HVORDAN TALER PUBLIKUM OM TEMAET ’ FÆLLESKAB’?

HVORDAN TALER PUBLIKUM OM TEMAET ’ FÆLLESKAB’?

I videoen deles bl.a. indsigter om, hvordan publikum taler om og ind i fire forskellige typer af fællesskab; Det institutionaliserede, det nære, det formålsorienterede og det innovative.  

Danskerne forbinder i høj grad ´fællesskab´ med Danmark og markant mindre med det globale ´vi´. Publikum er interesseret i både de gode og dårlige sider af fællesskaber, og de efterspørger en mere nuanceret forståelse og tilgang til fællesskaber. Det undersøgte publikum oplever, at debatten i dag er meget holdningsbaseret og at der er mindre fokus på at indgå kompromis eller at opsøge konkret viden.

Publikum har i høj grad et sprog og en bevidsthed om temaet og begrebet ´fællesskab´. Mange danske film og serier har netop ´fælleskaber´ som ét af de grundlæggende tematiske spor, og det kan derfor være interessant at kende til den forforståelse, som publikum allerede har om temaet, når man udvikler og senere skal positionere sit indhold. 


Indsigterne bygger på en digital omverdensanalyse med brug af AI og machine-learning samt kvalitative mobiletnografiske interviews med publikum. 

Baggrund
Den danske filmbranche undersøger løbende publikums oplevelse af temaer, emner, historier, karakterer og dilemmaer. Det gøres typisk som en del af Filminstitututtets initiativ Publikum Tættere På i samarbejde med antrologer. Publikum Tættere På er sat i værk for at stimulere arbejdet med publikumsperspektiver som inspiration til filmholdene – fra udvikling til lancering. Filminstituttet vil løbende udgive mere generelle indsigter om publikums tanker og følelser til forskellige publikumsrelateret emner, der vil kunne fungere som enzymer og inspiration på tværs af fikions- og dokumentarprojekter.