Tre indspark til filmbranchen

FIKTION 2021. Hvad er spillefilmens fremtid, muligheder og udfordringer? Vi har inviteret en af Nordens skarpeste kultur- og filmbranche-analytikere, Johanna Koljonen, til at komme med sine uforbeholdne bud på disse store spørgsmål.

Johanna Koljonen er kulturjournalist, forfatter og foredragsholder, og hun er i filmbranchen især kendt for at stå bag den årlige Nostradamus-rapport. En rapport, der ser på filmbranchens nære fremtid.

I stedet for at bede Johanna Koljonen om et af hendes dybdegående og detaljerede foredrag, bad vi hende til Fiktionsdagen 20. september om at komme med hurtige indspark på tre emner:

  1. Vækstpotentiale ved ændret vinduesstruktur
  2. Mangfoldighed
  3. Produktionskoncepter

Filmene var kun tilgængelige til 7. november 2021. 

Forretningsmulighed i en opbrudstid

I den første film ser Koljonen på mulighederne for at lave en bedre forretning i en tid, hvor mange faste strukturer er i opbrud – en tid, hvor der sker forandringer over hele værdikæden, og der er enorm efterspørgsel efter projekter og arbejdskraft kombineret med at produktions- og distributionsteknologi bliver billigere. Det til sammen giver en unik mulighed for at forme fremtidens forretningsmodeller.

Mangfoldighed som nødvendighed

I anden film ser hun på mangfoldighed, men ikke fra et etisk og moralsk perspektiv. Hun ser på det ud fra et spørgsmål om relevans for publikum, hvor filmskaberne bliver nødt til at forstå og skildre et bredere udsnit af befolkningen for ikke at køre sig selv ud på et sidespor.

Johanna Koljonens overvejelser om mangfoldighed er i tråd med Filminstituttets holdninger. I december 2020 skrev Filminstituttets direktør Claus Ladegaard i en kronik i Berlingske: "Hvorfor er mangfoldighed i dansk film vigtigt? Fordi mangfoldighed er en forudsætning for udviklingen af dansk films kulturelle betydning og kvalitet", der behandler de samme spørgsmål. 

Udviklingen for større mangfoldighed går ikke hurtigt, men vores seneste rapport om kønsfordeling peger på, at det bevæger sig i den rigtige retning.  

Produktionskoncept og budget som kreativt og forretningsmæssigt benspænd 

I tredje film taler Johanna Koljonen om, hvilke forretningsmæssige og kreative muligheder lavere budgetter giver i tillæg til præcise produktionskoncepter. Film har ifølge hende altid haft det samme budget: Det budget, filmen kan finansieres til. I stedet for at hæve omkostningerne til et absolut maksimum kan en tilbageholdenhed og dogmer give muligheder for at forhandle bedre aftaler og få mere frihed samt risikovillighed fra finansiørerne.

Filminstituttets lavbudget-initiativ, der blev søsat i det forrige filmforlig tilbage i 2015, og New Danish Screen sammen har sikret, at unge talenter kommer tidligere i gang med spillefilm, og at der bliver eksperimenteret mere, fordi risikoen er mindre. Samtidig har lavbudget-initiativet også medført, at der er blevet skabt en række nye produktionsselskaber.