Om Creative Europe Desken

Her får du et overblik over den Danske Creative Europe Desk og dens arbejsdområder.

Creative Europe er EU's støtteprogram til de kulturelle og kreative sektorer i Europa. Programmet løber i perioden 01.01.2014-31.12.2020 og har et samlet budget på 1,46 mia. euro.

De kulturelle og kreative sektorer giver Europas enormt rige og forskelligartede kulturarv konkret form og bidrager til udviklingen i vores samfund. Disse sektorer spiller en stor rolle i den europæiske økonomi og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser.


Programmet

 • Beskytter og fremmer kulturel og sproglig alsidighed i Europa og støtter Europas kulturelle mangfoldighed.
 • Bidrager til Europas målsætninger om intelligent, bæredygtig og inkluderende økonomisk vækst.
 • Hjælper de kulturelle og kreative sektorer med at tilpasse sig den digitale tidsalder og globalisering.
 • Giver adgang til nye internationale muligheder, markeder og publikummer.
 • Programmet bygger på succesen bag MEDIA-programmet, MEDIA Mundus og EU’s kulturprogram.

Creative Europe støtter blandt andet

 • Samarbejdsprojekter på tværs af landegrænser  mellem kulturelle og kreative organisationer både i og udenfor EU.
 • Netværk, der hjælper de kulturelle og kreative sektorer med internationale aktiviteter og med at styrke deres konkurrencedygtighed.
 • Oversættelse og promovering af litterære værker på tværs af markederne i EU.
 • Platforme med kulturelle aktører, der fremmer nye kunstnere og stimulerer et bredt europæisk udbud af kulturelle og kunstneriske værker.
 • Kompetenceudvikling og efteruddannelse for professionelle indenfor den audiovisuelle branche.
 • Udvikling af fiktionsfilm, tv-serier, animationsfilm, kreative dokumentarfilm og computerspil til europæiske biografer, tv-stationer og andre platforme.
 • Salg og distribution af audiovisuelle værker i og uden for Europa.
 • Filmfestivaler, der har europæiske film på programmet.
 • Særlige midler til internationale koproduktioner
 • Publikumsrettede aktiviteter, der kan være med til at udbrede kendskabet til og fremme interessen for europæiske film gennem en bred vifte af arrangementer.

Creative Europe Desk Danmark

Inden du går i gang med at ansøge Creative Europe om støtte, er du altid velkommen til at kontakte Creative Europe Desken i Danmark - vi kan hurtigt vurdere, om det pågældende selskab og de pågældende projekter egner sig til at søge EU-støtte.

Creative Europe er opdelt i to delprogrammer, MEDIA og Kultur, der i Danmark er placeret på hhv. Det Danske Filminstitut og Slots- og Kulturstyrelsen.

Ene Katrine Rasmussen tiltrådte efter 4 år på MEDIA Desken som chef i marts 2009. Ene er Cand. Mag i Filmvidenskab og Retorik fra Københavns Universitet og har desuden læst på universitetet i Paris. Ene var ansat som programleder på Vesterbro Lokal-TV, inden hun i 1996 blev produktionsleder på Film-værkstedet. Gennem de otte år på Filmværkstedet var hun engageret i en lang række kort- og dokumentarfilm, men også nogle spillefilm og interaktive projekter, samt organisering af adskillige seminarer og workshops. Derudover har Ene blandt andet været med på en produktion for DR Undervisning og haft et vikariat i TV2 Sales. Ene har et stort netværk både i Danmark og internationalt.

 

Katrine Danielle Bjaarnø har været ansat som Project Officer i MEDIA Desken siden september 2017. Katrine er cand. mag. i Filmvidenskab fra Københavns Universitet og har siden 2010 haft sin gang på Det Danske Filminstitut, hvor hun bl.a. har været konsulent på Mangfoldighedsprojektet og har behandlet støtte til minor koproduktioner (spillefilm), international festivallancering, national biograflancering og Almene støtter udland. Derudover har Katrine arbejdet som distributionsassistent hos Scanbox Entertainment, som medieanalytiker hos Infomedia og som marketing- og analysekonsulent samt eventkoordinator hos Braintrust Base.

 

Saxe Lomholt har siden januar 2018 været ansat som konsulent i Slots- og Kulturstyrelsens kontor, der varetager Creative Europe Culture, og rådgiver kulturelle aktører i Danmark i ansøgningsfasen. Saxe kommer fra en tidligere stilling som kunst- og kulturrådgiver. Saxe kan kontaktes ved spørgsmål til Kultur-delprogrammet under Creative Europe. 

 

Kontakt

Creative Europe MEDIA Desk Danmark
Det Danske Filminstitut
Gothersgade 55, 3. sal
1123 København K
creativeeurope@dfi.dk

Creative Europe Desk Danmark - Culture
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1513 København V
slo@slks.dk