Nu indføres selvangivelse om kønsfordeling i filmproduktioner

KØN. Fremover skal danske filmproducenter udfylde en selvangivelse vedrørende kønsfordeling i deres produktioner. Selvangivelsen skal medvirke til bevidstgørelse om egen praksis.

Som et led i Filminstituttets mangfoldighedsindsats har danske producenter ønsket at opnå større bevidsthed om egen praksis. På den baggrund indfører Filminstituttet sammen med Producentforeningen nu en såkaldt selvangivelse, hvor filmproducenter indgiver oplysninger om kønsfordeling på deres projekter både foran og bag kameraet.

Selvangivelsen indføres som en frivillig model fra 1. oktober og afprøves først på støtter til spillefilm. På baggrund af erfaringerne fra forsøgsperioden indføres selvangivelsen som krav på alle Filminstituttets støtteordninger fra årsskiftet 2019-2020.

Overrasket over egne blinde vinkler

Ideen til selvangivelsen opstod hos producent Meta Louise Foldager, der står bag selskaberne Meta Film og SAM Productions. Foldager indførte for to år siden statistik over kønsfordeling på egne produktioner i forhold til filmhold, replikker og løn, da hun var overrasket over sine egne blinde vinkler med hensyn til kønsfordelingen.

Om mangfoldighedsindsatsen

Dansk film skal afspejle hele befolkningen – det gælder køn, ophav, social baggrund og geografi. Filminstituttet arbejder sammen med filmbranchen for at styrke og udvikle en mangfoldig filmkultur.

”Jeg troede jo, at jeg ville være foregangskvinde på det her område. Og blev ret rystet over at opdage, at jeg faktisk lå under gennemsnittet på flere punkter – fx fordeling mellem mandlige og kvindelige instruktører og forfattere, og fordelingen af replikker og småroller på mine egne produktioner. Det stod meget skævere til, end jeg havde forestillet mig, og det animerede mig til at ændre på tingenes tilstand – hos mig selv.”

Og Meta Louise Foldager kan se, at øvelsen med at dokumentere allerede nu både har flyttet fokus og ændret på kønsbalancen i produktionerne:

”Det har i mange tilfælde allerede påvirket mig og mine medarbejdere til at tage nogle valg, som også har vist sig at være kreativt givende og styrket de film og serier, vi laver. Statistikken og bevidstgørelsen har også vist os, at det ER svært. Og vi er nået nogle skridt længere end for to år siden i overvejelserne om, hvorfor det er så svært. Jeg oplever ganske enkelt, at vi bliver klogere, og at vores film og tv-serier derfor potentielt bliver bedre.”

Et rigtig godt værktøj

Producentforeningen og Filminstituttet greb bolden fra Meta Louise Foldager og har efterfølgende videreudviklet selvangivelsen, så den nu er klar til at blive afprøvet i hele branchen. Direktør i Producentforeningen Klaus Hansen udtaler:

Kontakt

Klaus Hansen
Direktør for Producentforeningen
Tlf. +45 2081 0959
kh@pro-f.dk

Claus Ladegaard
Adm. direktør
Tlf. +45 4032 6212
clausl@dfi.dk

”Vi er i branchen enige om, at debat og bevidstgørelse er det, der skal til for at styrke dansk films mangfoldighed. Vi ved fra dem, der har testkørt selvangivelsen, at det er en øjenåbner, og at tallene på filmene er med til at påvirke selskabernes adfærd, næste gang de sammensætter holdet på en filmproduktion. Selvangivelsen er derfor et rigtig godt værktøj både for den enkelte producent og for dansk films mangfoldighed.”

Filminstituttets direktør, Claus Ladegaard, supplerer med en begejstret opfordring til producenterne om at tage det nye værktøj i brug fra dag ét:

”Det er et super initiativ fra producentside, som vi tror kan rykke ved lige præcis det, vi har brug for – en øget bevidstgørelse blandt lederne i filmbranchen. Vi opfordrer alle producenter, der søger produktionsstøtte til spillefilm, til at afprøve modellen nu og melde tilbage med deres erfaringer, før den næste år lanceres på tværs af alle støtteordninger."

Sådan udfyldes selvangivelsen:

Hidtil har producenter indleveret navneoplysninger på medlemmer af det kunstneriske team samt cast og crew som en del af ansøgningen til Filminstituttet. Fremover skal producenten tillige oplyse om:

  • Kønsfordelingen på det kunstneriske team samt for cast og crew på de foreløbige holdlister.
  • Lønfordeling på cast og crew.
  • Antal ord fordelt på skuespillere efter køn på baggrund af det endelige manuskript.

Oplysningerne indgår som en del af Filminstituttets dataindsamling om kønsfordelingen i støttede projekter. De indleverede data opbevares jf. gældende lovgivning.

Klaus Hansen, Claus Ladegaard og Meta Louise Foldager