Slate-resultater: 12 mio. kr. til danske producenter

8 danske produktionsselskaber har opnået udviklingsstøtte under Creative Europe-støtteordningen Slate Funding.

Der har været travlt hos EU-Kommissionen, hvor der i dette års Slate Funding-call (EACEA/23/2018) blev modtaget 178 ansøgninger fra 27 lande - det næsthøjeste antal ansøgninger for støtteordningen i Creative Europe-programmets historie.

71 ansøgninger fra 22 lande blev imødekommet med i alt 12.534.039 €, svarende til godt 93 mio. kr.

om Slate Funding

Slate Funding er en støtteordning under EU's Creative Europe MEDIA-delprogram, hvor uafhængige europæiske producenter kan søge om støtte til udvikling af 3-5 projekter inden for genrerne drama, animation eller kreative dokumentarfilm af spillefilmslængde eller i serieformat, samt én kortfilm.

Projekterne skal være henvendt til distribution i biograf eller tv, eller på digitale platforme.

Der er én ansøgningsrunde om året, og siden Creative Europe-programmet startede i 2014, er der givet 43 støttetildelinger på i alt 60 mio. kr. til 27 danske producenter under ordningen.

Blandt de danske projekter, der er udviklet med støtte fra Slate Funding-ordningen, kan nævnes 'Der kommer en dag', 'Journal 64', 'Antboy 3', 'Sankt Bernhard Syndikatet', 'Kongernes fald' og 'Undtagelsen', der har biografpremiere til foråret.

De samlede støtteresultater kan ses på

De 71 ansøgninger rummer 270 projekter i alt, hvoraf 63 % er fiktionsprojekter, 23 % er kreative dokumentarprojekter og 14 % er animation.

Blandt de imødekomne ansøgninger er der overvejende tale om projekter henvendt til biografdistribution, men EU-Kommissionen melder også om en stigning i antallet af støttede tv-serier (87 projekter), hovedsageligt fiktion.

Kun overgået af Frankrig

Fra Danmark blev der indsendt 14 ansøgninger, hvoraf 8 blev imødekommet med en samlet støtte på 12,2 mio. kr. 

De danske støttemodtagere placerer dermed Danmark på en 2. plads, både hvad angår antallet af støttemodtagere og støttebeløb. Kun Frankrig, der er blandt de såkaldte "high production capacity countries", overgik dette resultat med et samlet støttebeløb på 16,6 mio. kr. fordelt på 12 ansøgninger.

"Nye" spillere på banen

Slate-ordningen er henvendt til veletablerede produktionsselskaber, og er den af udviklingsstøtteordningerne i MEDIA-delprogrammet, der har den højeste andel af gengangere blandt støttemodtagerne.

Det ses også blandt de danske støttemodtagere, hvor man overvejende finder selskaber, for hvem det er 2. eller 3. gang, de modtager støtte under ordningen. To selskaber er dog nye på listen: Snowglobe og Ja Film.

Snowglobe har tidligere opnået udviklingsstøtte fra Creative Europe, under ordningen for enkeltprojekter, til spillefilmen Selvmordsturisten, der får dansk premiere til november.

For Ja Film er det første gang, de modtager støtte fra Creative Europe-programmet.