enda
Person

Bertel Krause

(1880 – 1924)

Skuespiller. Født 17/10 1880, død 8/1 1924 - 43 år gammel.

Debuterede i slutningen af 1890''erne og var i sin karrieres tidlige år knyttet til forskellige turnerende selskaber i provinsen. Fra 1909 var han ansat ved Frederiksberg Teater, Dagmarteatret, Det ny Teater, og i 1917 rykkede han til Det kgl. Teater.

Bertel Krause debuterede på film i 1911 og medvirkede i løbet af sin karriere i omkring 60 stumfilm. Langt størstedelen hos Nordisk Film, men som én af de få var han næsten hele raden rundt hos periodens producenter, både de store og de små. Repertoiremæssigt blev han anvendt i alle typer roller, lige fra mesterbokser Bømann i Lau Lauritzens "Nellys Riddere" (1919) til gadesælger Silias Wegg i Sandbergs Dickens-film "Vor fælles Ven" (1921). Han inspillede sin sidste film i 1923 og døde kort derefter.

Litteratur: Jan Nielsen: A/S Filmfabriken Danmark (2003).

Filmografi
Titel År Funktion Kategori
En Nat i København 1923 Apoteker Liliequist DK/Spillefilm
Vore Venners Vinter 1923 Klaus Hammer DK/Spillefilm
Madsalune 1923 Samson Goliath DK/Spillefilm
Den sidste af Slægten 1922 Ole Engen DK/Spillefilm
Jafet, der søger sig en Fader IV. Maalet naaet 1922 Medvirkende DK/Spillefilm
Jafet, der søger sig en Fader I-IV 1922 Tom Robbins, skipper DK/Spillefilm
Frie Fugle 1922 Slagter Munk DK/Spillefilm
Jafet, der søger sig en Fader I. Vaisenhusdrengen 1922 Tom Robbins, skipper DK/Spillefilm
Skaf mig en Kæreste 1921 Medvirkende DK/Kort fiktion
Vor fælles Ven 1921 Silias Wegg, gadesælger DK/Spillefilm
Den tapre Skrædder 1920 Medvirkende DK/Kort fiktion
Stodderprinsessen 1920 Medvirkende DK/Spillefilm
Borgslægtens Historie 1920 Kaptajn Janzen DK/Spillefilm
Blind Passager 1920 Dr. Th. Horn, professorens ven DK/Spillefilm
Det døde Skib 1920 Tom Bell, kaptajn DK/Spillefilm
Den flyvende Hollænder, I-IV 1920 Mynheer Kloots (I,II) DK/Spillefilm
Kærlighedsvalsen 1920 Kroværten DK/Spillefilm
Scenens Børn 1920 Manus DK/Spillefilm
Mesterhypnotisøren 1919 Kaptajn Bims DK/Kort fiktion
Solskinsbørnene 1919 Tommy, Williams bror DK/Spillefilm
Boksernes Konge 1919 Medvirkende DK/Kort fiktion
En forfløjen Ægtemand 1919 Chr. Bralder, digter DK/Kort fiktion
Den skønne Ubekendte 1919 Medvirkende DK/Kort fiktion
Studentmagersvenden 1919 Medvirkende DK/Kort fiktion
Krigsmillionæren 1919 Spækhøker Mortensen DK/Spillefilm
Nellys Riddere 1919 Bømann, mesterbokser DK/Kort fiktion
Skørtejægeren 1919 Medvirkende DK/Kort fiktion
Gillekop 1919 Joakim, redaktør af "Faklen" DK/Spillefilm
Naar Ungdommen raser 1918 Direktør Trampe DK/Spillefilm
En moderne Landevejsridder 1918 Jim Smit, proprietær DK/Spillefilm
Den lille Virtuos 1918 Godsejer From DK/Spillefilm
Had og Kærlighed 1918 Stærke Williams DK/Spillefilm
Min Svigerinde fra Amerika 1917 Balle DK/Kort fiktion
Den forelskede Gullaschbaron 1917 Grosserer Petersen DK/Spillefilm
Hans rigtige Kone 1917 Hamlet Møller, skuespiller DK/Spillefilm
Digteren og Basunblæseren 1916 Mads Pustervig, basunblæser DK/Kort fiktion
Hvem er hun? 1916 H.E. Taylor DK/Spillefilm
Min Onkel Generalkonsulen 1916 Medvirkende DK/Kort fiktion
Kærlighed og Spøgelser 1916 Kommerceråd Nolke DK/Spillefilm
Gullasch Grossererens Vogter 1916 Medvirkende DK/Kort fiktion
Danserindens Kærlighedsdrøm 1916 Williams, fængselsdirektør DK/Spillefilm
Et Justitsmord 1915 W. Abrahams, bankdirektør DK/Spillefilm
Appetit og Kærlighed 1915 Godsejer Trolle DK/Kort fiktion
Det blaa Vidunder 1915 Grosserer Sørensen DK/Kort fiktion
Den skønne Ubekendte 1915 Tyksen DK/Kort fiktion
Trold kan tæmmes 1915 Theodor Braun, rig fabrikant DK/Spillefilm
Carl Alstrups Kærlighed paa Aktier 1915 Chanteloup, sikkerhedsnålefabrikant DK/Spillefilm
Et lykkeligt Indbrud 1915 Grosserer Krak DK/Spillefilm
Selma fra Øen 1915 Erich Persson DK/Spillefilm
Kærlighed gør stærk 1915 Fangevogter DK/Kort fiktion
Den fjerde Dame 1914 Oberst von Meyerink DK/Spillefilm
Helvedesmaskinen 1914 Politimesteren DK/Kort fiktion
En nydelig Ægtemand 1914 Louis XXVIII, regerende fyrste DK/Spillefilm
Husassistenten 1914 Medvirkende DK/Kort fiktion
Krigskorrespondenter 1913 Clark, journalist DK/Spillefilm
Af en Opdagers Dagbog 1913 Tykke, en af Johns kammerater DK/Spillefilm
Atlantis 1913 Medvirkende DK/Spillefilm
Damernes Blad 1912 Redaktøren DK/Kort fiktion
Levende Billeder 1912 Medvirkende DK/Kort fiktion
Lersøens Konge 1911 Kaptajnen på militærkontoret DK/Spillefilm
Livets Løgn 1911 Manus DK/Spillefilm
Stævnemødet i Frederiksberg Have Lam, pensionist DK/Kort fiktion
Mac-Morton Samuel Dawies, "Onkel Sam" DK/Spillefilm