enda
Person

Jørn Grauengaard

(1921 – 1988)

Filmography Music
Title Year Function Category
Tivoli - mit Tivoli 1988 Music DK/Documentary
Going for Broke 1977 Music DK/Feature
Den indre forurening tre gange daglig 1972 Music DK/Documentary
Give Me a Kiss 1969 Conductor DK/Experimental
Cirkusrevyen 67 1967 Music DK/Feature
The Girl and the Viscount 1966 Music DK/Feature
Rytmer i Tivoli 1965 Music DK/Short fiction
Mother is driving 1965 Music DK/Feature
Han, hun og pengene 1963 Music DK/Short fiction
Sømænd og svigermødre 1962 Music DK/Feature
The Capital 1962 Music DK/Documentary
Komtessen 1961 Music DK/Feature
Min kone fra Paris 1961 Orchestra DK/Feature
Een blandt mange 1961 Musical recording DK/Feature
Kvindelist og kærlighed 1960 Appearance DK/Feature
The richest girl in the world 1958 Orchestra DK/Feature
Für zwei Groschen Zärtlichkeit 1957 Music Feature
Færgekroen 1956 En orkesterdirigent DK/Feature
Mød mig på Cassiopeia 1951 Appearance DK/Feature