HVORDAN FORHOLDER UNGE KVINDER SIG TIL IDENTITET, KØN OG ROLLEMODELLER?

Hvordan forholder unge kvinder sig til identitet, køn og rollemodeller?

Filminstituttet har bedt antropolog Thea Refgaard og Etnolog Johanne Staugaard Johansen fra Maple om at præsentere 5 korte indsigter om unge kvinders håb, bekymringer og drømme i forhold til emner som identitet, køn og rollemodeller. Indsigterne er høstet fra kvalitative dybdeinterviews med kvinder i alderen 18-25 år. 

I videoen deles bl.a. indsigter om, hvordan de unge kvinder er på en identitetsrejse, hvor de står overfor fundementale valg i livet.

Deres venner betyder meget for deres liv, men de er også til løbende evaluering i forhold til om det er ´de rigtige venner´, som de unge kvinder omgiver sig med. De unge kvinder kan fremstå meget stærke og selvstændige, men deres forældres råd og mening betyder utroligt meget, og de har ofte et nært forhold til dem.

De unge kvinder bruger rollemodeller som inspiration, og helst nogle der bryder normen en smule, men uden at være radikale. De unge kvinder oplever kønsforskelle, og har selv en oplevelse af, at de bliver bedømt på en anden måde end mænd. De oplever at leve med et større pres end mænd gør, i forhold til udseeende og krop.  


Indsigterne bygger på 16 dybdegående interviews af hver 2-timers varighed med unge kvinder over hele landet i alderen 18-25 år. 

Baggrund
Den danske filmbranche undersøger løbende publikums oplevelse af temaer, emner, historier, karakterer og dilemmaer. Det gøres typisk som en del af Filminstitututtets initiativ Publikum Tættere På i samarbejde med antrologer. Publikum Tættere På er sat i værk for at stimulere arbejdet med publikumsperspektiver som inspiration til filmholdene – fra udvikling til lancering. Filminstituttet vil løbende udgive mere generelle indsigter om publikums tanker og følelser til forskellige publikumsrelateret emner, der vil kunne fungere som enzymer og inspiration på tværs af fikions- og dokumentarprojekter.