Den tværmedielle udviklingsordning

Den Tværmedielle Udviklingsordning har eksempelvis støttet "Hugo og Holger" (udviklet af Wil Film ApS)

Den tværmedielle udviklingsordning er nedlagt som selvstændig støtteordning, men der kan fra den 1. januar 2019 søges om støtte til tværmedielle projekter på Konsulentordningen for dokumentarfilm, Konsulentordningen for spillefilm, Markedsordningen og på Spilordningen. 

Fremover skal et tværmedielt projekt kun søge på én ordning, og al videre sagsbehandling finder sted på den ordning. Vurdering og sagsbehandling vil foregå med inddragelse af faglige medarbejdere fra andre støtteordninger. 

Du finder støttevilkår og mere information om, hvordan man søger om støtte til tværmedielle projekter under den enkelte støtteordning.