Dokumentar og kort fiktion - Minor koproduktioner

"Rekonstruktion Utøya” den internationale DFI støttede koproduktion, instrueret af Carl Javér Filmen er produceret af Vilda Bomben (S) og i koproduktion med Made in Copenhagen (DK) (Foto: Henrik Bohn Ipsen)

Formål med støtteordningen

Støtte til danske producenters deltagelse i internationale koproduktioner af kort- og dokumentarfilm har til formål at styrke den danske kort- og dokumentarfilmbranche i bred forstand ved at styrke samarbejdet mellem danske og udenlandske producenter, inspirere og medvirke til kompetenceudvikling i den danske filmbranche, og generelt understøtte dansk films muligheder for at opnå international finansiering.

Hvilke film kan støttes?

Der støttes 4-6 kort- og dokumentarfilm om året med udenlandsk hovedproducent.

Støtte til film med udenlandsk hovedproducent forudsætter at ansøgningen kommer fra en dansk producent, at der er tale om dansk kreativ eller teknisk deltagelse i produktionen, samt at der er indgået en distributionsaftale eller LOC om dansk biografdistribution, udsendelse i dansk tv eller anden landsdækkende distribution rettet mod et dansk publikum, samt at major finansieringen er bekræftet ved skriftlige aftaler.

Af film støttet i de sidste år kan nævnes How to Meet a Mermaid (Coco Schrijber), What Walaa wants (Cristy Garland), Strong Island (Yanse Ford), The Raft (Marcus Lindén) & Tungeskjærerne (Solveig Melkeraaen).

Hvem kan ansøge?

Ansøgningen skal komme fra et dansk produktionsselskab.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Behandlingen af ansøgningen foretages af en af de tre konsulenter for kort- og dokumentarfilm. Det er i øjeblikket Cecilia Lidin og Ulla Hæstrup. Sidstnævnte har særligt fokus på film til børn og unge. Den 1.10.2019 tiltræder ny konsulent Frank Piasecki Poulsen.

I behandlingen vurderes det kreative og økonomiske samarbejde mellem dansk og udenlandsk producent herunder tidligere samarbejder og fremtidige planer, den danske andel af det kreative og tekniske samarbejde, den kunstneriske kvalitet samt distributionspotentiale.

Ved afslag er det ikke muligt at genansøge om produktionsstøtte til samme projekt, med mindre DFI (Det Danske Filminstitut) vurderer, at projektet har undergået væsentlige ændringer.

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Ansøgning indsendes elektronisk til minorkd@dfi.dk. Yderligere information, støttevilkår mm se dokumenter i højrespalten.