NORDDOK II - Projektstøtte

Støtte til dokumentarproduktioner

Formålet er at støtte dokumentarproduktioner om Grønland, Færøerne og Danmark. Det er en forudsætning for at søge, at det pågældende projekt medvirker til kompetence- og netværksopbygning af filmmiljøer i Grønland eller på Færøerne. 

Støtteformer

Støtten kan gives til: 

 • Idéudvikling 
 • Udvikling
 • Produktion
 • Lancering og festivaldeltagelse

Ansøgninger om støtte til idéudvikling, udvikling, produktion, lancering og festivaldeltagelse behandles i forbindelse med 3 årlige ansøgningsrunder. Støtte til lancering og festivaldeltagelse er forbeholdt projekter der har fået produktionsstøtte under NORDDOK II. 

Hvilke aktiviteter kan støttes? 

Støtte til idéudvikling med op til kr. 50.000

Her kan støttes en tidlig udvikling af nye idéer til dokumentarfilm. Formål er at afprøve om et indfald kan blive til en holdbar idé til en dokumentarfilm. Støtte til idéudvikling kan ansøges af en instruktør alene, eller med en producent eller en anden nøgleperson. 

Idéudviklingsansøgninger, og tilhørende materiale, kan indsendes på færøsk, grønlandsk, dansk eller engelsk. Ansøgninger på grønlandsk eller færøsk oversættes til dansk, hvorefter den samlede ansøgning inkl. oversættelse sendes til NORDDOK redaktionen, der læser og vurderer ansøgningen. NORDDOK redaktionen har tre medlemmer udpeget af hhv. Grønland, Færøerne og Danmark. Der er tre modersmål i redaktionen. Det fælles sprog er dansk, da alle tre medlemmer taler og læser dette sprog. Derfor oversættes idéudviklingsansøgninger på grønlandsk eller færøsk til dansk. 

Støtte til udvikling

Her kan støttes alle former for udviklingsomkostninger, f.eks. research, uopsættelige optagelser, synopsis, treatment, manuskript, pilot, finansieringsomkostninger og initiativer der udvikler lanceringen og distributionen af filmen. Støttens størrelse fastsættes ud fra en samlet vurdering af den enkelte ansøgning. Normalt skal udviklingsstøtte ansøges af en producent, men udviklingsstøtte til tidlig udvikling som f.eks. research og udarbejdelse af manuskript kan ansøges af en instruktør. 
Udviklingsansøgninger, og tilhørende materiale, kan indsendes på dansk eller engelsk. 

Støtte til produktion
Her kan støttes forproduktion, produktion, postproduktion samt omkostninger der udvikler filmens lancering og eventuelle festivaldeltagelse. Støttens størrelse fastsættes ud fra en samlet vurdering af den enkelte ansøgning. Produktionsstøtte søges af filmens producent og har en instruktør tilknyttet.
Produktionsansøgninger, og tilhørende materiale, kan indsendes på dansk eller engelsk. 

Støtte til lancering
Her kan støttes omkostninger forbundet med dokumentarfilmens lancering og distribution i Grønland, på Færøerne og i Danmark. Støtte til lancering er forbeholdt dokumentarfilm der har fået produktionsstøtte under NORDDOK II. Lanceringsstøtte søges af filmens producent. 

Lanceringsansøgninger, og tilhørende materiale, kan indsendes på dansk eller engelsk. 

Støtte til festivaldeltagelse
Her kan støttes festivalkopier, rejse- og holteludgifter samt deltagelse på launch festival. Støtte til festivaldeltagelse er forbeholdt grønlandske og færøske producenter af dokumentarfilm der har fået produktionsstøtte under NORDDOK II. Danske producenter kan søge støtte til festivaldeltagelse under Filminstituttets Vilkår for støtte til deltagelse i internationale filmfestivaler af d. 15/1, 2021. Støtte til festivaldeltagelse søges normalt af filmens producent, men kan også søges af filmens instruktør.
 
Festivalsansøgninger, og tilhørende materiale, kan indsendes på dansk eller engelsk. 

Hvem kan ansøge?

Produktionsselskaber og producenter i Grønland, på Færøerne og i Danmark kan ansøge om støtte. TV-selskaber hjemmehørende i Grønland og på Færøerne kan også ansøge om støtte. Ansøgninger om støtte til idéudvikling, udvikling og festivaldeltagelse kan søges af enkeltpersoner, der enten har bopæl i Grønland, på Færøerne eller i Danmark eller på anden måde har væsentlig signifikant tilknytning til / betydning for grønlandsk, færøske eller dansk filmkunst eller filmkultur. 

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Ansøgninger om støtte til dokumentarproduktioner vurderes af en redaktion bestående af:
 

 • Pipaluk Lykke (udpeget fra Grønland)
 • Sakaris Stórá (udpeget fra Færøerne) 
 • Frank Piasecki Poulsen (filmkonsulent, Det Danske Filminstitut)

Ansøger kan blive indbudt til en projektsamtale. Herefter kan Norddok II redaktionen beslutte, at indstille ansøgningen til støtte til Filminstituttets direktion, som formelt bevilger støtten. 

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Ansøgningsskema skal benyttes og medsendes ansøgningens bilag via e-mail. Mailadressen står i ansøgningsskemaet. Skemaet indeholder væsentlige informationer og vejledende noter til ansøgningens obligatoriske bilag, som ansøger bør gøre sig bekendt med inden indsendelse af ansøgning. 

Læs mere under den aktuelle støtteform.
 
Ved ansøgning om støtte til udvikling skal ”Budgetskabelon – udvikling” benyttes. 

Ved ansøgning om støtte til produktion skal ”Budgetskabelon – produktion” benyttes.


Stuðul til heimildarframleiðslur

Endamálið er at stuðla heimildarframleiðslum um Grønland, Føroyar og Danmark. Ein fortreyt fyri at søkja er, at verkætlanin er við til at byggja upp førleika og vinnusambond í filmsumhvørvinum í Grønlandi og Føroyum. 

Stuðulshættir

Stuðulin kann verða latin til: 

 • Hugskotsmenning 
 • Menning
 • Framleiðslu
 • Marknaðarátøk og festivalluttøku

Umsóknir um stuðul til hugskotsmenning, menning, framleiðslu, marknaðarátøk og festivalluttøku verða viðgjørdar í trimum árligum umsóknarumførum. Stuðul til marknaðarátøk og festivalluttøku er einans ætlaður verkætlanum, sum hava fingið framleiðslustuðul undir NORDDOK II. 

Hvat virksemi kann verða stuðlað? 

Stuðul til hugskotsmenning upp til kr. 50.000

Undir hesi skipan verður spírandi menning av nýggjum hugskotum til heimildarfilm stuðlað. Endamálið er at royna, um eitt hugskot kann mennast til eina verkætlan, sum heldur til ein heimildarfilm. Leikstjórin sjálvur ella saman við framleiðara ella øðrum lyklapersónum kann søkja um stuðul til hugskotsmenning. 

Umsóknir til hugskotsmenning og tilfar, sum hartil hoyrir, kann verða sent inn á føroyskum, grønlendskum, donskum ella enskum. Umsóknir á grønlendskum ella føroyskum verða týddar til danskt, síðan verður savnaða umsóknin saman við týðing send til NORDDOK ritstjórnina, sum lesur og metir um umsóknina. NORDDOK ritstjórnin hevur tríggjar limir, sum valdir eru í Grønlandi, Føroyum og Danmark. Trý móðurmál eru í ritstjórnini. Felagsmálið er danskt av tí, at allir tríggir limir tala og lesa hetta málið. Tí verða umsóknir til hugskotsmenning á grønlendskum ella føroyskum týddar til dansk. 

Stuðul til menning

Undir hesi skipan kunnu allar menningarútreiðslur stuðlast, t.d. til kanningar, upptøkur, synopsur, viðgerðir, handrit, royndarverkætlanir, fíggingarútreiðslur og onnur átøk til frama fyri marknaðarføring og útbreiðslu av filminum. Stuðulsupphæddin verður ásett eftir savnaða meting av hvørjari umsókn. Vanliga skal ein framleiðari søkja menningarstuðul, men menningarstuðul til spírandi menning sum t.d. undankanning og at skriva handrit kann ein leikstjóri søkja. 

Menningarumsóknir og tilfar, sum hartil hoyrir, kann sendast inn á donskum ella enskum. 

Stuðul til framleiðslu

Undir hesi skipan kann undanframleiðsla, framleiðsla, eftirframleiðsla og útreiðslur, ið menna marknaðarátøk og møguliga festivalluttøku, verða stuðlað. Stuðulsupphæddin verður ásett eftir einari savnaða meting av hvørjari umsókn. Filmsframleiðarin søkir um framleiðslustuðul, har leikstjóri er knýttur afturat.

Framleiðsluumsóknir og tilfar, sum hartil hoyrir, kann sendast inn á donskum ella enskum. 

Stuðul til marknaðarátøk

Undir hesi skipan kunnu útreiðslur, ið standast av at marknaðarføra og breiða út heimildarfilmin í Grønlandi, Føroyum og Danmark, verða stuðlaðar. Stuðul til marknaðarátøk er tilskilaður heimildarfilmum, ið hava fingið framleiðslustuðul undir NORDDOK II. Filmsframleiðarin søkir um marknaðar- og útbreiðslustuðul. 

Umsóknir um marknaðarátøk og tilfar, sum hartil hoyrir, kann sendast inn á donskum ella enskum. 

Stuðul til festivalluttøku

Undir hesi skipan kunnu festival-, ferða- og hotellútreiðslur og luttøka á frumsýningarfestivali stuðlast. Stuðul til festivalluttøku er tilskilaður grønlendskum og føroyskum heimildarfilmsframleiðarum, sum hava fingið framleiðslustuðul undir NORDDOK II. Danskir framleiðarar kunnu søkja um stuðul til festivalluttøku undir stuðulstreytum, sum Filminstituttet setur um stuðul til luttøku á altjóða filmsfestivalum frá 15/1-2021. Filmsframleiðarin søkir vanliga um stuðul til festivalluttøku, men leikstjórin kann eisini søkja. 

Festivalumsóknir og tilfar, sum hartil hoyrir, kann sendast inn á donskum ella enskum. 

Hvør kann søkja?

Framleiðslufeløg og framleiðarar í Grønlandi, Føroyum og Danmark kunnu søkja um stuðul. Sjónvarpsfeløg, sum skrásett eru í Grønland og Føroyum, kunnu eisini søkja um stuðul. Umsóknir um stuðul til hugskotsmenning, menning og festivalluttøku kunnu einstaklingar søkja, sum annaðhvørt búgva í Grønlandi, Føroyum ella Danmark ella á annan hátt hava eyðsýnt týðandi tilknýti til / týdning fyri grønlendska, føroyska ella danska filmslist ella filmsmentan. 

Hvussu fer málsviðgerðin fram?

Umsóknir um stuðul til heimildarframleiðslur metir ein ritstjórn um, sum sett er saman av: 

 • Pipaluk Lykke (tilnevnd í Grønland)
 • Sakaris Stórá (tilnevndur í Føroyum) 
 • Frank Piasecki Poulsen (filmsráðgevi, Det Danske Filminstitut)

Umsøkjari kann verða boðin inn til verkætlanarsamrøðu. Eftir tað kann Norddok II ritsjórnin gera av at viðmæla stuðul til umsóknina fyri stýrinum fyri Filminstituttið, sum formliga játtar stuðulin. 

Vegleiðing í sambandi við umsókn

Umsóknarblað skal brúkast og sendast inn saman við umsóknarfylgiskjølum sum teldupostur. Teldupostadressan stendur á umsóknarblaðnum. Blaðið hevur týðandi kunning og vegleiðandi viðmerkingar til kravdu fylgiskjølini til umsóknina, sum umsøkjarin eigur at kunna seg um, áðrenn umsóknin verður send inn. 

Les meira undir tí stuðulsháttinum, sum nýttur verður.  

Tá ið søkt verður um stuðul til menning, skal ”Fíggjarætlanarskjal – menning” nýtast. 

Tá ið søkt verður um stuðul til framleiðslu, skal ”Fíggjarætlanarskjal – framleiðsla” nýtast.
 


Piviusulersaarusiortussanut tapiisarneq

Tapiisarnissamut siunertaavoq Kalaallit Nunaanni, Savalimmiuni Qallunaat Nunaannilu piviusulersaarutinik sanaartortoqarsinnaanissaanut aqqutissiuussinissaq. Qinnuteqarsinnaanermut piumasaqaataavoq, pilersaarusiaq pineqartoq Kalaallit Nunaanni Savalimmiuniluunniit isiginnaagassiornerup iluani piginnaanngorsaateqarnermut attaveqaqatigiinnermullu sunniuteqarluartumik ineriartuutaassasoq. 

Tapiissutit ilusaat

Tapiissut sammisanut ukununnga tutsinneqarsinnaavoq: 

 • Isumassarsianik ineriartortitsineq
 • Suliassamik Ineriartortitsineq
 • Pilersitsiortorneq/immiussineq
 • Saqqummiussineq festivalinilu peqataaneq

Isumassarsianik ineriartortitsinernut, ineriartortitsinissanut, immiussinermut saqqummiussinissanut festivalinilu peqataanissanut tapiissutissanik qinnuteqaatinik sullissineq ukiumut pingasoriarluni pisarpoq. Saqqummiussinissanut festivalinilu peqataasinnaanermut qinnuteqaatit imaattussaasariaqarput NORDDOK II aqqutigalugu suliaminnut tapiissummik pissarsereernikuinnaat tunineqarsinnaallutik.


Sammisassiat suut tapiiffigineqarsinnaappat? 

Isumassarsianik ineriartortitsinissamut 50.000 kr angullugu tapiisoqarsinnaavoq
Uani piviusulersaarusiassamut isumassarsiap pinngoqqaarneraniik ineriartortinnissaanut, siusissukkut taperneqarneq pisinnaavoq. Siunertaliussaalluni isumassarsiap piviusunngortissinnaanissaa qanoq piviusorpalaartigisoq, imminullu akilersinnaasumik pilersissagaanni periarfissaqarpalaarnersoq takujumallugu. Ilitsersuisuusussap kisimiilluni qinnuteqaatigisinnaavaa, kisianni aamma pilersitsisussamik allamilluunniit suleqatigisassamik aappassaqareersinnaavoq.

Isumassarsianik ineriartortitsinissamut qinnuteqaasiat, paasissutissartaalu, savalimmiormiutut, kalaallisut qallunaatut tuluttulluunniit allaqqatillugit nassiunneqarsinnaapput. Qinnuteqaatit kalaallisoortut savalimmiormiutoortullu qallunaatuunngortinneqareeraangata, NORDDOK-imi aaqqissuisunut tamakkerlugit nassiunneqartarput, taakkulu atuarlugillu qinnuteqaasiaq nalilersuiffigisarpaat. NORDDOK-mi aaqqissuussisut pingasunik ilaasortaatitaqarput, Kalaallit Nunaanniik, Savalimmiuniik Qallunaallu Nunaanniik immikkut toqqagaallutik. Aaqqissuisoqarfimmi oqaatsit pingasoqit atorneqarput. Qallunaat oqaasii ataatsimooruppaat, pingasuullutik tamarmik qallunaatoorsinnaasuummata. Taamaattumik qinnuteqaatit kalaallisut savalimmiormiutulluunniit allaqqasut tamarmik qallunaatuumut nutsertinneqartarput.

Ineriartortitsinissamut tapiisarneq

Uani suulluunniit ineriartortitsinissamut tunngasutillit tapiiffigineqartarput, soorlu paasiniaanerit, suliat pinngitsooratik piviusunngorniartittariaqakkat, katitigassat, piareersaasiat, misileraatissat, aningaasartuutit suliniutilluunniit, isiginnaagassianik saqqummersitsinissamut nassiussornissaannullu, ineriartortitsilersinnaasut. Qinnuteqaatit ataasiakkaarlugit nalilersuiffigineqartarput assigiinngiiaartunillu tapiiffigineqartarlutik, ataatsimut nalilersuiffigereernerini. Naliginnaasumik ineriartortitsinissamut tapiissutinik qinnuteqartuusartussaavoq aqutsisoq, kisianni ineriartortitsinissamut piareersaasiornerup siusissortaani ilitsersuisuusussaq qinnuteqaasiorsinnaatitaavoq soorlu paasiniaanissaminut isiginnaagassiassallu piareersaasiulerneraniuppat.

Ineriartortitsinissanut qinnuteqaasiat, paasissutissallu ilanngussassat qallunaatuunngorlugit tuluttuunngorlugilluunniit nassiunneqarsinnaapput.

Pilersitsinissanut tapiissutit

Uani isiginnaagassiornissaq aallartivitsinnagumut piareersaatit, isiginnaagassiaq, isiginnaagassiap aallartinnginnerani inaarsaatit isiginnaagassiap saqqummertinnissaanut immaqalu festivalimi peqataanissamut ineriartuutaasussanut aningaasartuutissat. Annertussusilerneqarnissaanut aaliangerneq pisarpoq, qinnuteqartunik ataasiakkaarinermi, ataatsimut tamaasa isigalugit immikkut assigiinngiiartumik nalilersuuteqarfiginerisigut. Pilersitsinissamut qinnuteqaasiorsimasussaavoq isiginnaagassiortussaq ilitsersuisussaminik aappassaqareertussaalluni.

Pilersitsinissamut qinnuteqaasiat, paasissutissatullu ilanngussarpassuit, qallunaatuunngorlugit tuluttuunngorlugilluunniit nassiunneqassapput.

Saqqummersitsinissamut tapiissutit

Uani qinnuteqaataasinnaapput Kalaallit Nunaanni, Savalimmiuni Qallunaat Nunaanniluunniit isiginnaagassiamik piviusulersaarummik saqqummiilernermi aningaasartuutaasussat. Uani taamaallaat NORDDOK II-p ataani piviusulersaarusiamik sananerani tapiiffigineqareernikuullutik ingerlareersimasuinnaat tapiiffigeqqinneqarsinnaapput. Saqqummersitsilernermi taamaallaat aqutsisoq qinnuteqarsinnaavoq.
Saqqummersitsinissamut qinnuteqaat paasissutissartaalu qallunaatuunngorlugit tuluttuunngorlugilluunniit nassiunneqarsinnaapput.

Festivalini peqataasussanut tapiissutit

Uani tapiiffigineqarsinnaasuupput festivalimut allagartaaraliat, angalaneq ineqarnertaalu kiisalu saqqummersitsinerup festivalertaani peqataanissartaa. Tapiiffigineqarsinnaasut tassaapput NORDDOK II-p ataani tapiiffigineqarlutik tunineqareernikuullutik kalaallit savalimmiormiulluunniit piviusulersaarusiaminnik saqqummersitsilersut. Qallunaat isiginnaagassiortartui festivalinut peqataarusukkunik peqataanissaminnut qinnuteqarnissaminnut periarfissaqarput Filminstitutip ataani piumasaqaatit malillugit, nunarsuaq tamakkerlugu peqataanissamut atuuttoq 15/1, 2021-meersoq tunngavigalugu qinnuteqarnissaminnut periarfissaqarput. Filmfestivalini peqataanissamut naliginnaasumik aqutsisoq qinnuteqartussaasaraluartoq aamma ajornanngilaq ilitsersuisoq nammineerluni qinnuteqarpat.
Festivalini peqataarusulluni tapiissutinut qinnuteqaat paasissutissallu qallunaatuunngorlugit tuluttuunngorlugilluunniit nassiunneqassapput.

Kina qinnuteqarsinnaava?

Kalaallit Nunaanni, Savalimmiuni Qallunaat Nunaanniluunniit isiginnaagassiortartoqarfiit isiginnaagassiortartullu. TV-eeqarfiit Kalaallit Nunaanni Savalimmiuniluunniit ingerlassallit aamma qinnuteqarsinnaatitaapput. Isumassarsiaminnik ineriartortitserusuttut festivaliniluunnit peqataarusuttut ataasikkaaginnaagaluarunik qinnuteqarsinnaapput, taamaallaat piumasaqaataavoq Kalaallit Nunaanni, Savalimmiuni Qallunaat Nunaanniluunniit najugaqavittuunissaat imaluunniit aamma imaaginnarsinnaavoq kalaallinut, savalimmiormiunut qallunaanulluunniit isiginnaagassiornikkut tunngassutilinnut immikkut pingaarutilimmik attuumassuteqartuulluni qinnuteqaqqusaasoq.

Qinnuteqaatit qanoq suliarineqartarpat?

Piviusulersaarutinik pilersitserusullutik tapiissutinik qinnuteqartut aaqqissuisunik nalilersuiffigineqartarput ukuusunik: 

 • Pipaluk Lykke (Kalaallit Nunaata aallartitaa)
 • Sakaris Stórá (Savalimmiuniik aallartitaq) 
 • Frank Piasecki Poulsen (Det Danske Filminstitutimi filminut siunnersorti)

Qinnuteqartoq pilersaarusiani pillugu oqaloqateqarnissamut aggersarneqarsinnaavoq. Tamannalu pereerpat Norddok II-mi aaqqissuisut aaliangiiffigissavaat Filminstitutip aaqqissuisuinut innersuussutigissanerlugu, taakkuummata tapiissummik tunniussisinnaatitaasut.

Qinnuteqaasiornissamut ilitsersuussutit

Qinnuteqaasiornissamut immersugassaq immersorneqassaaq paasissutissallu takussutissartaat ilanngullugit mailimut nassiunneqassallutik. Mail adresseq atugassaq immersugassami ersippoq. Immersugassamut ilanngunneqartussat pillugit annertuumik paasissutissartaqarpoq uppernarsaatillu ilanngunneqartussat suunissaat aamma ersilluni, qinnuteqartup qinnuteqaatimi aallartinnginnerani piareersarsimasassai minitaqarnaveersaarluni.

Qinnuteqaatigisassavit qulequtaata ataani allaqqasoq atuaruk

Ineriartortitsinissamut taperneqarnissamut tunngasimappat aajuna ilannguttariaqagassat ”Aningaasartuutissanut takussutissaq – ineriartortitsinissaq”. 
Isiginnaagassiornissamut taperneqarnissamut tunngasimappat aajuna ilannguttariaqagassat ”Aningaasartuutissanut takussutissaq – isiginnaagassiornissaq”.