bryst, som taler om sex, partnere, onani, og som undersøger egne kønsdele. Det filmiske blik på kvinden er langt tydeligere kvindens eget end i 'Daphne', eksempelvis når kameraet konsekvent vælger at hvile på kvindens ansigt, selv om det er hendes mand, som taler på lydsiden.

Tværfagligt i AT

Det er oplagt at kombinere fagene mediefag/samfundsfag i et forløb, der arbejder ud fra problemstillingen om, hvilke forestillinger om familie og køn, der kommer til udtryk i filmene. Man kan undersøge, hvordan de filmiske fremstillinger afspejler udviklingen i køns- og magtrelationer i det danske samfund siden efterkrigstiden. Fra mediefag kan shot-to-shot-analysen kombineres med en socialhistorisk metode og inddragelse af sociologiske teorier og begreber. Eksempelvis queerteori, Bourdieus 'habitusbegreb' og forståelse af 'den maskuline dominans'.

I samfundsfag er det oplagt at bruge et sådant forløb til at styrke det sociologiske teoretiske niveau ved at dykke lidt dybere ned i relevante teorier, der relaterer sig til køns- og familiediskussionen. Det er oplagt at kigge på eksempler fra 40’erne og 50’ernes bonerte og traditionelle kønsroller, over 70’ernes provokerende og eksperimenterende film om kvindefestivaler og helt op til nutidens film- og tv-produkter som 'Blachman' (DR2, 2013) og 'Paradise Hotel' (TV3, 2013).

Man kan også inddrage film, som tematiserer de demografiske forandringer i samfundet, hvor mændene bliver boende på landet, kvinderne rykker til byerne, og hvor også seksuelle mønstre ændrer sig. Man kan også inddrage dokumentarfilm fra nyere tid, som viser, hvordan vestlige kvinder og mænd har svært ved at finde hinanden i de forventelige symmetriske og ligestillede relationer. Danske mænd fra provinsen henter thailandske kvinder til Norden i 'Fra Thailand til Thy' (Janus Metz, 2007), og vestlige kvinder finder lidenskab uden huslige forpligtelser hos unge, afrikanske mænd i 'Paradies: Liebe' (Ulrich Seidl, 2013).

Problemstillinger, der kan arbejdes med i AT-forløbet

  • Hvad vil det sige, at være hhv. mand og kvinde, og har det forandret sig over tid?
  • Kommer den historiske udvikling i kønsrelationer til udtryk i levende billeder og lyd?
  • Kan man tale om biologiske køn, eller findes der kun det socialt konstruerede køn?
  • Hvad er en familie, og kræver det en far og en mor?
  • Er patriarkatet ved at blive afløst af et matriarkat (et maskulint udkantsdanmark og et feminint vækstdanmark)?

Film

'Daphne' (?)
Reklamefilm
Instruktør: Sven Methling, musik: Sven Gyldmark
Produktionsselskab: Monterossi Reklamefilm, Kunde: Daphne
4½ minut, s/h, tone

'Kvindefestival '74' (1974) 
Dokumentarfilm
Instruktør: Janne Giese
Produktion: Workshoppen
30 min., farve, tone

'Tornerose var et vakkert barn' (1971) 
Dokumentarfilm
Instruktører: Jytte Rex og Kirsten Justesen
Produktionsselskab: Workshoppen
20 min., farve, tone

'Goddag, mit navn er lesbisk' (2009) 
Instruktør: Iben Haahr Andersen
Dokumentarfilm
Filmstriben
52 min.

'Blachman' (2013) 
DR2
Talk show

'Paradise Hotel' (2013)
TV3
Reality show

'Vers le Sud' (FR, 2005)
Drama, spillefilm
Instruktør: Laurent Cantet
108 min

'Fra Thailand til Thy' (2007)
Instruktør: Janus Metz
Dokumentarfilm
Filmstriben
57 min.

'Paradies: Liebe' (AT, 2013)
Instruktør: Ulrich Seidl
Farve/tone
125 min

Litteratur

'Kønsteorier' (Patriarkatet og queerteori m.m.) fra; Heine Andersen og Lars Bo Kaspersen (red.): 'Klassisk og moderne samfundsteori', Hans Reitzels Forlag 2007 s.599-603 og 618-623

Grove, Anders: Queerteori på teorier.dk 

Hjort, Anders: 'DR om Blachman-program: Helt ærligt, hvad er problemet?' I Politiken, MEDIER 4. april 2013 kl. 16.00
”Kom nu videre, Blachman!” (debat) Pol. 10/4-13

'Vi tager vores seksualitet tilbage', Information 8/3-13
(Om queerbevægelsen)

'Et tilbud du ikke kan sige nej til', www.modkraft.dk 20/3-12
(En problematisering af ”normaliseringen” af homoægteskaber)

'Kærlighed på kontrakt', Weekendavisen 17/4-08
(Velhavende vestlig kvinde ”køber” fattig ægtemand fra tredje verden)

'Unge kvinder søges', www.kl.dk/momentum 14/1-13
(Kvindeunderskud i Udkantsdanmark – og et link til et kønskort over Danmark)


Dette materiale er skrevet af Christine Boas Dabelsteen, lærer i dansk og mediefag på Nørre Gymnasium, og Niels Vasland Eriksen, lærer i historie og samfundsfag på Det Frie Gymnasium