Hvordan forbinder publikum sig til outsideren?

INDSIGTSVIDEO. Mange danske film arbejder med 'outsideren' som karakter, men hvordan forbinder publikum sig emotionelt til en outsider? Hvilken forforståelse trækker de på, når de lever sig ind i karakterer, der står udenfor – af den ene eller anden grund?

Mange danske film og serier har 'outsideren' (konkret eller emotionelt) som en af de bærende karakterer. Som filmskaber kan det derfor være interessant at kende til den forforståelse, som publikum har af netop den figur, når man udvikler og senere skal positionere sit indhold. Den forforståelse kan nemlig være en med- eller modspiller i selve oplevelsen, når publikum senere engagerer sig i en film eller serie.

Amalie Kjær Kristiansen, der er antropolog fra konsulentfirmaet Will & Agency, præsenterer korte indsigter i, hvordan publikum umiddelbart forbinder sig emotionelt og refleksivt til outsider-karakteren. Indsigterne er høstet på tværs af flere af de undersøgelser, som er støttet og udviklet under puljen PublikumsFokus.

I videoen deler hun blandt andet indsigter i, hvordan publikum trækker på deres egne følelsesmæssige erfaringer fra deres unge år eller fra oplevelser af sorg og sygdom, når de relaterer sig til outsideren. Mange genkender følelsen af at stå alene, og hvordan det kan føre til ensomhed.

Publikum omtaler også outsideren som en slags minoritet, der søger alternative fællesskaber. Publikum har i høj grad et sprog og en bevidsthed om figuren, og især unge voksne forventer troværdighed og 'ordentlighed' i repræsentationen.

Indsigterne bygger på en digital omverdensanalyse med brug af AI og machine learning samt kvalitative mobiletnografiske interviews (videodagbøger).

Baggrund

Den danske filmbranche undersøger løbende publikums oplevelse af temaer, emner, historier, karakterer og dilemmaer. Det sker typisk som en del af Filminstituttets pulje PublikumsFokus i samarbejde med antropologer.

PublikumsFokus er en pulje på årligt 3 mio. kr., der skal stimulere arbejdet med publikumsperspektiver som inspiration til filmholdene – fra udvikling til lancering. 

Filminstituttet vil løbende udgive mere generelle indsigter om publikums tanker og følelser til forskellige publikumsrelaterede emner, der kan fungere som inspiration på tværs af fiktions- og dokumentarprojekter.