'Solutions' giver publikum mod på at tale om globalt fællesskab

PUBLIKUMSRESEARCH. Instruktør Pernille Rose Grønkjær har op til distributionen af sin dokumentarfilm 'Solutions' i samarbejde med antropologer fra firmaet Will & Agency undersøgt publikums forhold til fællesskab. Filminstituttet har igennem puljen PublikumsFokus støttet arbejdet, der har formet instruktørens fokus i lanceringen på bl.a. at sikre en konstruktiv debat og etableringen af "et globalt vi".

Hvordan vil publikum tage imod en dokumentarfilm, hvor en gruppe af verdens førende videnskabsfolk isolerer sig for at diskutere løsninger på verdens problemer? 

Det søgte instruktør Pernille Rose Grønkjær svar på, da hun klippede og forberedte lanceringen af sin film 'Solutions'. Filmen følger en gruppe ledende forskere inden for bl.a. økonomi, cyberspace og miljø, der i 10 dage isolerer sig på Santa Fe Institut i New Mexico. Målet er intet mindre end at sikre menneskehedens fremtid. 

Pernille Rose Grønkjær ville gerne undersøge, hvordan publikum reagerede på både den lidt utraditionelle filmiske form og det indholdsmæssige fokus på globale løsninger og tværfagligt samarbejde. Derfor indledte hun en dialog med Filminstituttets lanceringskonsulent Mira Bach, og med støtte fra Filminstituttets pulje PublikumsFokus blev der etableret et samarbejde med det antropologiske researchfirma Will & Agency om at foretage en publikumsresearch.

"Det er en talefilm, og konflikten og fremdriften ligger et utraditionelt sted i denne film," fortæller Pernille Rose Grønkjær. "Konflikten ligger ikke inde i filmen, men ude hos publikum, fordi den handler om de problemer, vi står over for som menneskehed. Men der var flere, der undervejs i filmens tilblivelse stillede spørgsmål ved, om man kunne lave en film uden en klassisk konflikt. Det var lidt af en gyser at tage den beslutning, før vi kendte publikums holdning. Derfor var det også en lettelse at blive bekræftet i, at vi havde valgt rigtigt."

Kortlægning af samtalerne om 'fællesskab'

Pernille Rose Grønkjær, Dagbladet Information, som distribuerer filmen, og Will & Agency blev enige om at gennemføre en research på to planer: Dels en undersøgelse på makroplan af publikums forhold til temaet ’fællesskab’. Dels en kvalitativ undersøgelse af publikums reaktioner på tre udvalgte filmklip. Will & Agency benyttede et AI-værktøj til at kortlægge danskernes tanker og samtaler om fællesskab, som de kom til udtryk i nyhedsmedier og på sociale medier. Resultaterne dannede grobund for såkaldt mobiletnografiske interviews via videodagbøger med 25 respondenter med overordnet interesse for dokumentarfilm og global politik. 

"Det er et centralt omdrejningspunkt for filmen at tale om, hvordan man skaber et 'globalt vi' – en forståelse af, at vi hænger sammen med resten af verden, fordi problemer som miljøkatastrofer og corona rækker ud over Danmark. Derfor var vi optaget af at kortlægge, hvad fællesskab overhovedet er for noget, hvilke fællesskaber, der findes, og hvordan fællesskaber opstår," fortæller Rose Grønkjær. 

Undersøgelsen viser bl.a., at publikum bliver inspireret af filmens fællesskabstema til selv at starte samtaler om svære emner og samfundsanliggender som demokrati. Og at filmen imødekommer et savn hos publikum efter forbilleder til den gode samtale og konstruktiv debat uden afbrydelser og mundhuggeri. I den forstand har filmens anderledes placering af konflikt vist sig som en fordel.

Undersøgelsen viser, at publikum faktisk synes, at det er interessant og tankevækkende at tale om det globale vi. Vi er bare ikke kodet til det

- Pernille Rose Grønkjær

"Det overraskede mig, at publikum sagde, at de godt kunne lide, at det var en film, der giver plads til argumentation, og hvor der ikke er nogen, der råber. Det blev opfattet som et forfriskende pust, at de medvirkende lytter til hinanden og tier stille, når de andre taler. Jeg tror, det er en reaktion på den retorik, der er slået igennem i daglige tale i de senere år, hvor alt er tilladt, og man må råbe og skrige, tale grimt og afbryde hinanden. Den reaktion gør mig glad, fordi jeg godt selv kan lide den sorterede samtale," siger Pernille Rose Grønkjær.

Udfylder et tomrum

En anden central indsigt i undersøgelsen er, at danskerne primært tænker fællesskaber som et nationalt eller lokalt anliggende. Det står i kontrast til det globale fællesskab, som 'Solutions' handler om. Pernille Rose Grønkjær så dog ikke den manglende globale bevidsthed som et tegn på manglende interesse, tværtimod så hun det som en chance for at udfylde et tomrum.  

"Det er en udfordring, at den globale identitet ikke er så etableret i vores dagligdag, men for mig at se betyder det, at der virkelig er brug for filmen. For hvis vi skal arbejde med et 'globalt vi', har vi brug for at tale om det som samfund. Undersøgelsen viser, at publikum faktisk synes, at det er interessant og tankevækkende at tale om det globale vi. Vi er bare ikke kodet til det."

Pernille Rose Grønkjær er glad for at få publikums interesse bekræftet. Men hun ville have holdt fast i sin vision ligegyldigt hvad. 

"Jeg og mit hold er så optændt af den her problematik, og vi så ingen vej uden om at lave filmen. Forskerne i filmen har en viden, nogle konkrete løsninger og en metode, der simpelthen skulle ud, fordi vi tror på, at den kan være inspirerende for andre. Hvis vores testpublikum ikke havde tændt på filmen, imens vi lavede den, tænker jeg, at vi måtte dreje den på en måde i distributionen, hvor vi kunne eftertænde dem." 

Undersøgelsen giver flere nuancer

Heldigvis var publikum tændt på forhånd, men det gør langt fra undersøgelsen overflødig for instruktøren.

Som filmhold eller som producent ville vi aldrig have kunnet løfte en undersøgelse af det omfang og i den detaljegrad alene

- Pernille Rose Grønkjær

"Undersøgelsen har givet os et sprog til at tale om filmen, og ud fra resultaterne er vi nået frem til, at vi i lanceringen netop kan tale ind i løsninger og det gavnlige ved debatter og samtaler, hvor vi lytter til hinanden. Jeg håber, at filmen kan inspirere som et værktøj til, hvordan den konstruktive dialog kan styrkes. Og til tværfagligt samarbejde, som vi også har oplevet en stor efterspørgsel efter fra bl.a. universiteter og fagforeninger. Filmens grundtanke er helt enkelt, at vi alle bliver nødt til at arbejde sammen."

Mere information om PublikumsFokus

Sanne Juncker Pedersen
Redaktør for Publikumsudvikling
Tlf. +45 2244 0037
sannep@dfi.dk

Mira Bach Hansen
Lanceringskonsulent
Tlf. +45 3112 1003
mirab@dfi.dk

Pernille Rose Grønkjær tøver ikke med at anbefale PublikumsFokus-metoden til andre eller selv bruge den igen. 

"Som filmhold eller som producent ville vi aldrig have kunnet løfte en undersøgelse af det omfang og i den detaljegrad alene. Undersøgelsen har givet et meget mere nuanceret billede af publikum, end den type publikumsanalyser med spørgeskemaer i biografen, vi selv har lavet tidligere – selvom de stadig er effektive. Det har været givtigt både at få det universelle blik på fællesskabet og de individuelle kommentarer til filmen, for man har faktisk brug for begge dele. Jeg vil helt klart gerne bruge metoden igen, især i forhold til at få viden om nogle større strømninger i samfundet, som jeg synes, vi nogle gange mangler."

Fakta

'Publikum tættere på' er Filminstituttets langsigtede initiativ for at skabe øget publikumsbevidsthed i alle stadier af en films tilblivelse.

Rapporten 'Publikum tættere på' giver 10 centrale indsigter og anbefalinger om arbejdet med publikum.

Puljen PublikumsFokus skal understøtte øget sparring og gennemførelse af publikumsresearch og publikumsudvikling.