enda
Person

Peter Nielsen

(1876 – 1949)

Skuespiller. Født 2/12 1876, død 27/9 1949 - 72 år gammel.

Iflg. ham selv debuterede han på film i 1909 og medvirkede i stumfilmårene - med enkelte undtagelser - udelukkende i film optaget hos enten Fotorama / Dansk Filmfabrik i Århus eller hos Nordisk Film. I kraft af sit lidt brutale udseende spillede han ofte skurkeroller. Peter Nielsen var allerede tidligt af den mening, at filmskuespilleriet gavnede den enkelte, fordi man her fik mulighed for at granske sine ydre virkemidler og derved arbejde med sit udtryk, det være sig mimik eller gestik. Han skrev flere filmmanuskripter og fik ihvertfald realiseret to.

Peter Nielsen fortsatte med at filme efter tonefilmens gennembrud og stod foran kameraet helt indtil et par år før sin død. Gennem mange år var han medlem af Dansk Skuespillerforbunds bestyrelse og redaktør af forbundets medlemsblad.

Uddrag fra Morten Piils "Danske filmskuespillere" (Gyldendal, 2003):


Han begyndte som en fremtrædende stumfilmskuespiller i omkring 75 film, deriblandt A. W. Sandbergs Dickens-film. Skrev desuden manuskript til mindst 10.


I talefilmsperioden markerer han sig mindre stærkt - underligt nok, for stemmen virker umiddelbart som hans bedste instrument. En brøsig stentorrøst, der som regel udtrykker urokkelig selvtillid og utilnærmelig myndighed.


Det imponerende organ parret med en i reglen bister, sammenbidt mine gør ham til en ganske effektfuld skurk og en markant fremstiller af kolde, autoritære typer. Han er en magtfuld sognerådsmodstander for Bodil Ipsens Bolette i "Bolettes Brudefærd" (1938) og en frygtindgydende ridefoged i stavnsbåndsfilmen "Kongens bød -" (1938) - en af den slags tyranner, der parodieres i Søren Faulis farce "Grev Axel" (2001).


Hans største senere rolle er kriminalinspektøren i "Mordets Melodi" (1944), hvor det ikke lykkes ham at nuancere sin bryske manér synderligt. [Uddrag fra "Danske filmskuespillere" slut]

Filmografi
Titel År Funktion Kategori
Hatten er sat 1947 Axel Heiberg, seniorchef DK/Spillefilm
Mordets melodi 1944 Baunsøe, kriminalassistent DK/Spillefilm
Besættelse 1944 Sagføreren DK/Spillefilm
Guds mærkelige veje 1944 Mesteren DK/Kort fiktion
Biskoppen 1944 Mikkelsen, gårdejer DK/Spillefilm
Det brændende Spørgsmaal 1943 Retsformanden DK/Spillefilm
En Mand af betydning 1941 Tømrermester Skjoldager DK/Spillefilm
Vagabonden 1940 Kriminalassistent Humlebæk DK/Spillefilm
Familien Olsen 1940 Bestyrelsesformand DK/Spillefilm
I de gode gamle Dage 1940 Guldsmed Rane Tophugger DK/Spillefilm
Komtessen paa Steenholt 1939 Eskildsen, bankdirektør DK/Spillefilm
Bolettes Brudefærd 1938 Gårdejer Enevoldsen, sognerådsformand DK/Spillefilm
Kongen bød 1938 Ridefogeden DK/Spillefilm
Mille, Marie og mig 1937 Henrik Løve, Direktør DK/Spillefilm
Flugten fra Millionerne 1934 2. onkel DK/Spillefilm
Saa til søs 1933 Entreprenør Gravenkop DK/Spillefilm
Under den gamle Fane 1932 Medvirkende DK/Kort fiktion
Den store Dag 1930 Sognerådsforman i forsørgelseskommunen DK/Spillefilm
Den hvide Geisha 1927 Direktør Sanders U/Spillefilm
Grænsefolket 1927 Kaptajn Sternmayer, amtsforstander DK/Spillefilm
Lykkehjulet 1926 Advokat Ring DK/Spillefilm
Klovnen 1926 Medvirkende DK/Spillefilm
Det store Hjerte 1925 Lars Skov DK/Spillefilm
Fra Piazza del Popolo 1925 Brandt DK/Spillefilm
Morænen 1924 Lehnsmanden Thor Brekanæs DK/Spillefilm
Lille Dorrit 1924 Rigaud DK/Spillefilm
Nedbrudte Nerver 1923 Etatsråd Sparre, Grethes far DK/Spillefilm
Livets Karneval 1923 Leonid Ivanoff, en landflygtig russer DK/Spillefilm
Lasse Månsson fra Skaane 1923 Korporal Pintz DK/Spillefilm
Madsalune 1923 Kammerråd Halberg DK/Spillefilm
Paa Slaget 12 1923 Overretssagfører Erland DK/Spillefilm
Den sidste Dans 1923 Oberst Brüde DK/Spillefilm
Den sidste af Slægten 1922 Strandfogeden DK/Spillefilm
Jafet, der søger sig en Fader I-IV 1922 Melchior, zigeunerhøvding DK/Spillefilm
Præsten i Vejlby 1922 Morten Bruus til Ingvorstrup DK/Spillefilm
Store forventninger 1922 Smedesvenden Dolge Orlick DK/Spillefilm
Jafet, der søger sig en Fader I. Vaisenhusdrengen 1922 Melchior, zigeunerhøvding DK/Spillefilm
Hendes Fortid 1921 Konseilspræsident Stresinger DK/Spillefilm
Vor fælles Ven 1921 Bradley Headstone DK/Spillefilm
Kærlighedsvalsen 1920 Kusken på Borghjælm DK/Spillefilm
Den flyvende Hollænder, I-IV 1920 Storinkvisitoren (IV) DK/Spillefilm
Gillekop 1919 Jesper Nørholm, godsejer DK/Spillefilm
Jefthas Datter 1919 Gustav Aho, morder U/Spillefilm
Grevindens Ære 1919 Hotte DK/Spillefilm
Lykkelandet 1919 Old Apple, Fårkongens tjener DK/Spillefilm
Den Æreløse 1919 Direktør Phillipthal DK/Spillefilm
Præsidenten 1919 Offentlig anklager DK/Spillefilm
En Kunstners Gennembrud 1919 Manus DK/Spillefilm
Krigsmillionæren 1919 Medvirkende DK/Spillefilm
Gar el Hama V 1918 Manus DK/Spillefilm
Krig og Kærlighed 1918 Oberst Marenski DK/Spillefilm
Ansigtet i Floden 1918 Medvirkende DK/Spillefilm
De mystiske Fodspor 1918 Sverre Bjerke, forvalter DK/Spillefilm
Manden med Arret 1918 Medvirkende DK/Spillefilm
Krondiamanten 1918 Rajahen af Tamaris DK/Spillefilm
Lydia 1918 Steinwalt, bankdirektør DK/Spillefilm
Fiskerlejets Datter 1917 Søren Kruse, lods og fisker DK/Spillefilm
Brændte Vinger 1917 Proprietær West, Agnes' far DK/Spillefilm
Fange Nr. 113 1917 "Spanske Smith" DK/Spillefilm
Naar Hjertet sælges 1917 Thomas, Jacobs bror, distriktsdommer DK/Spillefilm
Den mystiske Selskabsdame 1917 Asbjørn Krag, detektiv DK/Spillefilm
Filmens Datter 1916 Mr. Watson, artistagent, Roses plejefar DK/Spillefilm
Kornspekulantens Forbrydelse 1916 von Jacob, medlem af korntrusten DK/Spillefilm
Manden med de ni Fingre III 1916 Wendla, direktør for "Titus" DK/Spillefilm
Rovedderkoppen 1916 Asbjørn Krag, detektiv DK/Spillefilm
Hendes Fortid 1916 Williams, en skovarbejder DK/Spillefilm
Livets Genvordigheder 1916 Jimmy Bryder DK/Spillefilm
Sønnen 1916 Veksellerer Wullf DK/Spillefilm
I Livets Brænding 1916 Medvirkende DK/Spillefilm
Pigen fra Palls 1916 James Murray, toldsergent DK/Spillefilm
Oldtid og Nutid 1915 Jægermester Grøn DK/Kort fiktion
Elskovs Tornevej 1915 Godsejer Juhl DK/Kort fiktion
Penge 1915 Gundermann, bankier DK/Spillefilm
Menneskeskæbner 1915 Medvirkende DK/Spillefilm
Stribolt paa Kærlighedsstien 1915 Manus DK/Kort fiktion
Det Syndens Barn! 1914 Forpagter Walther DK/Spillefilm
Proletargeniet 1914 Ellens Fader DK/Kort fiktion
Bagerstrædes Hemmelighed 1914 Eriksen DK/Kort fiktion
Skyldig? - ikke skyldig? 1914 Medvirkende DK/Spillefilm
Fæstningsspioner 1913 Kommandant Rainau DK/Spillefilm
Under Mindernes Træ 1913 Medvirkende DK/Spillefilm
Atlantis 1913 Medvirkende DK/Spillefilm
Dødssejleren 1912 Skibsreder Staal DK/Spillefilm
Ellen 1912 Hans Holm, Ellens fætter DK/Kort fiktion
Shanghai'et 1912 Brown, sømandspræst DK/Spillefilm
Menneskejægere 1912 "Spillernes Skræk", en opdager DK/Spillefilm
En hjemløs Fugl 1911 Dr. Dyring DK/Spillefilm
Venus 1911 Varieté-direktøren DK/Spillefilm
Den hvide Slavehandels sidste Offer 1911 Brutal bandit DK/Spillefilm
Københavnerliv 1911 Peter Kneiberg DK/Spillefilm
Massøsens Offer 1910 J. Nathan, pengeudlåner U/Spillefilm
Mormonbyens Blomst Jens Olsen, landsbysmed DK/Spillefilm
Med 100 Hestes Kraft Philipson, automobilfabrikant DK/Kort fiktion

Som P. Nielsen

Titel År Funktion Kategori
Hans Kusine 1915 Manus DK/Kort fiktion
Ballettens Datter 1913 Manus DK/Spillefilm
Den hvide Dame 1913 Manus DK/Spillefilm