Tv-drama

Viaplay serien HÅND I HÅND

Ansøgninger til Public Service Puljen skal fra august 2018 indsendes via Filminstituttets Støtteportal. Linket findes til højre på denne side. Der skal anvendes medarbejder NEM-ID. Broadcaster(ansøger) kan dele adgang til og samarbejde i støtteportal med producent.

Formål med støtteordning

Puljen støtter tv-drama, der er kendetegnet ved originalitet, betydning og kvalitet. Puljen er et supplement til det aktuelle tv-udbud og skal sikre ambitiøse og velproducerede dramaserier på dansk tv, og samlet set støtte projekter med stor diversitet i genre, tematik, fortælling og udtryk.
Et tv-program, der ydes støtte til, skal udsendes i tidsrummet 18.00-24.00 senest 24 måneder efter støttebevillingen.

Hvilke programmer kan støttes?

Puljen støtter tv-drama, der er kendetegnet ved originalitet, betydning og kvalitet. Puljen er et supplement til det aktuelle tv-udbud og skal sikre ambitiøse og velproducerede dramaproduktioner på dansk tv, og samlet set støtte projekter med stor diversitet i genre, tematik, fortælling og udtryk. 

Et tv-program, der ydes støtte til, skal udsendes i tidsrummet 18.00-24.00 senest 24 måneder efter støttebevillingen.

Hvem kan ansøge?

Puljen er rettet mod manuskriptbaseret drama udviklet til tv. Der er ingen begrænsninger i genrer og formater. Det kan være drama, comedy, krimi, sit-com, dramady, soap og blandingsgenrer mellem drama og dokumentar. Formatet kan være kort eller lang føljetonserie, episodisk serie, mini serie eller enkeltstående tv-film. 

Der ydes ikke støtte til spillefilm, til programmer der førstegangudsendes på dyre betalingskanaler, der koster mere en 30 kr. om måneden og til versionering af udenlandske koncepter og tv-serier, samt til programmer der medgår til opfyldelse af TV 2s public service forpligtelse.

Serier produktionsstøttet under ordningen er f.eks. Badehotellet (TV2), Rita (TV2), Norskov (TV2), Bødlen (DK4), Tomgang (TV2 Zulu) og Heartless (SBS).

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Ansøgning om støtte skal komme fra en tv-station eller VOD tjeneste, der har programvirksomhed rettet mod Danmark. Tv-stationen skal kunne modtages af mere end 50% af de danske husstande og programmer der premiere på VOD skal udsendes på en Public Service Puljen støtteberettiget tv-kanal senest 12 måneder efter premieren. Følgende kanaler er støtteberettigede: TV 2, TV 2 Zulu, TV 2 Charlie, TV3, TV3+, Kanal 4, Kanal 5, dk4, Xee og Discovery Channel. De støttede programmer skal produceres af et uafhængigt produktionsselskab.

Puljen yder ikke støtte til DR, TV 2-regionerne og ikke-kommercielle lokale tv-stationer.

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Ansøgning til Public Service Puljen skal fra august 2018 indsendes via DFI støtteportal, link findes på ordningens forside.
Information herunder støttevilkår, ansøgningsfrister for udviklings- og produktionsansøgninger og ansøgningsskema – se ordningens forside og i portalen.

Styregruppens medlemmer:
Birgitte Fredsby, Direktør på Made By Us
Torben Smidt Hansen, Forstander på Vallekilde Højskole
Silje Riise Næss, DFI filmkonsulent for spillefilm