Det vestlige filmblik

'Islam til daglig' (Børge Høst, 1989).
Gymnasiefaglig filmvejledning til dokumentarfilmene 'Islam' (Sv. Aage Lorentz, 1965), 'Dilmun' (Sv. Aage Lorentz, 1967), 'Her er Kuwait' (Sv. Aage Lorentz, 1968) og 'Islam til daglig' (Børge Høst, 1989).

Fag

Mediefag, dansk.

Filmene

Her er en lille guldgrube af danske dokumentarfilm, som alle anlægger et antropologisk blik på mellemøstlig kultur.

Filminstruktøren Svend Aage Lorentz instruerede de to såkaldte ekspeditionsfilm 'Dilmun' (1967) og 'Her er Kuwait' (1968) samt dokumentarfilmen 'Islam' (1965). Sidstnævnte anlægger et undrende og, med nutidige øjne, iøjnefaldende, distanceret blik på mellemøstlig kultur i 60erne. Vi ser en montage fra en tyrkisk by, fra de vågner til Koranens ord i højtalere, til billeder af bedende mænd, sko uden for moskeen og endelig kvinder med slør, som handler i gaden. Voice-overen forklarer på neutral vis om islams søjlekoncept, om koranen, om reglerne for antal koner, fastetiden mv.

Både i Svend Aage Lorentz' 'Islam' (1965) og i 'Islam til daglig' (1989) af Børge Høst, er det upersonlige og distancerede blik karakteristisk. Der foregår ingen interviews med tyrkerne, der er kun meget få nærbilleder, og vi følger ikke nogle bestemte personer. I dialogen mellem familiemedlemmer i 'Islam til daglig' (1989) hos en familie hjemme i deres køkken er det tyrkiske heller ikke oversat til dansk via undertekster. Det understreger fremmedgørelsen over for denne kultur. Den mandlige danske voice over stiller undrende, og næsten påtaget naivt, retoriske spørgsmål som: ”Hvordan lever disse mennesker som praktisk talt alle praktiserer islam?” og ”Er deres tilværelse mon mere bunden end vores?”.

Mediefag

Man kan lave et interessant forløb, som får eleverne til at arbejde med ’det vestlige filmblik på Mellemøsten’. De kan undersøge: Hvordan bearbejder man en anden kulturs virkelighed i dokumentarfilm? De nævnte film skildrer alle en fremmed, mellemøstlig kultur og religion gennem en optik, der bunder i egne kulturelle værdier. Man kan lave en praktisk øvelse, hvor eleverne selv skal interviewe, observere eller interagere med en, for dem selv fremmed kultur, og dokumentere dette på film. Fx en mellemøstlig grønthandler, et arabisk tehus, et menighedsrådsmøde i en kirke eller en jødisk sabbat. Det kan resultere i interessante analyser og sammenligninger med DFI-filmene. Som teori er det oplagt at foretage analyser ved hjælp af Edward Saids værk 'Orientalism' (1978) samt filosoffen Julia Kristevas 'Étrangers à nous-mêmes' (1988). Begge beskriver netop om, hvordan vesten anlægger et særligt blik og projektioner på østens kulturer.

Dansk

Kulturforståelse og formidling er en central del af danskfaget, og disse dokumentarfilm kan derfor være meget interessante at inddrage i danskundervisningen. Man kan foretage argumentationsanalyser af filmenes retorik og herefter sammenligne dem med debatartikler og tegninger fra både det arabiske forår og Muhammedkrisen 2006 og frem.

Tværfagligt

Filmene er oplagte AT-emner sammen med religion, samfundsfag og historie. Man kan sammenligne med dokumentarer fra i dag og samtidig spore den samfundsmæssige udvikling, der utvivlsomt er sket siden 70erne i forhold til kulturmøder og forståelse. På den ene side er vi i dag mere berejste end nogensinde før, mange har selv prøvet at rejse i Mellemøsten, og vores fokus er rettet derhen, bl.a. efter det arabiske forår. På den anden side er der samtidig gravet kulturelle grøfter mellem Vesten og islam bl.a. i ’The New World Order’ efter 11. september.

Citater og film

'Islam' (1965) (Mellemøsten)
Dokumentarfilm
Instruktør: Svend Aage Lorentz
Produktionsselskab: Svend Aage Lorentz
Producent: Dansk Kulturfilm og Statens Filmcentral
18 min., farve, tone

'Dilmun' (1967) (Mellemøsten)
Ekspeditionsfilm 
Instruktør: Svend Aage Lorentz
Produktionsselskab: Svend Aage Lorentz
22 min., farve, tone

'Her er Kuwait' (1968) (Mellemøsten)
Ekspeditionsfilm
Instruktør: Svend Aage Lorentz
Produktionsselskab: Svend Aage Lorentz
Producent: Kuwait Oil Company
30 min., farve, tone

'Islam til daglig' (1989) (Mellemøsten)
Dokumentarfilm, 
Instruktør: Børge Høst
Producent: Landscentralen for Undervisningsmidler og Statens Filmcentral
40 min., farve, tone

Yderligere inspirationsfilm

1920erne
'Nanook of the North' (USA, 1922) (Nordcanada) 
Dokumentarfilm
Instruktør: Robert Flaherty
s/h, stumfilm

1950erne
'Hvor bjergene sejler' (1955) (Grønland)
Dokumentarfilm 
Instruktør: Bjarne Henning-Jensen
Produktionsselskab: Arnø Studio
Producenter: Dansk Kulturfilm og Ministeriernes Filmudvalg
55 min./48 min. (1983-versionen), farve, tone

1960erne
'Sisimut' (1966) (Grønland)
Dokumentarfilm 
Instruktør: Jørgen Roos
Produktionsselskab: Minerva Film
Producent: Ministeriernes Filmudvalg
30 min., farve, tone

Litteratur

Hall, Stuart (1992): ’The West and the rest’: Discourse and Power. In: Hall, Stuart and Bram, Grieben (red.): Formations of Modernity. Cambridge: Polity Press.

Høgel, Arine Kirstein (2012): 'Glob og kulturmødet. Kunst og videnskab – tværkulturelle iagttagelser i 50’erne og 60’erne', DFI.

Jørgensen, Charlotte og Onsberg, Merete (2008): 'Praktisk Argumentation', Nyt Teknisk Forlag.

Kristeva, Julia (1988): 'Étrangers à nous-mêmes', Fayard. 

Said, Edward (1978): 'Orientalism. Western Conceptions of the Orient'. London: Routlegde & Kegan, Paul Ltd.

Said, Edward. 'On Orientalism.' Interview. 12 June. 2007. YouTube. 25 March 2013.

Sernhede, Ove (1996): 'Det fremmede- Fascination og Rædsel'. In: Social Kritik, nr. 45/46, september 1996.


Dette materiale er skrevet af Christine Boas Dabelsteen, lærer i dansk og mediefag på Nørre Gymnasium