Lancering og distribution af udenlandske arthousefilm

Cold War (Pawel Pawlikowski, PL/FR/GB, 2018). Filmen har modtaget lancerings- og distributionsstøtte fra Det Danske Filminstitut.

Det Danske Filminstitut kan yde støtte til lancering og distribution samt versionering af udenlandske arthousefilm i Danmark.

Støtten ydes til udenlandske arthousefilm med markante og anerkendte kunstneriske kvaliteter, som vurderes ikke at kunne klare sig under normale markedsmæssige vilkår. Der kan endvidere ydes støtte til dansk versionering af udenlandske arthousefilm for børn. 

Støtten kan ydes til spillefilm og dokumentarfilm i spillefilmslængde.

Formålet med støtteordningen er at sikre kunstnerisk kvalitet samt kulturel og geografisk diversitet og mangfoldighed i udbuddet af film, primært på det danske biografmarked, sekundært på andre distributionsplatforme.

Ansøgninger behandles ved en række årlige ansøgningsrunder og skal være DFI i hænde således, at der ved ansøgningsfristen er mindst to måneder til filmens danske premiere.

Ansøgninger sendes pr. email til arthouse@dfi.dk

Deadlines

Bemærk! Det er en betingelse for at søge støtte til en film, at der ved ansøgningsfristen er mindst to måneder til filmens premiere. 

15. august 2019
Svar på ansøgning kan forventes 17. september 2019

24. oktober 2019
Svar på ansøgning kan forventes 26. november 2019

9. januar 2020
Svar på ansøgning kan forventes 11. februar 2020

23. april 2020
Svar på ansøgning kan forventes 26. maj 2020

NB! Med forbehold for ændringer.

Regnskab og evaluering

Kontakt

Flemming Kaspersen
Redaktør
Tlf. +45 3374 3429
flemmingk@dfi.dk

Inge Villumsen
Projektkoordinator
Tlf. +45 3374 3515
ingev@dfi.dk