Udbetaling af tilskud fra Det Danske Filminstitut foregår fremover via NemKonto

STØTTE. For at sikre betryggende forretningsgange vil udbetaling af tilskud fra Filminstituttet til støttemodtager foregå via NemKonto.

I lyset af sager, der på det seneste har været fremme i medierne vedrørende snyd med offentlige tilskudsmidler, har SLKS (Slots- og Kulturstyrelsen) gennemgået forretningsgange for tilskudsudbetalinger på Kulturministeriets områder, herunder også for Det Danske Filminstitut.

Konklusionen på dette er, at Filminstituttets forretningsgange generelt anses for betryggende, men der henstilles til, at udbetaling af støtte fremover sker til støttemodtagers NemKonto.

Fra d. 1. april 2019 vil udbetaling af alle støtter derfor ske til støttemodtagers NemKonto, hvilket også vil fremgå af tilsagnsbreve, udbetalingsbreve og andre relevante dokumenter.

NemKonto er det fælles offentlige udbetalingssystem, som netop sikrer, at udbetaling sker til rette støttemodtager via det oplyste cpr-nummer eller cvr-nummer.

 

 

Ændret d. 9. april 2019 i forhold til, at dette er gældende for alle udbetalinger af støtter og ikke kun nye tilsagn.