Om materialet

Undervisningsmaterialet til Sculpting the Past giver en helt unik mulighed for at arbejde med konkrete problemstillinger knyttet til vores fælles danske historie og samtid.

I Kønsroller og magtbalance lander vi fx midt i flower-power tidens provokerende bramfrihed. Undervisningsmaterialet lægger op til at mediefag/samfundsfag ser nærmere på de filmiske fremstillinger, der afspejler udviklingen i køn- og magtrelationer i det danske samfund siden efterkrigstiden.

I Det vestlige blik anlægger en lille guldgrube af danske dokumentarfilm et antropologisk blik på mellemøstlig kultur. I danskfaget er kulturforståelse og formidling centrale elementer. Det er derfor oplagt at analysere filmenes retorik og sammenligne dem med fx debatartikler om det arabiske forår.

I Reklame- og agitationsfilm forsøger tre forskellige agitationsfilm at manipulere deres seere. Filmene fungerer som vinduer til fortidens kultur og mentalitet. I mediefag kan eleverne bl.a. blive trænet i filmisk næranalyse ved at analysere, hvilke filmiske virkemidler instruktøren benytter sig af i sin iver efter at overtale seeren.

Materialerne er udarbejdet af Christine Boas Dabelsteen (lærer i dansk og mediefag på Nørre Gymnasium) og Niels Vasland Eriksen (lærer i historie og samfundsfag på Det Fri Gymnasium).

God film- og arbejdslyst.

Lisbeth Juhl Sibbesen
Undervisningsredaktør

Kontakt

Lisbeth Juul Sibbesen
Undervisningsredaktør
Tlf. +45 2538 2618
lisbeths@dfi.dk