God bæredygtig praksis

EU-Kommissionen har undersøgt, hvordan den kan gøre sine programmer mere bæredygtige og en ny rapport beskriver de skridt, som Creative Europe-programmet og dets støttemodtagere bør tage, for at blive mere bæredygtigt og støtte EU's klimamål.

I 2021 bestilte Kommissionen undersøgelsen "Greening the Creative Europe programme" for at hjælpe med at nå sine mål om at bekæmpe klimaforandringer og for at støtte sine bestræbelser på at gøre Creative Europe-programmet mere bæredygtigt.

Kulturelle og kreative aktiviteter kan støtte overgangen til en grøn økonomi ved at fremme bæredygtighed og miljøbevidsthed. Samtidig vil programmet selv stræbe efter CO2-neutralitet ved at fremme bæredygtige transportmidler og miljøansvarlig adfærd.

Folkene bag undersøgelsen arbejdede på at:

  • udarbejde en vejledning til ansøgere og støttemodtagere
  • udvikle anbefalinger til overvågning og evaluering af de grønne aspekter af projektforslagene
  • indsamle god praksis, der støtter bevidstgørelse om behovet for en grøn omstilling i de kulturelle og kreative sektorer
  • dokumentere fremskridtene under det tidligere Creative Europe-program (2014-2020) mht. projekter, der forfulgte bæredygtighedsmål.

Kommissionen vil arbejde på at udvikle kapacitet og viden inden for grøn omstilling på alle niveauer, der er involveret i implementeringen af programmet.

Forslag til retningslinjer

Anbefalingerne er offentliggjort i 3 delrapporter:

Vejledning i god miljøpraksis
The Good Environmental Practices Guide

Vejledningen giver et omfattende overblik over eksisterende god miljøpraksis, der anbefales til nuværende og potentielle støttemodtagere under Creative Europe, når de ansøger om og/eller gennemfører støttede projekter.

Creative Europe-programmets grønne strategi
The Creative Europe Programme Greening Strategy

Strategien identificerer områder, hvor der er behov for tiltag, og kommer med anbefalinger til, hvad der rent praktisk kan gøres for at gøre Creative Europe-programmet grønt inden for en overskuelig fremtid.

Creative Europe's overvågningsguide for et grønnere program
The Creative Europe Monitoring Guide for Programme Greening

Overvågningsguiden foreslår bæredygtighedsindikatorer ("grønne indikatorer") til at måle programmets fremskridt og bidrag til målene i European Green Deal i en periode efter 2027.

Baggrund

European Green Deal har til formål at gøre EU klimaneutralt inden 2050, sætte skub i økonomien gennem grøn teknologi, skabe bæredygtig industri og transport og reducere forureningen. De kulturelle og kreative sektorer må ikke blive ladt i stikken i den grønne omstilling.

Det årlige work programme for 2021 for implementeringen af Creative Europe-programmet forudså en undersøgelse af, hvordan miljømæssige, bæredygtige og proportionelle foranstaltninger effektivt kan introduceres i tiltagene under Creative Europe. Resultaterne af undersøgelsen er dem, der præsenteres i denne rapport.