Den tværmedielle udviklingsordning

Hugo og Holger
Den Tværmedielle Udviklingsordning har eksempelvis støttet "Hugo og Holger" (udviklet af Wil Film ApS)

Formål med støtteordningen

Formålet med ordningen er at fremme udviklingen af danske tværmedielle fortællinger af høj kunstnerisk kvalitet og kulturel værdi, som anvender flere medier til at ekspandere fortællingen og publikums oplevelse. Ordningen støtter udvikling af universer med tværmedielt potentiale, som udnytter muligheder i medier og platforme på fornyende måder.

Hvilke projekter kan støttes?

Ordningen er ikke afgrænset i forhold til målgruppe eller genre, men projektet skal indeholde en filmisk komponent.

Ordningen er en udviklingsordning, og støtter dermed ikke til færdiggørelse. Der kan søges om støtte til ideudvikling eller projektudvikling.

Ideudvikling har til formål at afklare potentialet i en beskrevet ide samt at udfolde universet i de enkelte medier og i sammenhængen mellem dem. Der kan ydes idéudviklingsstøtte med op til DKK 100.000.

Projektudvikling har til formål at demonstrere et væsentligt aspekt af det tværmedielle samspil. Der er intet fast øvre støttebeløb ved ansøgning om støtte til projektudvikling, men der kræves medfinansiering.

Hvem kan ansøge?

Ansøger skal være en producent eller et produktionsselskab som har dokumenteret erfaring med produktion af film eller andre billedbårne medier.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Alle ansøgninger behandles i forbindelse med 2 årlige ansøgningsrunder. Ansøgningsdeadlines - se venligst højre spalte.

Ansøgninger bliver vurderet af en redaktion bestående af Simon Løvind (Redaktør, Spilordningen), Ulla Hæstrup  (Filmkonsulent, Børn & Unge) og Christina Ramsø Thomsen (Projektredaktør, New Danish Screen).

Projektet vurderes på sin overordnede kvalitet, som for den filmiske komponent forventes samme høje niveau inden for form og fortælling, som på de filmspecifikke støtteordninger. Der lægges desuden vægt på nogle særlige kvalitetsparametre for tværmedielle projekter.  Disse er originalitet, ekspansion og sammenhæng, og uddybes i dokumentet ”Kriterier for vurdering af projekter under Den Tværmedielle Udviklingsordning” - se venligst højre spalte.

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Ansøgningsskema skal benyttes og sendes elektronisk til tu@dfi.dk. Bemærk venligst at der findes separate skemaer til ansøgning vedrørende henholdsvis ideudvikling og projektudvikling. Skemaet indeholder vejledende noter til de enkelte bilag. Bilagsmateriale kan udformes på dansk eller engelsk.

Ved ansøgning om støtte til ideudvikling skal ”Budgetskabelon – ideudvikling” benyttes. Ved ansøgning om støtte til projektudvikling skal ”Budgetskabelon – projektudvikling” benyttes.

Ansøger forventes at have læst ”Støttevilkår for Den Tværmedielle Udviklingsordning”.

Yderligere information, herunder støttevilkår, budgetskabelon, ansøgningsfrister og ansøgningsskema – se venligst højre spalte.