Voldtægt som krigsvåben – ny film og biblioteksoplæg om kvinders kamp for retfærdighed

Under krigen på Balkan i årene 1992-1995 foregik der en planlagt massevoldtægt af 40.-50.000 kvinder. I dagens Sarajevo kæmper kvinder stadig for juridisk retfærdighed, så de skyldige bliver dømt for deres uhyrlige krigshandlinger. Makkerparret Annette Mari Olsen og Katia Forbert Petersen har lavet dokumentarfilmen ”Voldtægt som krigsvåben”, og de er interesserede i at komme ud på bibliotekerne for at fortælle og debattere om filmen og dens emne.

Til dags dato er der kun faldet straf i ganske få sager, der omhandler seksuelle overgreb i krigssituationer. Når ingen stilles juridisk ansvarlig for så uhyrlige overgreb, er det meget svært at komme videre i en forsoningsproces, som er så vigtig for ofrene og for samfundet som helhed.

”Voldtægt som krigsvåben” viser hvordan stærke kvinder mødes hver dag i Sarajevo, hjælper hinanden og kæmper for juridisk retfærdighed for dem selv og andre ofre. Men efterspillet efter Balkan-krigen er desværre ikke enestående i sin mangel på anerkendelse af voldtægt som krigsforbrydelse. Det er et altoverskyggende dilemma indenfor krigsret mange steder i verden: Hvilken betydning har det for helingsprocessen, når de der har forbrudt sig mod uskyldige kvinder ikke bliver dømt for deres handlinger? 

Læs mere:

Voldtagne kvinder uden juridisk oprejsning. Interview med instruktørerne Annette Mari Olsen og Katia Forbert Petersen. FILMupdate 11. marts 2014.

Enestående mennesker i fokus. Artikel om filmmagerne Annette Mari Olsen og Katia Forbert Petersen. FILMupdate 11. marts 2014.

Biblioteksarrangementer med film og oplæg:

Instruktørerne Annette Mari Olsen og Katia Forbert Petersen tilbyder bibliotekerne et arrangement som består af:

Visning af filmen (62 min.), oplæg om filmen og historisk/juridisk perspektivering af voldtægt som krigsvåben samt Q&A (30 min.). 

Instruktørerne har mulighed for at lave arrangementer i maj 2014 og i september 2014 – herefter efter aftale. Skriv og book en aftale på info@sfinxfilm.dk med angivelse af ønsket tidspunkt for arrangementet. Uddybende spørgsmål om biblioteksarrangementerne kan også rettes Josephine Michau: T: 60664842 / E: josephine@doxbio.dk.

Pris: 4000 kroner + moms + transportudgifter t/r til København.  

Kort beskrivelse af filmen til pressemeddelelse:
Under Balkankrigen i 1992 – 1995 blev op mod 50.000 kvinder udsat for voldtægt. ”Voldtægt som krigsvåben” er et intimt portræt af en håndfuld kvinder i Sarajevo, som dagligt kæmper for international anerkendelse af, at voldtægt er en krigsforbrydelse på lige fod med tortur og mord og herunder skabe præcedens for domsfældelse med udgangspunkt heri.

Se også:

Se også dokumentarfilmen "Forhandleren" som også er kommet på Filmstriben i dag.  

 

Tags: