Årsrapport & rammeaftale

Filminstituttets aktuelle rammeaftale og årsrapport.

’Rammeaftale mellem Kulturministeriet og Det Danske Filminstitut, 2015-2018’ har baggrund i de fireårige filmaftaler, som er indgået af brede, politiske flertal.
Årsrapporten indeholder den årlige afrapportering til Kulturministeriet af det forgangne års økonomiske og faglige resultater.

Kontakt

Det Danske Filminstitut
Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
dfi@dfi.dk