Stor EU-støtte til danske selskaber

Q&A. Danske filmselskaber har samlet modtaget 15,5 mio. kr. til udvikling af projekter fra Europakommissionens kunst- og kulturstøtteprogram Creative Europe. Ene Rasmussen, der rådgiver herhjemme om EU's MEDIA-del, giver en kort guide i anledning af de mange støttekroner.

Hvorfor tror du, at danske selskaber har været så gode i år til at skaffe midler fra Creative Europe-programmet?

Vi har en meget professionel filmbranche, der laver nogle  gennemarbejdede og gennemtænkte ansøgninger. En del selskaber som Zentropa, Nimbus FIlm og Danish Documentary Production har i en del år været dygtige til at få midler, men nu er der flere selskaber, der kommer til. 

Fakta

Europakommissionens Creative Europe-program støtter de kunstneriske, kulturelle og kreative sektorer i Europa.

11 ud af 14 danske ansøgere opnåede støtte til udvikling af spillefilm, animation, kortfilm eller kreative dokumentarfilm henvendt til biograf, tv eller digitale platforme fra EU's Creative Europe-ordning Slate Funding-program i år. I alt 73 selskaber fra 23 lande fik støtte.
 
Danmark ligger således i toppen blandt de støttetildelte lande, sammen med Belgien og Frankrig, der også hver fik 11 støttetildelinger.

Er 15,5 mio. kr. mange penge i denne sammenhæng?

I denne sammenhæng er det mange penge. Kun Frankrig og Belgien fik lige så meget støtte. Man må se det i kontekst. Sammenlignet med EU’s støtte til f.eks. forskning eller landbrug er Creative Europe-programmet ikke stort, men danske selskaber har aldrig fået så stor en andel af den såkaldte slate-funding før. 

Hvad kan man få støtte til?

Der er tale om slate-funding til selskaber, der søger med flere projekter på en gang, og så er det udviklingsstøtte, så man skal være mindst otte måneder fra at optage. Man søger om støtte til at lave tre til fem projekter per gang samt eventuelt en kortfilm. Hvis man kun søger om støtte til dokumentar, kan man få 150.000 euro. Hvis der også indgår fiktion i ansøgningen, kan man få 200.000 euro. Dertil kan selskaberne modtage 10.000 euro til en kortfilm. 

Den funding, man kan få fra Creative Europe, er en slags topfinansiering, for man får det ikke til den tidlige del af udviklingen, og støtten udgør aldrig mere end 50 % af udviklingsbudgettet, så det er klart en fordel at have et solidt nationalt støttesystem og tv-stationer, som vil engagere sig tidligt. 

Hvad kræver det at søge?

Projekterne skal være koproduktioner, og gerne fra lande, vi ikke normalt koproducerer med. Man skal have en stærk plan for udbredelse af filmene til et europæisk publikum, og så skal man have en innovationsplan for sin virksomhed. 

Derudover skal man også have eksisteret som produktionsselskab i mindst tre år og have distribueret en film i mindst tre andre lande. Her skal der være tale om en kommerciel distribution, så festivalvisninger tæller ikke med. 

Hvornår er der deadline næste gang?

Det bliver i begyndelsen af februar, men den præcise dato er ikke fastsat endnu. Selskaber, der fik støtte ved den seneste runde, må dog vente et år, da man højst kan få støtte hvert andet år.

Hvad skal man gøre, hvis man gerne vil vide mere?

Man kan finde meget information på vores hjemmeside. Her finder man også vores telefonnumre, og man skal ikke holde sig tilbage med at ringe.