Året i biografen

KLUMME. 2021 var et usædvanligt år i biograferne, hvor rekorder blev slået, men hvor pandemien også igen satte sit tydelige aftryk.

Det samlede marked

Året begyndte og sluttede også med fuldt nedlukkede biografer, hvilket samlet set betød hele 138 lukkedage i 2021, en del flere end 2020, der havde 100 lukkedage på grund af corona. I grafen nedenfor kan du se, hvorledes nedlukningen formede billetsalget uge for uge.

Billetsalg/uge (total)

Efter at have været lukkede de første mange måneder af 2021, fik biograferne lov at genåbne i begyndelsen af maj. Herefter fulgte en periode med relativt lav aktivitet i biograferne, hvilket kan skyldes flere ting. Dels et tydeligt undertryk hos befolkningen/publikum i forhold til det at være fysisk sammen med andre igen efter en lang periode med restriktioner, afstand og manglende sociale aktiviteter. Her viste vores egen coronatracker fra juni, at aktiviteter som café-/restaurantbesøg og sociale arrangementer med familie og venner stod øverst på publikums ønskeseddel. Dertil kom en fortsat usikkerhed omkring smitte hos dele af publikummet og ikke mindst et filmudbud i biograferne, der af dele af publikum åbenbart ikke blev oplevet attraktivt nok. Udbuddet var naturligvis præget af relancerede film fra nedlukningen i december, og de store amerikanske blockbusters lod fortsat vente på sig.

De mange lukkedage i 2021 betød, at året endte med et samlet billetsalg på 6,85 mio. Det var en smule lavere end 2020, hvor der blev solgt 7,2 mio. billetter, altså et fald på 5%. Men sammenholder man med de seneste fem år, inden corona lukkede biograferne, lå det gennemsnitlige billetsalg på 12,8 mio./år. I det lys er det meget tydeligt, hvor hårdt biografer, distributører og producenter er blevet ramt.

Antal solgte billetter

Rekorder, bølgetop og bølgedal

Selvom publikum prioriterede andre sociale aktiviteter højest over sommeren, havde publikum på ingen måde vendt biografoplevelsen ryggen. Dette blev især tydeligt efter sommerferien. Først åbnede danske 'Ternet Ninja 2' rekordstort og senere landede den meget ventede James Bond-film 'No Time to Die' ligeledes til kæmpe premieretal. 'Ternet Ninja 2' overgik sågar den første 'Ternet Ninja'-film, og endte med at sælge imponerende 930.000 billetter, mens Bond for sin del nåede fantastiske 1.058.000 billetter og dermed blev den mest sete film af de 25 film i Bond-serien herhjemme. At krydse en million billetter er et særsyn i Danmark, og det er ikke sket siden James Camerons 'Avatar' fra 2009.

De to førnævnte film ledte an i et sjældent flot efterår set med biograføjne, hvor billetsalget i både august og september nåede det højeste niveau i mere end ti år, og altså højere end samme måneder præ corona. I det lys var det en kæmpe bet for både biografer, filmdistributører og naturligvis filmenes producenter, da biograferne igen blev lukket ned 19. december, præcist som året forinden og lige inden juleferien, der traditionelt er en af biografernes største perioder.

I nedenstående præsentation kan du se top 10 over årets mest sete film i biografen, få overblik over dokumentarer i biografen og få indsigt i årets publikumsprofil.

Danske film løftede igen en stor del af markedet

Danske film var i den grad med til at holde hånden under biograferne i 2020. Med en markedsandel på hele 41% af alle solgte biletter var det også tilfældet i 2021, om end niveauet med 2,8 mio. billetter endte en smule lavere end året før. Igen sandsynligvis på grund af den længere nedlukning, der bl.a. betød, at publikum må vente på både 'Krummerne – Det er svært at være 11 år' og 'Hvidstengruppen – de efterladte', der begge ellers skulle have haft premiere op til jul.

Markedsandel danske film

'Kandis for livet' blev årets mest sælgende dokumentarfilm i biografen.

Den store succes som 'Ternet Ninja 2' oplevede var selvfølgelig stærkt medvirkede til den høje markedsandel, men den var langt fra eneste danske film, som publikum omfavnede. Faktisk stod de danske film for tre ud af de fire mest sete film i årets løb, og de blev altså kun overgået af britiske Bond, der slog rekorder.

Også for de danske dokumentarfilm var det et rigtig godt år i biografen. 'Flugt' oplevede stor succes internationalt med priser på store festivaler, vandt Nordisk Råds filmpris, og er Danmarks bud til Oscar-uddelingen senere i foråret, hvor filmen er nomineret hele to gange – både som bedste internationale film og bedste dokumentarfilm. 

Dertil blev filmen 'Kandis for livet' med knap 15.000 billetter den største dokumentarfilm i biograferne i 2021, og fik desuden flotte anmeldelser. Ser man isoleret på dokumentarfilm i biograferne, stod de danske film i 2021 for hele 88% af alle solgte biografbilletter til dokumentarfilm.

Besøg galleri

Se plakater, SoMe indhold, trailers mv. fra årets spillefilm og dokumentarer.

Den kulturelle betydning og publikumsprofil i 2021

Publikum har overvejende været rigtig glade for de danske film, de har set. Filminstituttet indsamler løbende data om publikums vurdering af både danske og udenlandske film, og de danske film vurderes gennemsnitligt højere end de udenlandske. I 2020 begyndte vi også løbende at måle på filmenes ”kulturelle betydning” – ud fra fire dimensioner: Emotionel, Intellektuel, Kreativ og Social – betydning. Også her skiller de danske film sig positivt ud, og vurderes gennemsnitligt bedre på de fire dimensioner end de udenlandske film.

I årets løb er især film som 'Margrete den Første', 'Skyggen i mit øje' og 'Hvor kragerne vender' vurderet som meget kulturelt betydningsfulde og har i høj grad givet publikum meget fx ved at "Berøre", "Sætte tanker i gang", "Give anledning til samtaler" eller "Give noget at samles om". Publikum var i 2021 især godt underholdt af 'Ternet Ninja 2' og 'Hvor Kragerne vender'.

Filminstituttets løbende undersøgelser i publikum giver også mulighed for at blive klogere på, hvem der reelt ser filmene i biograferne. Her kan vi fx se, at kønsfordelingen på biografpublikummet i 2021 helt overordnet var nogenlunde ligelig med 52% kvinder og 48% mænd, mens publikum til de danske film har en lille overvægt af kvinder (54%). Aldersmæssigt fylder unge og børn fortsat godt i biograferne. Publikummer under 30 år udgør 50% af publikum til film i biografen, men kun 38% af befolkningen, hvilket vil sige, at biografpublikummet har en markant overrepræsentation i unge voksne og børn.

Kontakt

Martin Kofoed Hansen
Analysekonsulent
Tlf. +45 2630 4008
martinkh@dfi.dk

I forhold til aldersprofil er der også forskel på danske og udenlandske film i 2021. Profilen på udenlandske film var tegnet af en overrepræsentation af det unge publikum under 35 år, mens profilen på publikum til danske film i 2021 i højere grad var delt med en overrepræsentation hhv. i spændet 5-19 år og i det mere modne publikum i 45 år+.