Flere kvinder i dansk film i 2019

KØN. Andelen af spillefilm, der har en kvinde bag roret som instruktør, bliver i 2019 den største til dato.

Som premierekalenderen for 2019 tegner sig, har ca. hver tredje danske spillefilm en kvindelig instruktør. Det svarer til andelen af kvindelige fiktionsinstruktører i branchen som helhed, jf. Filminstituttets opgørelse af filmbranchens faggrupper i 2016. I perioden 2016-18 var hver sjette danske spillefilm instrueret af en kvinde.  

Kontakt

Kirsten Barslund
Projektleder
Tlf. +45 3374 3526
kirstenb@dfi.dk

"Mangfoldighed et af Filminstituttets væsentlige strategiske indsatsområder. I det lys er det opløftende, at filmåret 2019 tegner et noget lysere billede af kønsbalancen i dansk film, end vi er vant til. Man skal være forsigtig med at tolke resultater på et enkelt års premierer, men som året tegner sig, er der grund til en slags optimisme. Vi er dog langt fra i mål, og vi fortsætter arbejdet med at styrke mangfoldighed i dansk film de kommende år sammen med filmbranchen," siger projektleder Kirsten Barslund.

Også kønsfordelingen i filmenes hovedroller ser opløftende ud i indeværende år, hvor lidt over halvdelen af årets danske spillefilm har kvinder i hovedrollerne. Tidligere har de fleste film haft mænd i hovedrollerne.

Fakta

Siden 2013 har Filminstituttet arbejdet målrettet sammen med branchens aktører for at skabe en større diversitet i danske film både foran og bag kameraet. Først med udgangspunkt i baggrund og etnicitet og siden 2016 ud fra et klart mål om også at skabe en bedre kønsbalance. Arbejdet omfatter fælles mål, deling af viden og indsatser. der kan ændre billedet, er iværksat i samarbejde med branchens aktører.

Blandt de aktive indsatser er castingworkshops for skuespillere med en anden etnisk baggrund, og producenternes "selvangivelse" af køn for alle filmens funktioner. Selvangivelsen bliver obligatorisk fra årsskiftet. Selvangivelsen skal være med til at skabe større bevidsthed i filmbranchen om kønsbalance.

 

Ud af 27 spillefilm med premiere i 2019 har 10 film en kvindelig instruktør, og 16 en mandlig. 'Kaptajn Bimse' er instrueret af hhv. en mand og en kvinde. Der tages forbebehold for at premierekalenderen kan ændre sig.

Danske spillefilm 2019