Workshop om mangfoldighed og repræsentation i dansk film

INVITATION. Fredag den 24. november afholder Filminstituttet og en række af filmbranchens organisationer en workshop, hvor vi skal arbejde med løsninger på den manglende mangfoldighed og repræsentation i dansk film.

Filminstituttet og filmbranchens organisationer inviterer til workshop, hvor vi skal afsøge og diskutere de løsninger, der kan sikre, at dansk film i fremtiden bedre afspejler samfundet. Det gælder i forhold til køn, etnicitet, alder, seksualitet, kønsidentitet, social baggrund, geografi og funktionsevne.

Arrangementet er det andet i en række af tre. Den 20. juni afholdt vi det første, hvor eksperter fra både ind- og udland afdækkede barriererne for en bedre repræsentation i dansk film. Læs opsamling af dagen.

På baggrund af indsigter fra dagen skal vi nu arbejde videre med 18 barrierer, hvor der skal formuleres konkrete løsningsforslag inden for tre emner:

  • Adgang – Rekruttering
  • Misrepræsentation på lærredet
  • Manglende viden

Ved tilmelding skal du udfylde et spørgeskema om, hvilke barrierer, du mener har højest prioritet. Linket til spørgeskemaet findes på tilmeldingssiden.

Workshoppen vil primært bestå af gruppearbejde, præsentationer og afstemninger.

Vi forventer, at dagen vil bidrage med en række konkrete løsningsforslag, som vi kan arbejde videre med som del af en handlingsplan for Filminstituttet og filmbranchen.

Workshoppen er åben for alle, der ønsker at bidrage til en bedre repræsentation i dansk film. Det forventes, at alle tilmeldte deltager aktivt og konstruktivt.

Sted: KLUB, Linnésgade 25, 1361 København
Tid: 24. november 9.00-12.30

Seminaret bliver afholdt i samarbejde med Danske Dramatikere, FAF og Producentforeningen.

For mere information

Anders Budtz-Jørgensen
Kommunikationsmedarbejder
Tlf. +45 3374 3528
andersbj@dfi.dk