enda
Person

Frederik Jacobsen

(1876 – 1922)

Skuespiller. Født 12/9 1876, død 4/9 1922.

I sæsonen 1903-04 spillede han på Odense Teater, 1913-14 var han engageret ved Alexandra Teatret.

Filmdebuterede i 1911 hos Nordisk Film, hvor han forblev gennem hele sin karriere. Han medvirkede i mere end 170 film - oftest i fremtrædende roller - og er dermed en af selskabets mest benyttede skuespillere. Udover at være en af de mest produktive skuespillere i tiden, skrev han også 9 manuskripter, som blev realiseret hos Nordisk Film. Frederik Jacobsen spillede sine sidste roller i 1921 og døde året efter, endnu ikke fyldt 50 år.

Filmografi
Titel År Funktion Kategori
Lasse Månsson fra Skaane 1923 Ole Hassel DK/Spillefilm
Nedbrudte Nerver 1923 Redaktøren DK/Spillefilm
Madsalune 1923 Toldinspektør Karner, Halbergs svigersøn DK/Spillefilm
Hans gode Genius 1922 Manus DK/Spillefilm
Jafet, der søger sig en Fader II. Værtshuset ved Mount Castle 1922 Medvirkende DK/Spillefilm
Jafet, der søger sig en Fader IV. Maalet naaet 1922 Medvirkende DK/Spillefilm
Frie Fugle 1922 Claus Selwyn DK/Spillefilm
Den sidste af Slægten 1922 Willum, en gammel litterat DK/Spillefilm
Jafet, der søger sig en Fader I-IV 1922 Medvirkende DK/Spillefilm
Fotorama - Grønlandsekspeditionen 1921 Medvirkende Dokumentariske optagelser
Prometheus I-II 1921 Medvirkende DK/Spillefilm
Borgslægtens Historie 1920 Örlygur, konge på Borg DK/Spillefilm
Blind Passager 1920 Professor Lampe DK/Spillefilm
Prinsens Kærlighed 1920 Grev Schönstadt, fhv. premierminister DK/Spillefilm
Har jeg Ret til at tage mit eget Liv? 1920 Direktør Steiner DK/Spillefilm
Kærlighedsvalsen 1920 Medvirkende DK/Spillefilm
Manden, der sejrede 1920 Medvirkende, Manus DK/Spillefilm
En forfløjen Ægtemand 1919 Manus DK/Kort fiktion
En Kunstners Gennembrud 1919 Manus, Ivan Cortez, en gammel musiker DK/Spillefilm
Gillekop 1919 Gillekop, trold DK/Spillefilm
Han vil til Filmen 1919 Grosserer Timm DK/Kort fiktion
Hvorledes jeg kom til Filmen 1919 Organist Umland DK/Spillefilm
Konkurrencen 1919 Professor Holm, Ingas onkel DK/Spillefilm
Lykkens Blændværk 1919 Stolz, godsejer DK/Spillefilm
Rytterstatuen 1919 Gerhard von Moth, minister DK/Spillefilm
Mod Lyset 1919 Stiftsprovst Cordes DK/Spillefilm
Hendes Helt 1919 Doktor Holst DK/Spillefilm
Den Æreløse 1919 Levy Cohn, vekselmægler DK/Spillefilm
Hans store Chance 1919 John Roch, australsk millionær DK/Spillefilm
Maharadjahens Yndlingshustru II 1919 Surya Vata, den hellige yogi DK/Spillefilm
Kærlighed overvinder Alt 1919 Jacob Holla, kapelmester i operaen DK/Spillefilm
Krigsmillionæren 1919 Medvirkende DK/Spillefilm
Kammerpigen 1918 Fabrikant Berner DK/Spillefilm
Den grønne Bille 1918 Sarp, direktør for skibsværft DK/Spillefilm
Pigen fra Klubben 1918 Lord Cecil Highburn DK/Spillefilm
Hans lille Dengse 1918 Medvirkende DK/Kort fiktion
Himmelskibet 1918 Professor Dubius DK/Spillefilm
Folkets Ven 1918 Redaktør Wender DK/Spillefilm
Tøffelheltens Fødselsdag 1918 Manus DK/Kort fiktion
Diskenspringeren 1917 Manus DK/Kort fiktion
En ensom Kvinde 1917 Professor Bjørk DK/Spillefilm
Pax æterna 1917 Kong Elin XII DK/Spillefilm
Telefondamen 1917 Thomas Bell, pensioneret oberst DK/Spillefilm
Under Kærlighedens Aag 1917 Harn, direktør for et kobberværk DK/Spillefilm
Forbryderkongens Datter 1917 Lord Thomas Highburn DK/Spillefilm
Pjerrot 1917 Gamle Layette, Gabrielles far DK/Spillefilm
Brændte Vinger 1917 Bern, ældre læge DK/Spillefilm
Den ny Kokkepige 1917 Medvirkende DK/Kort fiktion
Manden med de ni Fingre V 1917 Medvirkende DK/Spillefilm
Hvor Sorgerne glemmes 1917 Organist Helmer DK/Spillefilm
Manden uden Smil 1917 Professor Legay, billedhugger DK/Spillefilm
Studenterkammeraterne 1917 Fabrikant Steen DK/Spillefilm
Naar Hjerterne kalder 1916 Vilh. Bøhme, fabrikejer DK/Spillefilm
Gaardsangersken 1916 Bruun, en gammel musiker DK/Kort fiktion
Viljeløs Kærlighed 1916 Professor Gram, kunstmaler DK/Spillefilm
En Forbryders Liv og Levned 1916 Dr. Stein, forfatter DK/Spillefilm
Livets Genvordigheder 1916 Grave, klokker DK/Spillefilm
Mumiens Halsbaand 1916 Wilkins, museumsdirektør DK/Spillefilm
Manden med de ni Fingre IV 1916 Bankdirektør Penton DK/Spillefilm
Pigen fra Palls 1916 Elton, fhv. militærlæge DK/Spillefilm
Grevinde Hjerteløs 1916 Grev Poprovsky DK/Spillefilm
Lykkedrømme 1916 Professor Richard W. Hochmeister DK/Spillefilm
En munter Klinik 1916 Medvirkende DK/Kort fiktion
Vaadeskudet 1916 Dr. James Morrison DK/Spillefilm
Addys Ægteskab 1916 Skovfoged Starke på Rosendal DK/Spillefilm
Det unge Blod 1916 Jean, lensgrevens kammertjener DK/Spillefilm
Vidunderhunden 1916 Medvirkende DK/Kort fiktion
Den frelsende Film 1916 Bauer, regissør DK/Spillefilm
Guldets Gift 1916 Selbach, privatsekretær hos Granth DK/Spillefilm
Den omstridte Jord 1916 Præsten DK/Spillefilm
Spiritisten 1916 Medvirkende DK/Spillefilm
Den største Kærlighed 1916 Medvirkende DK/Spillefilm
Kornspekulantens Forbrydelse 1916 Medvirkende DK/Spillefilm
Verdens Undergang 1916 Den vandrende Prædikant DK/Spillefilm
Den sidste Nat 1915 Fyrsten DK/Spillefilm
Evangeliemandens Liv 1915 Bankdirektør Redmond, Johns far DK/Spillefilm
Hvem var hun? 1915 Doktoren DK/Kort fiktion
Juvelerernes Skræk 1915 Burns, opdagelsespolitiets chef DK/Spillefilm
Mit Fædreland, min Kærlighed 1915 Dr. Brenner, Oves far DK/Spillefilm
Oldtid og Nutid 1915 Prof. Gummesen, arkæolog DK/Kort fiktion
I Farens Stund 1915 Medvirkende DK/Spillefilm
Kærlighedens Firkløver 1915 Dixon, Krags hushovmester DK/Kort fiktion
Spøgelsestyven 1915 Medvirkende DK/Kort fiktion
Et lykkeligt Indbrud 1915 Medvirkende DK/Spillefilm
Zigøjnerblod 1915 Medvirkende DK/Spillefilm
Godsforvalteren 1915 "Gamle Jacob" DK/Spillefilm
Penge 1915 Déjoie, kammertjener hos Saccard DK/Spillefilm
Ned med Vaabnene! 1915 Bresser, læge DK/Spillefilm
Revolutionsbryllup 1915 Præst DK/Spillefilm
Et Huskors 1915 Medvirkende DK/Spillefilm
Søvngængersken 1914 Wolfram, bankkasserer DK/Spillefilm
Et Kærlighedsoffer 1914 Professor Andrew Bobileff DK/Spillefilm
Stop Tyven 1914 Medvirkende DK/Kort fiktion
Svindlere 1914 Medvirkende DK/Kort fiktion
Hægt mig i Ryggen 1914 Medvirkende DK/Kort fiktion
Elskovsleg 1914 Violonist Weiring, Christines far DK/Spillefilm
Arbejdet adler 1914 Medvirkende DK/Spillefilm
Opiumsdrømmen 1914 Grev von Kauffmann, brødrenes far DK/Spillefilm
En stærkere Magt 1914 Arendt, bankdirektør DK/Spillefilm
Endelig alene 1914 Medvirkende DK/Spillefilm
Jens Daglykke 1914 Medvirkende DK/Kort fiktion
Millionærdrengen 1914 Annonceagent Plummer DK/Spillefilm
Af Elskovs Naade 1914 Anklager DK/Spillefilm
Moderen 1914 Medvirkende DK/Spillefilm
Den mystiske Fremmede 1914 Medvirkende DK/Spillefilm
Under Skæbnens Hjul 1914 Medvirkende DK/Spillefilm
Fader og Søn 1913 Manus, Stabssergent Holm DK/Kort fiktion
Pressens Magt 1913 Bankdirektør Parker DK/Spillefilm
Skandalen paa Sørupgaard 1913 Pastor Tofte DK/Spillefilm
Døvstummelegatet 1913 Bankdirektør Visby, bror til Søren DK/Spillefilm
Under Savklingens Tænder 1913 Savværksejer DK/Spillefilm
Atlantis 1913 Dr. Rasmussen DK/Spillefilm
De dumme Mandfolk 1913 Medvirkende DK/Kort fiktion
Den bortførte Brud 1913 Medvirkende DK/Kort fiktion
En Fortid 1913 Medvirkende DK/Spillefilm
Hvem var Forbryderen? 1913 Medvirkende DK/Spillefilm
Under Mindernes Træ 1913 Medvirkende DK/Spillefilm
Hustruens Ret 1913 Medvirkende DK/Spillefilm
Skæbnens Veje 1913 Medvirkende DK/Spillefilm
Fødselsdagsgaven 1913 Medvirkende DK/Kort fiktion
Djævelens Datter 1913 Medvirkende DK/Spillefilm
Scenen og Livet 1913 Medvirkende DK/Spillefilm
Guldmønten 1913 O'Neil, skærsliber, Irenes far DK/Spillefilm
Grossererens Overordnede 1913 Medvirkende DK/Kort fiktion
Den tapre Jacob 1913 Medvirkende DK/Kort fiktion
Elskovs Magt 1913 Medvirkende DK/Spillefilm
Højt Spil 1913 Medvirkende DK/Spillefilm
Den tredie Magt 1913 Medvirkende DK/Spillefilm
Hans vanskeligste Rolle 1913 Medvirkende DK/Kort fiktion
Strejken paa den gamle Fabrik 1913 Medvirkende DK/Kort fiktion
Hjælpen 1913 Manus DK/Spillefilm
Giftslangen 1913 Medvirkende DK/Spillefilm
Hvad Møllebranden afslørede 1912 Major von Erlenbeck DK/Spillefilm
Du skal ikke solde 1912 Medvirkende DK/Kort fiktion
Dødsdrømmen 1912 Præst DK/Kort fiktion
Det farlige Spil 1912 Harrison, millionær DK/Spillefilm
Mellem Storbyens Artister 1912 Medvirkende DK/Spillefilm
Direktørens Datter 1912 Medvirkende DK/Kort fiktion
Den kære Afdøde 1912 Kunstmæcen, Manus DK/Kort fiktion
Dødsspring til Hest fra Cirkuskuplen 1912 Gamle John, tjener hos greven DK/Spillefilm
Et moderne Ægteskab 1912 Medvirkende DK/Kort fiktion
De Tre Kammerater 1912 Medvirkende DK/Spillefilm
Hans første Honorar 1912 Medvirkende DK/Kort fiktion
Badets Dronning 1912 Medvirkende DK/Kort fiktion
Kærlighed og Venskab 1912 Medvirkende DK/Spillefilm
Vampyrdanserinden 1912 Tjener DK/Kort fiktion
Den sorte Kansler 1912 Storfyrst Zoba DK/Spillefilm
Det berygtede Hus 1912 Medvirkende DK/Spillefilm
Et Hjerte af Guld 1912 Medvirkende DK/Spillefilm
Den Undvegne 1912 Medvirkende DK/Spillefilm
For aabent Tæppe 1912 Medvirkende DK/Spillefilm
Vor Tids Dame 1912 Auktionarius DK/Spillefilm
Det gamle Købmandshus 1912 Medvirkende DK/Spillefilm
Hendes Ære 1911 Kammerherre Schytte DK/Spillefilm
Frelserpigen 1911 Jensen, officer i Frelsens Hær DK/Kort fiktion
Dyrekøbt Glimmer 1911 Skibstømrer Rasmussen DK/Spillefilm
Dyrekøbt Ære 1911 Dr. Fields DK/Spillefilm
Røveriet paa Væddeløbsbanen 1911 Medvirkende DK/Kort fiktion
Den Sorte Hætte 1911 Lord Capetown DK/Spillefilm
Folkets Vilje 1911 Medvirkende DK/Spillefilm
Operationsstuens Hemmelighed 1911 Læge DK/Kort fiktion
Privatsekretæren 1911 Medvirkende DK/Kort fiktion
Den hvide Slavehandels sidste Offer 1911 Leder af slavehandlerbanden DK/Spillefilm
Knap og Hægte 1911 Medvirkende DK/Kort fiktion
Den farlige Alder 1911 Tjeneren Johan DK/Spillefilm
Gadeoriginalen 1911 "Filosofen", en gammel tigger DK/Kort fiktion
Dr. Gar el Hama 1911 En gammel tjener DK/Spillefilm
Det bødes der for 1911 Medvirkende DK/Spillefilm
Den forsvundne Mona Lisa 1911 Medvirkende DK/Kort fiktion
Ved Fængslets Port 1911 Medvirkende DK/Spillefilm
Vildledt Elskov 1911 Medvirkende DK/Spillefilm
Mormonens Offer 1911 Ninas far DK/Spillefilm
Spaakonens Datter Konsulen DK/Spillefilm
Hævnen hører mig til Medvirkende DK/Kort fiktion
De Ægtemænd! Hr. From DK/Kort fiktion
Den uundgaaelige Jensen Medvirkende DK/Kort fiktion
Kommandørens Døtre Læge DK/Spillefilm
Lægens Hustru Medvirkende DK/Kort fiktion
Man skal ikke skue Hunden paa Haarene Medvirkende DK/Kort fiktion
Et Mandfolk til Auktion Medvirkende DK/Kort fiktion
Stadig uheldig Manus DK/Kort fiktion