Dokumentar og kort fiktion - Minor koproduktioner

"Rekonstruktion Utøya” den internationale DFI støttede koproduktion, instrueret af Carl Javér Filmen er produceret af Vilda Bomben (S) og i koproduktion med Made in Copenhagen (DK) (Foto: Henrik Bohn Ipsen)

Formål med støtteordningen

Støtte til danske producenters deltagelse i internationale koproduktioner af kort- og dokumentarfilm har til formål at styrke den danske kort- og dokumentarfilmbranche i bred forstand ved at styrke samarbejdet mellem danske og udenlandske producenter, inspirere og medvirke til kompetenceudvikling i den danske filmbranche, og generelt understøtte dansk films muligheder for at opnå international finansiering.

Hvilke film kan støttes?

Der støttes 4-6 kort- og dokumentarfilm om året med udenlandsk hovedproducent.

Støtte til film med udenlandsk hovedproducent forudsætter at ansøgningen kommer fra en dansk producent, at der er tale om dansk kreativ eller teknisk deltagelse i produktionen, samt at der er indgået en distributionsaftale eller LOC om dansk biografdistribution, udsendelse i dansk tv eller anden landsdækkende distribution rettet mod et dansk publikum, samt at major finansieringen er bekræftet ved skriftlige aftaler.

Af film støttet i de sidste år kan nævnes How to Meet a Mermaid (Coco Schrijber), What Walaa wants (Cristy Garland), Strong Island (Yanse Ford), The Raft (Marcus Lindén) & Tungeskjærerne (Solveig Melkeraaen).

Hvem kan ansøge?

Ansøgningen skal komme fra et dansk produktionsselskab.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Behandlingen af ansøgningen foretages af en af de tre konsulenter for kort- og dokumentarfilm. Det er i øjeblikket Anders Riis-Hansen, Cecilia Lidin og Ulla Hæstrup. Sidstnævnte har særligt fokus på film til børn og unge. 

I behandlingen vurderes det kreative og økonomiske samarbejde mellem dansk og udenlandsk producent herunder tidligere samarbejder og fremtidige planer, den danske andel af det kreative og tekniske samarbejde, den kunstneriske kvalitet samt distributionspotentiale.

Ved afslag er det ikke muligt at genansøge om produktionsstøtte til samme projekt, med mindre DFI (Det Danske Filminstitut) vurderer, at projektet har undergået væsentlige ændringer.

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Ansøgning indsendes elektronisk til minorkd@dfi.dk. Yderligere information, støttevilkår mm se dokumenter i højrespalten. 

Deadlines

2019
4. marts 2019 kl. 12.00
15. august 2019 kl. 12.00
4. november 2019 kl. 12.00

 

Dokumenter til afslutning

Kontakt

Ane Mandrup
Afdelingschef
Tlf. +45 2027 7872
anem@dfi.dk

Søren Tarp
Producer
Tlf. +45 5099 8422
soerent@dfi.dk

Helle Lilienfeldt
Projektkoordinator
Tlf. +45 3374 3529
hellel@dfi.dk