Reklame- og agitationsfilm

'Daphne' (Svend Methling, ca. 1948).
Gymnasiefaglig filmvejledning til reklame- og agitationsfilmene: 'Daphne' (?), 'Betal din skat med glæde' (1945) og 'Konspiration' (1971).

Fag

Mediefag, dansk.

Filmene

Disse tre film er meget forskellige, men fælles for dem alle er, at de har et særligt budskab, de vil overbevise/manipulere seeren om.

Førstnævnte, 'Daphne' (?), er en lille perle af en reklamefilm for sæbemærket ’Daphne’, som vil sælge kosmetik og fantasidrømme midt i besættelsestiden. Som i en lyserød drøm, springer den unge, blonde Daphne rundt i en bøgeskov med en mørkklædt mand efter sig. I samme nu han fanger hende, forvandles hun til et træ - og der klippes til et overdådigt bryllupsscenarie, hvor samme pige nu skal giftes. 'Daphne' (ca. 1948) afspejler dels behovet for eskapisme i en hård krigsperiode, dels afspejler den kønsroller i samtiden: Forestillingen om den kvindelige uskyldighed, som jagtes af manden - hvorefter satin, blæsere og kosmetik i gyldne æsker gør hende lykkelig.

'Betal din skat med glæde' (1945) er ligeså underholdende som sidstnævnte, men langt mere humoristisk på grund af dens karikerede overtalelse gennem en indtrængende tone. Hovedpersonen, Hr. Mellemmand har undladt at betale skat, hvilket han nu mærker konsekvenserne af. Hans kone kan ikke få hospitalshjælp, hans søn smides ud af skolen, og han kan ikke slukke en ildebrand i sit hjem, da der er lukket for vandet. Den ligner i øvrigt til forveksling propagandaanimationen 'The New Spirit' (Pay your income tax) (1943) lavet af Disney i USA.

'Konspiration' (1971) spiller hverken på humor eller underholdning, men snarere på et kunstnerisk og utroligt flot samspil mellem billeder (Allen de Waal) og digterisk voice-over (Peter Laugesen). Filmen kan læses som en kritik af kapitalismen, da den tematiserer forskelle mellem rige og fattige, global økonomi mv. Men den kan også blot tolkes som et forsøg på at skabe metabevidsthed om relationen mellem lys, billede og tekst.

Mediefag

I mediefag er det oplagt at analysere, hvilke filmiske virkemidler, instruktør eller producent benytter for at overtale sin seer. Man kan præsentere eleverne for en række reklame- og propagandafilm gennem tiden via tidlige nedslag fra 1940erne og op til 2010erne. Således trænes de dels i den filmiske næranalyse (shot-to-shot-metoden) dels i analyse og fortolkning af filmenes kontekst (socialhistorisk metode). De tre nævnte DFI-film, samt andre supplerende reklame- og propagandafilm, kan fungere som vinduer til fortidens kultur og mentalitet. Et sådant forløb kan også lægge op til et praktisk produkt, hvor eleverne selv skal producere en 2-5 minutters lang reklame- eller propagandafilm.

Dansk

I dansk kan filmene indgå i mediedelen som anvist i mediefag, på nær den praktiske produktion. Men særligt 'Konspiration' (1971) er oplagt at inddrage i danskundervisningen. På interessant vis leger den nemlig med forholdet mellem tekst, lyd og billeder - og rammer netop ned i danskfagets felter. Man kunne med fordel sammenholde 'Konspiration' med andre af Peter Laugesens digte/tekster og eventuelt finde en særlig digterisk stil eller tema hos ham.

Tværfagligt

Alle nævnte film kan oplagt bruges i fagene historie og samfundsfag som kig ind i tidstypiske tendenser, og man kunne sagtens inddrage nyere agiterende filmprodukter som den 1,5 minutter lange reklame 'Soul' af Mercedes-Benz, Super Bowl (2013). Den kunne sammenlignes med 'Daphne' (ca. 1948), hvor man kunne analysere og diskutere henholdsvis mande- og kvinde-idealer sammen med forbrugerdrømme.

Citater og film

1930erne
'Triumph des Willens' (DE, 1935)
Nazistisk propagandafilm
Instruktør: Leni Riefenstahl
114 min.

'Olympia' (DE, 1936)
Nazistisk propagandafilm
Instruktør: Leni Riefenstahl
121 min.

1940erne
'Daphne' (?)
Reklamefilm
Instruktør: Sven Methling 
Musik: Sven Gyldmark
Produktionsselskab: Monterossi Reklamefilm
Kunde: Daphne
4½ minut, s/h, tone

'Betal din skat med glæde' (1945)
Propagandafilm
Instruktør: Hagen Hasselbalch
Producent: Ministeriernes, Produktionsselskab
Minerva Film
9 min., s/h, tone

'The New Spirit' (Pay your income tax) (US, 1943)
Propagandafilm/featurette/animation Disney produktion, US Department of Treasury
https://www.youtube.com/watch?v=eMU-KGKK6q8
07:21 min. farve, tone

1970erne
'Konspiration' (1971)
Eksperimentalfilm, Instruktør og producent: Allan de Waal, tekst af Peter Laugesen
13 min., s/h, tone

2010erne
'Soul' af Mercedes-Benz, Super Bowl 2013, extended cut (oplagt sammenligning med 'Daphne' fra 40’erne - mande/kvinde-idealer og forbrugerdrømme).
http://www.youtube.com/user/mbusa
1:50 min, farve, tone

Litteratur

Balslev, Søren Staal (2010): 'Narrative reklamer' I Weekendavisen (2010-06-04).
(Artikel-resumé: De fiktionsindrammede reklamer er begyndt at erobre det terræn, som traditionelt set har hørt til de litterære og filmiske slagmarker).

Gade, Rune: 'Cross over' i EKKO, nr. 22, 2004, http://www.ekkofilm.dk/artikler/crossover.
(Artikel-resumé: Grænsen mellem reklame og kunst er ikke forsvundet, selv om det nogle gange kan se sådan ud. Men den bliver i stigende grad overskredet og udfordret – på godt og ondt, skriver kunsthistoriker Rune Gade.).

Helmer Hansen, Per (2004): 'TV-reklamer - moderne minimyter', Frydenlund.
(Bogresumé: En række værktøjer til at dele tv-spots op i nogle overskuelige kategorier og til at forklare de måder, de prøver at påvirke seeren på).

Katz, Per (red.) (2006): 'Propagandafilmen under 2. verdenskrig' i Fokus, Gyldendal.

Liebst, Asger (2009): 'Reklamens århundrede', Gyldendal.
(Bogresumé: Billeder fra danskernes hverdag og danmarkshistorien set gennem de forskellige reklamebilleder, som præget af skiftende tiders mode og moral har lyst op i danskernes hverdag fra 1901 til 2001).


Dette materiale er skrevet af Christine Boas Dabelsteen, lærer i dansk og mediefag på Nørre Gymnasium