Mød filmkonsulenten: Cecilia Lidin

INTERVIEW. Et godt dokumentarfilmprojekt skal helst indeholde en form for analyse, lyder det fra Cecilia Lidin, konsulent for kort- og dokumentarfilm. Interviewet er det andet i en serie om Filminstituttets konsulenter og deres tanker om jobbet.

At et filmprojekt rummer en form for analyse betyder for konsulent Cecilia Lidin, at man løfter blikket fra selve handlingen eller situationen til, hvad fortællingen kan komme til at betyde i samfundsmæssig kontekst.

Følg os på YouTube

I Cecilia Lidins tid som konsulent for kort- og dokumentarfilm har det været vigtigt for hende at finde den rette balance mellem at være selvkritisk og selvsikker. Selvkritisk, så hun hele tiden udfordrer sine egne valg og ikke bare går efter det indlysende. Og selvsikker i betydningen modig og risikovillig, ikke mindst i forhold til at give plads til nye stemmer.

Se hele interviewet

Konsulentsystemet

I løbet af de kommende uger kan du her møde Filminstituttets konsulenter.

Konsulentsystemet blev indført i Danmark i 1972 og er efterfølgende indført i flere andre lande.

Konsulenterne foretager den endelige kunstneriske vurdering af manuskript- og produktionsforslag og afgiver forslag til direktionen om anvendelsen af midler til manuskriptudarbejdelse og produktion af spillefilm og kort- og dokumentarfilm (Filmloven §6).

Filmkonsulenterne er ansat i tidsbegrænsede stillinger og fungerer som individuelle beslutningstagere. Baggrunden for ordningen er blandt andet et ønske om at undgå at træffe afgørelser ved konsensus eller afstemning – og i erkendelse af, at det er vanskeligt at lave objektive kriterier for god filmkunst.

Konsulentordningen blev i 1989 suppleret af en støtteordning, der retter sig mod fiktionsfilm med populærkulturelle kvaliteter, nu kaldet Markedsordningen.