Hvad tænker unge om danske film?

Hvad tænker unge om danske film?

Filminstituttet har bedt antropolog Rikke Flodin fra Will & Agency om at præsentere korte indsigter om, hvad det unge publikum hylder ved danske film, og hvad der måske opleves lidt mere ´cringe´ved danske ungdomsfilm? Indsigterne er høstet fra publikumsundersøgelser i 16-21 år, som er støttet og udviklet under Publikum Tættere På og puljen PublikumsFokus. 

I videoen deles bl.a. indsigter om, at det unge publikum hylder dansk film for at portrættere ´dysfunktionelle´ karakterer, som de bl.a. oplever i film som Druk eller De grønne slagtere. Det unge publikum efterspørger også hele karakterer i film til unge – karakterer med et nuanceret og autentisk følelsesliv.

De unge lever selv et mere åbent følelsesliv end ældre generationer og deler dybe følelser med bl.a. venner. Repræsentation er vigtig for de unge, og de er bevidste om, at mennesker er forskellige og derfor skal karakterer, som er udsatte fremstilles ´ordentligt´. De unge vil gerne overraskes eller have twist i fortællingerne – noget der ikke er klichefyldt.

De kan tydeligt mærke, når et voksent blik prøver at få dem engageret, og her skyder især voksnes blik på kærlighed og ´den første kærlighed´ ofte forbi målet, oplever de. De afviser ikke kærlighedshistorier i film – slet ikke – men de oplever, at det hurtigt kan blive voksnes nostalgiske tilbageblik på ung kærlghed, og det