Kommende bæredygtighedseksperter søges

Bæredygtighed. Har du lyst til at uddanne dig til bæredygtighedsekspert målrettet filmbranchen og bidrage til at sammensætte og udbrede uddannelsen til Danmark og Norden? Så meld dig senest 22. august.

Filminstituttet, Den Danske Filmskole, de øvrige nordiske Filminstitutter og Hochschule der Medien i Stuttgart er gået sammen om at tilbyde en training of trainers for bæredygtighedseksperter i Norden. Målet er todelt: 1) at få uddannet bæredygtighedseksperter, der kan arbejde med den bæredygtige omstilling af filmbranchen 2) at sammensætte et kursus, der fremover kan benyttes til at træne andre i Norden til at blive bæredygtighedseksperter i film- og mediebranchen.

Fakta om uddannelsen: Uddannelsen vil give deltagerne viden og metodiske kompetencer inden for bæredygtig omstilling særligt møntet på film- og mediebranchen. Som del af kurset vil du både blive trænet i at kunne arbejde som bæredygtighedsekspert, hjælpe med at sammensætte et pensum for en kommende fast uddannelse af bæredygtighedseksperter i Norden og opnå viden, der kan benyttes til at træne andre i bæredygtig omstilling.

Læringsmålene er bl.a.:

 • At forstå de teoretiske og juridiske forudsætninger for bæredygtighed og environmental management systems
 • Lære om implementering af bæredygtige praksisser i film- og medieproduktion, inklusiv grøn filmproduktion og bæredygtig projektledelse
 • Lære at identificere hotspots i produktionsprocessen, så som energiforbrug, transport, materialer og affaldshåndtering
 • Lære at udarbejde en bæredygtighedsplan/strategi

For at kunne søge skal du:

 • Have en stor interesse i bæredygtig film- og tv-produktion
 • Forpligte dig til at deltage i hele kursets forløb inkl. den afsluttende tre dages workshop på Filmskolen i København februar 2024
 • Have lyst til at udbrede viden om bæredygtig omstilling i filmbranchen efterfølgende
 • Deltage aktivt i at udvikle et fremtidigt kursusforløb i bæredygtig omstilling målrettet filmbranchen i Norden
 • Evt. have lyst til at hjælpe med at undervise andre i at blive bæredygtighedsekspert efter kursets slutning

Det praktiske:

Det forventes, at du deltager i hele forløbet samt i den afsluttende workshop i København februar 2024. Ved optagelse søger valgte deltagere Filminstituttet om dækning af det fulde kursusgebyr.

Kursusstart: Slut oktober 2023 (Forventet opstartsdato 25.10.2023).

Træningen består af ca. 12 online moduler på engelsk, der vil foregå ca. ugentligt fra slut oktober til start februar 2024. Onlinetræningen vil foregå på onsdage kl. 18.00-20.00.

Forløbet afsluttes med en tre dages obligatorisk workshop på Filmskolen i København, d. 27-29. februar 2024 og en afsluttende præsentation 3. april online.

Træningen vil blive ledt af to undervisere. Prof. Boris Michalski fra Hochschule der Medien i Stuttgart, én af Tysklands førende bæredygtighedseksperter inden for Film- og mediebranchen. Boris har en baggrund som producer og har været med til at udvikle sustainability manager uddannelsen i Stuttgart. Den anden underviser er Dörte Schneider, der er uddannet sustainability manager og har oversat, udviklet og undervist på sustainability manager uddannelsen i Portugal. Endvidere vil der blive inviteret eksperter i forskellige dele af bæredygtig filmproduktion ind som gæsteundervisere, fx producer, lysdesigner, post-producer, erfaren grøn manager.

Der vil være 12-18 deltagere på kurset fra hele Norden. Undervisningssproget er engelsk.

Kurset svarer til 6 ECTS point. Arbejdsbyrden vil være i alt ca. 180 timer fordelt på kursustid og individuel forberedelse.

Yderligere oplysninger kan fås ved at henvendelse til Helene Hansen: 3374 3470 / heleneh@dfi.dk

Ansøgning

Send din motiverede ansøgning (1 side) og CV til Helene Hansen: Heleneh@dfi.dk. Ansøgningsfristen er tirsdag 22. august 2023. 

Alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.


Behandling af personoplysninger

Når du ansøger om en plads på sustainability manager uddannelsen hos Det Danske Filminstitut, accepterer du, at vi behandler dine personlige oplysninger, som du registrerer i forbindelse med din ansøgning. Dit samtykke til denne behandling giver du, når du ansøger om en plads på uddannelsen.

Ved at registrere dine personlige oplysninger accepterer du:

 • At du har læst og forstået nedenstående oplysningstekst 
 • At du giver samtykke til, at vi må indsamle og anvende dine oplysninger til rekruttering i Det Danske Filminstitut  

Dit samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes ved at kontakte Det Danske Filminstitut på heleneh@dfi.dk

Oplysning om behandling af dine personoplysninger 

Nedenfor kan du læse om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din ansøgning. 

Dataansvarlig og databehandler

Det Danske Filminstitut dataansvarlig og databehandler for de personoplysninger, der behandles om dig i forbindelse med din ansøgning om en plads på uddannelsen. Filmskolen er databehandler.

Brug af dine personoplysninger

Vores behandling af de oplysninger du har givet i forbindelse med din ansøgning, sker på baggrund af dit samtykke, og behandles til det formål at udvælge de mest kvalificerede kandidater til sustainability manager uddannelsen.

Kategorier af personoplysninger vi behandler om dig

I forbindelse med udvælgelse af personer til uddannelsesforløbet, behandler vi kun almindelige personoplysninger om dig, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresser, faglige kvalifikationer, uddannelse, tidligere beskæftigelse, mv. 
Derudover kan CPR-numre forekomme i de tilfælde, hvor du ikke har overstreget disse i fx eksamenspapirer. Hvis der tages referencer som led i udvælgelsen af kandidater, indhentes almindelige personoplysninger, herunder vurderinger af dine faglige og sociale kompetencer. Der indhentes ikke følsomme oplysninger eller oplysninger om strafbare forhold.

Retsgrundlaget for behandlingen

Almindelige personoplysninger behandles med hjemmel i:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) - dit samtykke  
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(b) - nødvendigt af hensyn til indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt, du er part i  
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(e) - offentlig myndighedsudøvelse  

Oplysninger om dit CPR-nummer behandles med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11.  

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi kan dele oplysningerne med tredjeparter. Vi deler dine oplysninger med Filmskolen, der medudbyder kurset og deltager i udvælgesen af deltagere.Vi kan dele dine oplysninger med offentlige og juridiske instanser, hvis vi er forpligtet til det.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer de oplysninger du har givet i forbindelse med din ansøgning indtil ansøgningsprocessen er afsluttet. Dine oplysninger opbevares dog ikke i mere end 6 måneder.

Dine rettigheder:

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række øvrige rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger. 

Ret til at tilbagekalde dit samtykke

Du kan til enhver tid trække et samtykke tilbage. Hvis du tilbagekalder et samtykke påvirker det ikke lovligheden af den behandling der allerede er foretaget på baggrund af samtykket. De personoplysninger vi har indhentet på baggrund af det tilbagekaldte samtykke vil blive slettet fra systemet, så der ikke kan ske fremtidig behandling.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, herunder ret til at modtage en række oplysninger om den behandling der foretages. Ret til berigtigelse Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

Du har i visse tilfælde ret til at få dine personoplysninger slettet, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Retten til sletning af oplysninger hos offentlige myndigheder kan være begrænset på grund af reglerne om journalisering og arkivering.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 
Du har derudover ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte de personer, der er anført som kontaktpersoner i jobopslaget.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har selv systemadgang til de oplysninger, som du har indlæst i systemet og har fuld egenacces til at downloade dem herfra i samme format som de er indlæst i.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Det Danske Filminstitut.

Klage over vores behandling af dine personoplysninger

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Databeskyttelsesrådgiver

På Det Danske Filminstituts hjemmeside er det angivet hvem der er databeskyttelsesrådgiver i Det Danske Filminstitut. Databeskyttelsesrådgiveren har bl.a. til opgave at rådgive om persondatareglerne og overvåge ministeriets efterlevelse af reglerne.  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger i forbindelse med vores ansættelsesforløb, er du velkommen til at kontakte databeskyttelsesrådgiveren. Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på informationssikkerhed@dfi.dk