Det Danske Filminstitut

Vi arbejder for at sikre udviklingen af dansk film og for at gøre vores fælles filmarv relevant og levende.

Det Danske Filminstitut er en kulturinstitution under Kulturministeriet. Vores mål er at skabe de bedst mulige vilkår for, at dansk film, spil og billedbårne fortællinger kan udgøre en bærende kulturfaktor med høj kunstnerisk kvalitet og kulturel værdi, og at fastholde dansk films stærke position i både ind- og udland.

Filminstituttets arbejde er funderet i en dyb viden om dansk filmhistorie og en solid indsigt i både den danske og internationale filmbranche og udviklingen af det marked, dansk film er en del af.

Vores støtte til danske film og spil favner bredt – fra finansiering, sparring, talentudvikling og international promovering. På samme måde spænder vores formidlingsindsats vidt, fra bevaring og digitalisering af filmarven, til deling via historiske streamingsites og målrettede formidlingstiltag for børn og unge.

Vi har brug for en stærk filmkultur. Med film, der spejler, hvem vi var og hvem vi er, og lader os se, hvad den anden ser. Film, der binder os sammen.

I Filminstituttets Cinematek, som har filialer i fem danske byer og samarbejder med biografer landet rundt, byder vi året igennem på hundredevis af inspirerende events og filmvisninger.

Velkommen.

Fakta

Filminstituttets årlige budget er på cirka 650 mio. kr. Heraf er 532 mio. kr. tilskudsmidler.

Filminstituttet har 148 ansatte.

Cinemateket har i alt 150.000 besøgende om året.

Filminstituttet har fire streamingsites med ca. 1,6 millioner brugere årligt.

10.000 besøger årligt Filminstituttets digitale studier FILM-X. 

Filmpolitikken er reguleret gennem filmloven og løbende politiske aftaler. Aktuelt gælder Filmaftale 2019-23.

Filminstituttet arbejder aktuelt med tre strategiske pejlemærker: 
•    at styrke filmens kulturelle betydning
•    at følge den digitale omstilling
•    at fremme mangfoldigheden i dansk film

Mangfoldighed i dansk film

Filminstituttet arbejder målrettet med mangfoldighed som et middel til at sikre fortsat kvalitet og fornyelse i dansk film og filmkultur.

Lestu hér