Oplevelser for børn og unge i Cinemateket

Cinemateket byder børn og unge ind i filmens fantastiske verden på mange forskellige måder. Vi lægger vægt på, at børn fra de er helt små, skal have mulighed for at opleve film, som gør dem nysgerrige på verden og andre mennesker. Og samtidigt skal de have adgang til at skabe film i kreativt samvær med andre – både kammerater, familie og professionelle filmfolk.

Filmoplevelser for børnehaver og familier

Børnebiffen i Cinemateket får de yngste den fulde biografoplevelse – sammen med kammeraterne fra børnehaven eller med familien, når de ser vores kortfilmsprogrammer med nøje udvalgte kvalitetsfilm. Der knytter sig også filmpædagogiske aktiviteter til filmene. Læs mere om Børnebiffens tilbud

Filmklub for børn fra 7-14 år

I Cinematekets børnefilmklub kædes filmoplevelsen sammen med hyggeligt samvær og nye kammeratskaber. Filmene foldes ud med aktiviteter og dialog i øjenhøjde, så børnene får lejlighed til at diskutere og dele deres oplevelser med jævnaldrende og filmentusiaster fra Cinemateket.

Filmoplevelser i undervisningen

Biografoplevelsen tilbydes også til skoler og gymnasier: Med sprogklassen i biografen består af visninger af udvalgte sprogfilm med tilknyttede undervisningsmaterialer målrettet gymnasier. Cinemateket tilbyder ligeledes en biografvisning med ni kortfilm, der repræsenterer forskellige genrer og tidsperioder, herunder en kort stumfilm, der ledsages af live-klaver. Filmene introduceres hver for sig og tilbuddet retter sig mod folkeskolens udskolingsklasser og gymnasiet.

Unge filmentusiaster

Unge har i Cinemateket deres egen mulighed for at kuratere film og planlægge events, hvis de vælger at engagere sig i filmfællesskabet Mørkekammeraterne

FILM-X - filmproduktion for skoler og private

I FILM-X - Cinematekets filmstudier, kan børn og unge lege med filmfortællingen i en række forskellige forløb. Man kan både fordybe sig i filmproduktionen ved at Gå til film og ved at deltage i en summer camp.

Skoler kan i FILM-X producere film i studierne og tilmelde sig forløb med varierende indhold og bruge undervisningsmaterialer til at arbejde med film i et længere forløb. 

Børnehaver kan ligeledes booke et filmproduktionsforløb - enten i studierne eller med besøg af en filmguide ude i børnehaven.

Børnegrupper kan man lege med filmproduktion i sjove og anderledes fødselsdagsarrangementer – eller man kan komme på egen hånd og udforske filmstudierne, når man har tid og lyst. Det gælder faktisk også voksne – der som regel også synes, det er sjovt at lege med film.

FILM-X i Cinemateket indgår desuden i partnerskaber med kommuner, foreninger og lokale miljøer og vi arbejder aktivt med øje for mangfoldighed både i forhold til indhold og en bred målgruppe af børn og unge med fokus på trivsel.

Læs om Teambuilding og polterabend i FILM-X.

Andre filmoplevelser for børn i Cinemateket

Ud over de faste tilbud, der er beskrevet ovenfor, planlægger vi året rundt særlige events og huser festivaler, der er særligt målrettet børn og unge – og deres familier. Det er fx BUSTER børnefilmfestival, Kulturnatten, vores julestue og meget andet. Disse arrangementer vil løbende kunne findes i Cinematekets program og vores kanaler på de sociale medier.

Filminstituttets øvrige indsatser for børn og unge

Filminstituttet har en lang og stolt tradition for at skabe unikt indhold til børn og unge. 25 % af den støtte, Filminstituttet uddeler, har siden 1982 været øremærket indhold til Børn og Unge, og Filminstituttet uddeler hvert år støtte, der sikrer, at børn og unge møder filmen i en mangfoldig vifte af tilbud.

Som et vigtigt fundament for arbejdet, laver Filminstituttet løbende undersøgelser omkring målgruppens filmvaner og medieforbrug, som samles under Viden om publikum.

Filminstituttet prioriterer derudover deres egen filmformidling til skoler og børn og unge højt. Indsatsen er landsdækkende og omfatter bl.a. læringsuniverset Filmcentralen, hvor grundskoler og gymnasier kan streame et væld af kvalitetsfilm og anvende undervisningsmaterialer der binder filmen sammen med en lang række fag.

Med Skolen i Biografen når årligt ud til godt 300.000 skoleelever i grundskolen og sikrer, at alle børn har mulighed for at komme ind og opleve kvalitetsfilm sammen med andre i en biograf.

Børnebiffen giver de yngste mulighed for at opleve film – i Biografen landet over, online hjemme med familierne og kædet sammen med kreative lege og aktiviteter i dagtilbuddene. Cinemateket er derudover vært for en række filmaktiviteter målrettet børn og unge - som beskrevet ovenfor.

Børnehavegruppe ser film inden de selv skal skabe en film i FILM-X studierne. Foto: Jørgen true.