Spillefilm - Konsulentordningen

Ditte og Louise (Niclas Bendixen)
Ditte Hansen og Louise Mieritz i ”Ditte og Louise - The Movie”. Filmen er instrueret af Niclas Bendixen og produceret af Nordisk Film Production A/S. Støttet af DFI´s konsulentordning.

Formål med støtteordningen

Konsulentordningen for spillefilm har til formål at støtte den gode fortællekunst. 

Støtten skal sikre en kontinuerlig produktion og udbredelse af forskellige typer af film, således at det samlede udbud - i henseende til kunstnerisk kvalitet, mangfoldighed, volumen og publikumsappel - fastholder og udvikler dansk filmkunst og filmkultur både nationalt og internationalt. Støtten kan ydes som støtte til manuskriptudarbejdelse, til udvikling og til produktion. 

Hvilke film kan støttes?

De filmprojekter, der bliver støttet under konsulentordningen, skal have filmiske og kunstneriske kvaliteter. Der er ingen særlige krav til genre eller publikumsappel, og konsulentordningen støtter film i alle budgetstørrelser. Der bliver hvert år bevilget produktionsstøtte til 10 - 12 spillefilm under konsulentordningen. 

Som eksempler på film støttet under konsulentordningen kan nævnes 
Du Forsvinder, Gud taler ud, The House that Jack built, Den Bedste Mand, Historien om  den Kæmpestore Pære

Hvem kan ansøge?

Konsulentordningen støtter først og fremmest filmprojekter med filminstruktører, der tidligere har lavet en spillefilm. 

Manuskriptstøtte kan ydes til en instruktør, forfatter eller producent. Produktions- og udviklingsstøtte kan ydes til en producent.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Behandlingen af ansøgningen foretages løbende af en af de tre spillefilmkonsulenter. Det er i øjeblikket Mikkel Munch-Fals, Silje Riise Næss samt Lotte Svendsen (med særligt fokus på film til børn og unge). 

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Ansøgning sendes elektronisk. Yderligere information, støttevilkår, standardkontrakt, ansøgningsskema, budgetformular mm findes i højrespalten. 

Yderligere oplysninger: Marianne Moritzen, afdelingschef for Fiktion, 
Telefon: 4046 3757, Email: mariannem@dfi.dk

Kontakt

Marianne Moritzen
Afdelingschef
Tlf. +45 4046 3757
mariannem@dfi.dk

Maja Dich
Producer
Tlf. +45 2030 7007
majad@dfi.dk

Tine Engelbrecht
Projektkoordinator
Tlf. +45 2086 2098
tinee@dfi.dk

Inge Villumsen
Projektkoordinator
Tlf. +45 3374 3515
ingev@dfi.dk

Lotte Svendsen
Filmkonsulent, børn & unge
Tlf. +45 2326 2006
lottes@dfi.dk

Mikkel Munch-Fals
Filmkonsulent
Tlf. +45 3374 3504
mikkelm@dfi.dk

Silje Riise Næss
Filmkonsulent
siljern@dfi.dk

Sanne Juncker Pedersen
Lanceringskonsulent
Tlf. +45 2244 0037
sannep@dfi.dk

Lena Seidelin
Lanceringskonsulent
Tlf. +45 2712 7542
lenaj@dfi.dk

Martin Kofoed Hansen
Analysekonsulent
Tlf. +45 2630 4008
martinkh@dfi.dk

Flemming Kaspersen
Redaktør
Tlf. +45 3374 3429
flemmingk@dfi.dk