Mød filmkonsulenten: Frank Piasecki Poulsen

INTERVIEW. Vi sanser meget mere nuanceret, end vi forstår med hovedet. Derfor kan man også trænge længere ned i et emne gennem en kunstnerisk behandling end via faktaformidling, mener konsulent for dokumentarfilm Frank Piasecki Poulsen, der her deler sine tanker om dokumentarfilmens potentiale og jobbet som filmkonsulent.

Frank Piasecki Poulsen har selv som støtteansøger siddet på det kontor, der nu er hans – i selvsamme sofa, der nu også er hans, og som har været det, siden han 1. oktober 2019 tiltrådte stillingen som konsulent for kort- og dokumentarfilm. Hans egen vej ind i filmverdenen har været en interesse i at deltage i samfundet og diskutere det, og det er stadig noget, dokumentarfilm er særligt velegnede til:

"Jeg er meget optaget af 'confirmation bias' – det, at vi alle er uvillige til at indtage fakta, der strider imod vores grundlæggende holdninger. Og der kan den kunstneriske dokumentarfilm noget andet, fordi det ikke handler så meget om fakta, men om at give folk en sansning af virkeligheden. Og dén er på en anden måde uafviselig. Vi kan alle blive ramt af noget, hvis vi kan mærke det."

Følg os på YouTube

Se hele interviewet her, hvor Frank Piasecki Poulsen også deler sine tanker om kulturel appropriation, filmfortællinger om Danmark – og om, hvad der ville ske, hvis bare én af de milliarder, vi bruger på F-35 fly, gik til at lave dokumentarfilm.

Konsulentsystemet

I denne videoserie kan du møde Filminstituttets konsulenter (se hele serien). 

Konsulentsystemet blev indført i Danmark i 1972 og er efterfølgende indført i flere andre lande.

Konsulenterne foretager den endelige kunstneriske vurdering af manuskript- og produktionsforslag og afgiver forslag til direktionen om anvendelsen af midler til manuskriptudarbejdelse og produktion af spillefilm og kort- og dokumentarfilm (Filmloven §6).

Filmkonsulenterne er ansat i tidsbegrænsede stillinger og fungerer som individuelle beslutningstagere. Baggrunden for ordningen er blandt andet et ønske om at undgå at træffe afgørelser ved konsensus eller afstemning – og i erkendelse af, at det er vanskeligt at lave objektive kriterier for god filmkunst.

Konsulentordningen blev i 1989 suppleret af en støtteordning, der retter sig mod fiktionsfilm med populærkulturelle kvaliteter, nu kaldet Markedsordningen.