Hvad tænker børn om livet?

Hvad tænker børn om livet?

Filminstituttet har bedt antropolog Rikke Flodin fra Will & Agency om at præsentere en række korte indsigter om børn og unges livsverden. Indsigterne er indsamlet blandt 12-16 årige børn over de seneste år i forbindelse med en række publikumsundersøger på forskellige danske film i udvikling. Undersøgelserne er støttet via Filminstituttets pulje PublikumsFokus. 

I videoen vil du blandet andet kunne høre, at for børn og unge er det sociale liv epicenteret i deres tilværelse. Ud over venner er det typisk de små ting, som fylder mest som hobbyer og kæledyr. Børne- og ungdomslivet er også fyldt med svære tanker. Sociale medier kan tit sætte gang i følelser af skyld, når man ser et opslag om fx krigen i Ukraine eller bådflygtninge, som man står magtesløs overfor. Andre bekymringer kan være dårligt vejr, drilleri eller svære opgaver i matematik. For mange børn fylder små og store bekymringer lige meget.

Publikumsundersøgelserne viser også, at børn typisk er drevet af, hvad der rører sig i nu’et, og de gør sig ikke mange tanker om fremtiden, som de ofte omtaler både kortsigtet og ret ukonkret. Deres tanker om voksenlivet bærer tydeligt præg af en voksen diskurs om alt det kedelige og om ansvar – men inderst inde glæder de sig bare til at få mere selvbestemmelse, alenetid og ikke mindst frihed.