Ny Statens Kunstfond

STØTTE. De 54 udvalgsmedlemmer til den nye Statens Kunstfond er på plads. Legatudvalget for film kommer fra 2014 til at bestå af formand Jon Bang Carlsen samt Kathrine Windfeld og Rasmus Heisterberg.

I 2014 samles Statens Kunstråd og Statens Kunstfond i en fælles organisation, der får navnet Statens Kunstfond. Den nye kunstfond kommer til at bestå af 12 kunstfaglige udvalg samt en bestyrelse og et repræsentantskab.

De i alt 54 udvalgsmedlemmer udpeges af henholdsvis fondens repræsentantskab og kulturministeren. I oktober udpegede fondens repræsentantskab 33 udvalgsmedlemmer, og i dag offentliggjorde kulturminister Marianne Jelved så de resterende 21.

Jon Bang Carlsen er udvalgt som formand for Legatudvalget til film. Han får selskab af Kathrine Windfeld og Rasmus Heisterberg. Som formand indgår Jon Bang Carlsen samtidig i den nye Statens Kunstfonds bestyrelse.

"Det er blevet et stærkt hold, som kommer til at udgøre den nye Statens Kunstfond. De 54 medlemmer besidder tilsammen de kompetencer, ikke mindst den kunstfaglige ekspertise, som er grundlaget for det vigtige arbejde, som fonden skal udføre. Jeg glæder mig over, at den nye Statens Kunstfond nu kan påbegynde arbejdet. Jeg tror, at fonden bliver en stor gevinst for dansk kunst," siger kulturminister Marianne Jelved.

Se alle udvalgsmedlemmer 

Statens Kunstfond har til formål at fremme dansk skabende kunst. Ifølge finanslovsforslaget for 2014 råder de 12 nye udvalg tilsammen over ca. 529 mio. kr., som bliver fordelt til en lang række formål inden for de enkelte kunstområder. Statens Kunstfonds midler anvendes bl.a. til treårige stipendier, arbejds- og rejselegater og komponisthonorarer, til indkøb af kunstværker og til udførelse af kunstværker i det offentlige rum.

Læs mere om den nye Statens Kunstfond