Skoleforløb

I FILM-X producerer eleverne film med fokus på det overordnede tema, der vælges for jeres forløb. Du vælger forløbet ved bookingen, men kan ændre dette op til 14 dage inden jeres besøg. Bemærk at forløbene har varierende målgrupper og læringsmål.

Undervisningsmetoden i FILM-X kobler teori og praksis - med hovedvægt på den praktiske dimension og formen på vore forløb ser således ud:

  • Fagligt oplæg og øvelser ud fra det valgte fokus (f.eks. filmvisning, idéudvikling, skuespiløvelser)
  • Filmproduktion i FILM-X studierne - optagelse af billeder, lyd og klipning
  • Filmvisning og evaluering i biografen

Vi tilbyder forløb med varierende filmisk fokus, der alle kobles til skolernes videns- og færdighedsmål, og alle forløb differentieres efter klassetrin og undervisningen sigter mod elevernes faglige niveau.

Alle forløb varer tre timer og kan bookes fra tirsdag til fredag.

Aktuelle forløb:

Læs om forløbene ved at klikke på hver titel.

Læringsmål i FILM-X

Elevens læring under et FILM-X forløb er primært baseret på erfaring via afprøvning. Og altid med det udgangspunkt, at eleven lærer i samspil med sit filmhold og gennem dialog med de filmfaglige guider.

Et FILM-X besøg kan være med til at give eleven erfaring med følgende: 

  • At samarbejde og bidrage til en fælles produktion med en fast ansvarsrolle 
  • At anvende basale filmiske virkemidler bevidst 
  • At opbygge og målrette af en filmfortælling 
  • At præsentere og perspektivere egenproduktion 
  • Erkendelse af film som komplekst medie skabt af mange personers aktive valg

Se hvilke videns- / færdighedsmål forløbene understætter i beskrivelsen og vejledingen til de enkelte forløb.

Booking

Alle skolebesøg bookes via vores online bookingkalender.

Åbningstider

Tirsdag-fredag
Modul 1: 9:00-12:00
Modul 2: 12:45-15:45

Priser

2-10 elever: 600 kr.
11-20 elever: 700 kr.
21-28 elever: 800 kr.

Bemærk: Priserne er ex. moms

Se øvrige praktiske oplysninger

 

Besøg udenfor åbningstiden

FILM-X er ofte udsolgt. I kan booke 3-timers besøg tirsdag-fredag kl. 16-19. Prisen er 1800 kr. + moms for op til 28 elever.

Kontakt

Skoletjenesten

Kontakt for vejledning og booking udenfor åbningstiden pr telefon 3374 3669 eller e-mail: film-x@dfi.dk

Film_x_logo_farve

Filmhuset
Det Danske Filminstitut
Gothersgade 55
1123 København K

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412