Årsrapport & rammeaftale

Filminstituttets rammeaftale og årsrapport.

Rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Det Danske Filminstitut fastlægger mål for Filminstituttets virksomhed i aftaleperioden. Filminstituttets opgaver følger dels af Filmloven og dels af Filmaftalen 2019 – 2023 samt opgaver som Filminstituttet finder væsentlige at løse under hensyntagen til øvrige målsætninger.

Årsrapporten indeholder den årlige afrapportering til Kulturministeriet af det forgangne års økonomiske og faglige resultater.

Kontakt

Det Danske Filminstitut
Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
dfi@dfi.dk